Przed zdecydowaniem się na instalację fotowoltaiczną warto zapoznać się z regulacjami prawnymi, które mają znaczenie np. przy wyborze mocy mikroelektrowni. Najważniejsza jest ustawa OZE oraz regulowany przez nią system opustów.

Ustawa o OZE- co powinieneś o niej wiedzieć?

Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii to główny dokument regulujący kwestie związane z pozyskiwaniem energii elektrycznej m. in. za pomocą instalacji fotowoltaicznych. Weszła w życie 1 lipca 2016 roku i doczekała się nowelizacji 25 czerwca 2019 roku.

Ustawa o energetyce odnawialnej wprowadziła definicję prosumenta, czyli osoby wytwarzającej energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii na potrzeby własne i oddającej jej nadwyżkę do sieci elektrycznej. Reguluje też system opustów rozwiązujący kwestię rozliczania się prosumenta z zakładem energetycznym.

Nowa ustawa o OZE- fotowoltaika

Obecnie ma zostać wprowadzona kolejna nowelizacja ustawy, której projekt przewiduje wydłużenie systemu opustów OZE, a także systemów FiT i FiP oraz systemu aukcyjnego do 30 czerwca 2047 r. Pierwotnie te korzystne dla prosumentów rozwiązania były przewidywane do 2040 r.

System opustów- fotowoltaika

Czym dokładnie jest system opustów? Określa on zasady, na jakich prosument rozlicza się z wyprodukowanej przez siebie za pomocą instalacji fotowoltaicznej energii elektrycznej, a także energii pobieranej przez niego z sieci. Rozwiązuje to kwestię magazynowania nadwyżki energii elektrycznej produkowanej przez mikroelektrownie.

Z systemu opustów mogą korzystać głownie osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Wymogiem jest również posiadanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW.

budynek posiadający instalacje fotowoltaiczną nie wykorzystuje 100% dostarczanej mu przez nią energii na bieżąco- zazwyczaj w przypadku przeciętnego gospodarstwa domowego jest to jedynie 20-30% całej wytworzonej energii. Pozostała jej cześć musi być gdzieś magazynowana. Najczęstszym rozwiązaniem jest podpisanie specjalnej umowy z zakładem energetycznym, który bierze to zadanie do siebie. Jest to kosztowny proces, jednak zgodnie z ustawą o OZE jego rozliczenie odbywa się bezgotówkowo- prosument "płaci" za magazynowanie nadwyżki wyprodukowanej przez niego energii, oddając jej cześć na użytek firmy energetycznej.

Prosument może ponownie wykorzystać większą część z nadwyżki energii, jaką przekazuje do sieci. Dzięki temu instalacja fotowoltaiczna jest tak opłacalnym rozwiązaniem- latem, kiedy działa najwydajniej, produkuje zapasy energii elektrycznej, które będą mogły być wykorzystane przez prosumenta w mniej korzystnym okresie, czyi głownie zimą.

Ile wyprodukowanej energii zostanie wykorzystane na pokrycie "opłat" za magazynowanie energii przez firmę energetyczną? Jest to zależne od mocy mikroelektrowni- osoby posiadające instalację do 10 kW stracą 20% wytworzonej energii, natomiast w przypadku instalacji od 10 do 50 kW będzie to 30%

Ile energii zużywa przeciętne gospodarstwo?

Warto w tym przypadku przytoczyć termin autokonsumpcji energii elektrycznej, który określa ilość, w jakiej jest ona wykorzystywana na bieżąco przez dane gospodarstwo domowe. Im więcej energii zużywa się na bieżąco, tym lepiej, zmniejsza to bowiem straty związane z koniecznością magazynowania jej nadwyżki.

W przeciętnym gospodarstwie domowym wystarczają instalacje fotowoltaiczne o mocy poniżej 10 kW- zazwyczaj pokrywają one w pełni zapotrzebowani na energię elektryczną w ciągu roku. Ponieważ wiążą się z mniejszą ilością energii oddawanej do sieci na rzecz pokrycia kosztów jej magazynowania, często uważa się je za bardziej korzystne rozwiązanie.

Czy to jednak, oznacza że instalacje 10-12 kW są nieopłacalne? Nie- jeśli są dobrze dobrane do zapotrzebowania danego budynku, wziąć znacznie obniżają koszty energii elektrycznej. Korzystanie z nich nie wiąże się też z dodatkowymi opłatami, poza różnicami w cenie zakupu i montażu instalacji.

Podsumowanie- system opustów, OZE

Regulowany przez ustawę o OZE system opustów będzie najprawdopodobniej obowiązywał do 2047r. Ewentualnie zmiany mogą dokonać się np. odnośnie stawek bilansowania opustu, jednak w takie sytuacji mogą pojawić się też komercyjne systemy opustów proponowane przez dostawców energii elektrycznej. Nadwyżki energii można też magazynować samodzielnie w tzw. systemie off-grid, jednak jest to związane z dość wysokimi kosztami zakupu magazynu energii, akumulatorów oraz inwertera akumulatorowego.