Wiedza na temat fotowoltaiki i instalacji fotowoltaicznych

Fotowoltaika dofinansowanie 2023 nie jest pustym sloganem reklamującym inwestycje w instalacje fotowoltaiczne i zieloną energię elektryczną. Aktualnie rządowy budżet wspiera aż kilka programów dotacji PV przeznaczonych zarówno dla osób indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Dzięki nim, fotowoltaika dla domu, fotowoltaika dla rolników, a nawet fotowoltaika dla firm jest realnie tańsza w zakupie. Jak zaoszczędzić 23 tysiące złotych albo i więcej? Sprawdź, jaka wysokość dofinansowania do fotowoltaiki Ci przysługuje.


Wpisz swój adres i otrzymaj darmową wycenę na fotowoltaikę


Czym są dotacje do fotowoltaiki?

Na wstępie warto wyjaśnić, że istnieją rozmaite programy umożliwiające dofinansowanie do fotowoltaiki w 2023 roku i przybierają one różnoraką postać. Najczęściej są to bezzwrotne dotacje do fotowoltaiki, czyli określone środki pieniężne, które pokrywają X% kosztów kwalifikowanych zakupu poszczególnych komponentów instalacji fotowoltaicznych oraz ich montażu. Przykładem są fundusze z piątej edycji programu Mój Prąd, która wprawdzie już się zakończyła, wiadomo już jednak, że planowane jest uruchomienie edycji Mój Prąd 6.0.

Istnieją też programy, które oferują nie tyle dopłaty do fotowoltaiki, ile np. ułatwienie uzyskania pożyczki bankowej albo możliwość jej częściowego umorzenia. Koszty wydane na panele fotowoltaiczne, falowniki i resztę elementów instalacji można też w wielu przypadkach odpisać od podatku, korzystając z odpowiedniej ulgi.

W dalszej części artykułu opisujemy każde aktualne dofinansowanie do fotowoltaiki 2023:

 • dla gospodarstw domowych (współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych),
 • dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (współwłaścicieli wielorodzinnych budynków mieszkalnych),
 • dla rolników,
 • dla firm.
 • dla parafii
 • dotacja Warszawska

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2023 (tabela ogólnokrajowych dotacji

Programy dofinansowania do fotowoltaiki 2023
Nazwa programu Beneficjent dotacji Dofinansowanie fotowoltaiki Moc instalacji fotowoltaicznej wchodząca w dofinansowanie
Mój Prąd 4.0 Osoby fizyczne Do 50% kosztów kwalifikowanych (6 tys. zł na instalacje fotowoltaiczne, 23 tys. zł z na instalację z magazynem energii) Od 2 do 10 kW
Czyste Powietrze Osoby fizyczne Od 40 do 100% kosztów, w zależności od dochodów Od 2 do 10 kW
Premia termomodernizacyjna Osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe Jest to dopłata do kredytu na instalacje fotowoltaiczne do 31% kosztów Od 1 kW budynki jednorodzinne i od 6 kW budynki wielorodzinne
Grant OZE Prosument lokatorski Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe Do 50% kosztów netto Do 50 kW
Agroenergia Rolnicy Od 13 do 20% kosztów Do 50 kW
Energia dla Wsi Rolnicy, spółdzielnie rolnicze, spółdzielnie energetyczne Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych Rolnik od 50 kW do <1 MW, Spółdzielnie od 10 kW do <10 MW
Energia Plus Firmy Finansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych przy inwestycjach z ORC; dla pozostałych pożyczka do 85% kosztów kwalifikowanych Brak limitu

Dofinansowanie do fotowoltaiki Mój Prąd 2023

Program dofinansowania do fotowoltaiki Mój Prąd to zdecydowanie najbardziej znana i najbardziej atrakcyjna dotacja przeznaczona dla gospodarstw domowych. Od lat konsekwentnie wspiera inwestycje w całej Polsce, czego finalnym skutkiem jest wzrost udziału paneli fotowoltaicznych w krajowej produkcji energii elektrycznej. W ostatnią odsłonę, Mój Prąd 4.0, w końcu weszły dofinansowania na magazyny energii, czyli akumulatory fotowoltaiczne. Jednostką prowadzącą ten projekt jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 2023 roku program zakłada dofinansowania na następującym poziomie:

 • 6 tys. zł na instalację fotowoltaiczną zakupioną bez towarzyszących magazynów energii, magazynów ciepła lub systemu EMS/HMS,
 • 7 tys. zł na instalację fotowoltaiczną, którą zakupiono jednocześnie z magazynem energii, do którego przysługuje dodatkowe 16 tys. zł dopłaty (łączna wysokość dofinansowania fotowoltaiki to zatem 23 tys. zł),
 • 7 tys. zł na instalację fotowoltaiczną, którą zakupiono jednocześnie z systemem EMS/HMS, do którego przysługuje dodatkowe 3 tys. zł dopłaty (łączna wysokość dofinansowania fotowoltaiki to zatem 10 tys. zł).

W obu przypadkach (bez magazynu energii i z nim) dofinansowanie do fotowoltaiki z programu Mój Prąd 2023 to maksymalnie połowa kosztów kwalifikowanych. To 50% dopłaty pozwala znacznie zmniejszyć koszt inwestycji w panele fotowoltaiczne.

Kto może skorzystać z dofinansowania Mój Prąd 2023?

Każda osoba fizyczna, która posiada jednorodzinny budynek mieszkalny, a także wspólnoty mieszkaniowe, czyli właściciele budynków wielorodzinnych, którzy zamierzają rozliczać się z wyprodukowanej energii elektrycznej poprzez net-billing. Nie trzeba kupować magazynu energii, należy jednak pamiętać, że z tym elementem dodatkowym dofinansowanie wyniesie więcej.

Gdzie złożyć wniosek o dotacje do fotowoltaiki Mój Prąd?

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Mój Prąd 4.0 odbywa się poprzez generator wniosków znajdujący się na oficjalnej stronie internetowej dotacji.


Wyceń swoją instalację fotowoltaiczną w 2 minuty

Dofinansowanie do fotowoltaiki Czyste Powietrze 2023

Drugim topowym programem dofinansowania fotowoltaiki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest dotacja Czyste Powietrze. Od programu Mój Prąd różni ją to, że jest ona przeznaczona tylko i wyłącznie dla osób, które spełniają określone warunki dochodowe. Jej celem jest sprawienie, aby zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, a także korzystanie z innych odnawialnych źródeł energii były łatwiejsze dla każdego, bez względu na grubość portfela.

Dofinansowanie do fotowoltaiki w ramach programu Czyste Powietrze 2023 wygląda następująco:

 • do 6 tys. zł (maksymalnie do 40% kosztów) dla podstawowego poziomu dofinansowania - roczny dochód osoby fizycznej ≤135 tys. złotych,
 • do 9 tys. zł (maksymalnie do 70% kosztów) dla podwyższonego poziomu dofinansowania - średni miesięczny dochód ≤2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub ≤1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • do 15 tys. zł (100% kosztów) dla najwyższego poziomu dofinansowania - - średni miesięczny dochód ≤1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub ≤1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Dotacje do fotowoltaiki Czyste Powietrze 2023 nie obejmują dopłat do magazynu energii - można je przeznaczyć wyłącznie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Kto może skorzystać z dofinansowania Czyste Powietrze 2023?

Trzeba być osobą fizyczną, będącą właścicielem lub współwłaścicielem budynku. Ponadto warunkiem przejścia kwalifikacji w programie Czyste Powietrze 2023 jest roczny dochód nieprzekraczający 135 tys. złotych. To pozwala uzyskać dofinansowanie fotowoltaiki na poziomie 6 tys. zł.

Gdzie złożyć wniosek o dotacje do fotowoltaiki Czyste Powietrze?

Istnieje dwa sposoby, aby uzyskać ten rodzaj dofinansowania do fotowoltaiki:

 1. Złożenie wniosku online przez Portal beneficjenta na stronie gov.pl (sekcja "Nieruchomości i środowisko" - "Skorzystaj z programu Czyste Powietrze") lub poprzez generator wniosków na stronie WFOŚiGW.
 2. Wydrukowanie i wysłanie wniosku w formie papierowej do właściwego oddziału WFOŚiGW. Wzór pisma znajduje się na stronie Funduszu.

Tańsza fotowoltaika = dofinansowanie + ulga termomodernizacyjna

Pozyskane w 2023 dofinansowanie fotowoltaiki z programu Mój Prąd 4.0 czy Czyste Powietrze można połączyć ze szczególną ulgą podatkową określoną formalnie jako ulga termomodernizacyjna. Umożliwia ona odliczenie sobie do 53 tys. zł kosztów zakupu instalacji fotowoltaicznej od podstawy opodatkowania. W przypadku małżonków jest to zatem nawet 106 tys. zł (każde może rozliczyć się osobno).

Jest ona dostępna dla absolutnie wszystkich właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, którzy definiowani są przez ZUS jako podatnicy opłacający podatek liniowy (19%) lub podatek PIT w skali podatkowej 12% lub 32%, a także Ci, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wysokość dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z pozostałymi inwestycjami w termomodernizację (m.in. zakup pomp ciepła czy nowych okien) zależy zatem od Twojego sposobu rozliczania się z ZUS.

Co ważne: dotacje do fotowoltaiki z programu Mój Prąd lub jakiegokolwiek innego należy odjąć od kosztów wykazywanych w rozliczeniu podatkowym. Dla przykładu, jeżeli Twoja instalacja fotowoltaiczna kosztowała 30 tys. zł i otrzymałeś na nią 6 tys. zł dofinansowania, to w ramach ulgi termomodernizacyjnej ubiegać się możesz o odpisanie 24 tys. zł.


Wpisz swój adres i otrzymaj darmową wycenę na fotowoltaikę


Programy regionalne na dofinansowanie do fotowoltaiki 2023 (tabela)

W Polsce cyklicznie uruchamiane są również konkretne dopłaty do fotowoltaiki, które adresowane są tylko do określonych miast, gmin i województw. To, czy dany region wchodzi w dofinansowanie zależy zarówno od jednostek samorządu terytorialnego, jak i rządowych planów wsparcia danych części Polski.

Programy regionalne dofinansowań do fotowoltaiki 2023
Nazwa programu Beneficjent dotacji Dofinansowanie fotowoltaiki Moc instalacji fotowoltaicznej wchodząca w dofinansowanie
Stop Smog Osoby fizyczne z gmin, w których obowiązuje uchwała antysmogowa Do 70% kosztów (maksymalnie 53 tys. zł na budynek) Do 50 kW
EKO-KLIMAT Woda Powietrze Ziemia Osoby fiz., firmy, wspólnoty mieszkaniowe z woj. kujawsko-pomorskiego Atrakcyjnie oprocentowana pożyczka do 100% kosztów z umorzeniem 5-15% wartości Brak limitu mocy instalacji
Ochrona Atmosfery - WFOŚiGW Osoby fiz., firmy, wspólnoty mieszkaniowe, rolnicy z różnych województw (należy sprawdzić stronę swojego WFOŚiGW) Atrakcyjnie oprocentowana pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych Zależy od wybranego WFOŚiGW
Projekt Inwestycje, Innowacje, Energetyka dla województwa dolnośląskiego - “Pożyczka na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych” - Bank Gospodarstwa Krajowego Jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, grupy producentów rolnych, szkoły z woj. dolnośląskiego Pożyczka z oprocentowaniem od 0,5% na inwestycje od 100 tys. zł do 1 mln zł < 2 MW

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2023 w formie ulg podatkowych (tabela)

Ulgi podatkowe na fotowoltaikę 2023
Nazwa Beneficjent ulgi Wysokość ulgi na zakup i montaż fotowoltaiki
Ulga termomodernizacyjna Osoby fizyczne Możliwości odpisania od podatku do 53 tys. zł
Zwrot VAT Firmy, spółdzielnie mieszkaniowe Zwrot VAT 8% na montaż instalacji fotowoltaicznej oraz zwrot VAT 23% na zakup elementów instalacji PV
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym na zakup instalacji fotowoltaicznej Rolnicy Możliwości odpisania od podatku do 25% kosztów

Fotowoltaika - dofinansowanie dla wspólnot mieszkaniowych 2023

Od lutego 2023 fotowoltaika dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni w końcu możemy liczyć na znacznie większe dopłaty do mikroinstalacji fotowoltaicznej niż tylko środki z Programu Mój Prąd.

Grant OZE Prosument Lokatorski to całkowicie nowe dofinansowanie do fotowoltaiki 2023, które pozwala uzyskać środki na aż 50% kosztów kwalifikowanych.

Sprawia ono, że wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe nie muszą już latami zbierać na zakup paneli fotowoltaicznych - według prognoz Instytutu Gospodarki Nieruchomościami, instalacja PV z takim dofinansowaniem zwróci się w bloku z wyprodukowanej energii elektrycznej już po 5 latach.

W jaki sposób wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o Grant OZE Prosument Lokatorski?

 • Należy wejść na stronę internetową Banku Gospodarstwa Krajowego i odszukać na niej “Program TERMO”.
 • Poza Grantem OZE dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych jest tam też opcja ubiegania się o premię termomodernizacyjną, czyli dodatkowe dopłaty. Jedno nie wyklucza drugiego.
 • Wnioski na Grant OZE można składać aż do 30 czerwca 2026 roku. Należy jednak pamiętać, że to dofinansowanie fotowoltaiki będzie aktualne tylko do wyczerpania środków.

Wyceń swoją instalację fotowoltaiczną w 2 minuty

Fotowoltaika - dofinansowanie dla rolników 2023

Fotowoltaika- dofinansowanie dla rolników również nie musi być w całości finansowana z własnych środków. W 2023 roku wsparcie z programu Agroenergia w formie dotacji wynosi odpowiednio:

 • do 20% kosztów (maks. 15 tys. zł) na instalacje fotowoltaiczne o mocy 10-30 kW,
 • do 13% kosztów (maks. 25 tys. zł) na instalacje fotowoltaiczne o mocy 30-50 kW.

Wnioski można składać przez Portal Beneficjenta na stronie WFOŚiGW.

Dobrą wiadomością dla gospodarstw rolnych jest to, że Agroenergia to nie tylko dopłaty do fotowoltaiki, ale i dofinansowania na pompy ciepła, małe elektrownie wiatrowe oraz inne formy instalacji OZE.

Dofinansowanie - fotowoltaika dla firm 2023

Choć co do negatywnego wpływu przedsiębiorstw na emisję CO2 nikt nie ma wątpliwości, dofinansowanie fotowoltaiki dla firm w 2023 roku nadal krąży wokół przede wszystkim pożyczek. Wyjątkiem są firmy, które planują wykorzystywać technologię ORC - wówczas mogą liczyć na dopłaty do instalacji fotowoltaicznych z programu Energia Plus rzędu 50% kosztów kwalifikowanych.

Nie oznacza to jednak, że w 2023 nie ruszy żadne nowe dofinansowanie na fotowoltaikę dla firm. Sporo mówi się o Programie FENG Zazielenienie przedsiębiorstw oraz o programie KPO o nazwie Zielona energia i zmniejszenie energochłonności. Nie podano jednak jeszcze do wiadomości żadnych konkretnych szczegółów.

Które dofinansowanie do fotowoltaiki 2023 wybrać?

Po pierwsze, przed rozpoczęciem inwestycji w energię słoneczną należy uświadomić sobie, że inne dofinansowanie fotowoltaiki będzie atrakcyjne, gdy planujesz małą instalację PV, a inne, gdy dużą. W przypadku większej ilości paneli fotowoltaicznych może się okazać, że bardziej opłacalnym rozwiązaniem będzie pożyczka na fotowoltaikę i magazyny energii niż np. kilka tysięcy bezzwrotnej dopłaty.

Po drugie, wiele zależy od tego, czy nabywasz system fotowoltaiczny jako osoba fizyczna będąca właścicielem budynku mieszkalnego, czy jako przedsiębiorca. Czasem atrakcyjny kredyt na instalację OZE i zwrot VAT wypadają korzystniej niż innego rodzaju ulgi.

Po trzecie, istotne jest też sprawdzenie, czy w Twojej miejscowości nie ma akurat nowej regionalnej dotacji. Zawsze warto sprawdzić strony Banku Gospodarstwa Krajowego, WFOŚiGW, a także Biuletyn Informacji Publicznej Twojego miasta.

I co najważniejsze, pamiętaj, że to Twój doradca powinien Ci podpowiedzieć, jak dostać dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej, która ulga będzie najlepsza i jak najszybciej osiągnąć zwrot.


Wpisz swój adres i otrzymaj darmową wycenę na fotowoltaikę


Fotowoltaika dofinansowanie 2023 - FAQ

Czy trudno jest uzyskać dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną?

Z zasady nie, bo sam generator wniosków o dofinansowanie do fotowoltaiki na stronach większości programów bardzo ułatwia sprawę. Należy jednak pamiętać o tym, że środki finansowe na wsparcie odnawialnych źródeł energii w Polsce uwalniane są w określonych cyklach. Jeśli fundusze się skończą, będziesz zmuszony poczekać na kolejną odsłonę programu w nowym roku.

Czy mogę skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na nowy dom?

Niestety nie. To rządowe dofinansowanie fotowoltaiki jest adresowane tylko i wyłącznie do gospodarstw domowych, które remontują swoje stare domy. Istnieją jednak inne dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych dla osób, które dopiero budują ekologiczne domy. Przykładem są dotacje do fotowoltaiki Mój Prąd 4.0.

Jak długo można rozliczać ulgę termomodernizacyjną?

W przypadku ulgi termomodernizacyjnej 2023 możliwość odliczenia kosztów poniesionych inwestycji obowiązuje przez aż 6 lat. Zakup i instalację nowych urządzeń można zatem rozłożyć w czasie - np. w jednym roku zainwestować w wymianę źródeł ciepła (np. nabyć powietrzną pompę ciepła), a w kolejnym zakupić komponenty instalacji fotowoltaicznej.

Czy ulga termomodernizacyjna 2023 dotyczy tylko współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych?

Tak. Jeśli chcesz się rozliczyć z ulgi termomodernizacyjnej jako małżeństwo, tj. odliczyć poniesione wydatki osobno w swoich PIT-ach, to obydwoje musicie być prawnymi współwłaścicielami swojego jednorodzinnego budynku. Tylko w ten sposób każde z Was może odpisać sobie koszty zakupu mikroinstalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła i pozostałych inwestycji.

Czy dofinansowanie do fotowoltaiki Mój Prąd 2023 obejmuje każdą instalację fotowoltaiczną?

Nie, nie wszystkie instalacje fotowoltaiczne spełniają warunki dotacji. W przypadku programu Mój Prąd 4.0, w 2023 roku znaczenie ma przede wszystkim to, aby łączna moc zakupionych paneli fotowoltaicznych zmieściła się w zakresie 2-10 kW.


Wyceń swoją instalację fotowoltaiczną w 2 minuty
Pomyślnie zasubskrybowałeś Blog - Wszystko o fotowoltaice | Otovo.pl
Witaj ponownie! Pomyślnie zalogowano.
Świetnie! Pomyślnie zarejestrowano.
Twój link wygasł
Sukces! Sprawdź swój e-mail i kliknij link, aby zakończyć logowanie.