Wiedza na temat fotowoltaiki i instalacji fotowoltaicznych

Ulga termomodernizacyjna fotowoltaika to hasło, które sprawdza miesięcznie setki osób. Rosnące koszty prądu i możliwość odliczenia sobie części poniesionych wydatków z rozliczenia podatkowego zachęcają. Obok licznych programów dofinansowań jest to jeden z głównych sposobów na znaczne zmniejszenie kosztów wymiary starych źródeł ciepła na nowe w Twoim domu, gospodarstwie rolnym czy firmie. Dowiedz się, w jaki sposób możesz z niej skorzystać i ile na tym zyskasz.

Ulga termomodernizacyjna mimo swojej popularności nie jest jedyną formą wsparcia na liście ulg i dotacji na instalację fotowoltaiczną w Polsce. Wszak warto powiedzieć, że każdego roku z powodu smogu w Polsce umiera około 50.000 osób. Bardzo dużą winę za taki stan rzeczy ponoszą tzw. kopciuchy nadal wykorzystywane w gospodarstwach domowych. By zwalczać smog i negatywne jego skutki konieczna jest wymiana starych i nieefektywnych pieców na nowe, znacznie bardziej ekologiczne rozwiązania. By jednak do tego doszło niezbędne jest wsparcie, właśnie za sprawą, chociażby ulgi termomodernizacyjnej.


Wpisz swój adres i otrzymaj darmową wycenę!


infografika o uldze termomodernizacyjnej
Autor: Otovo

Ulga termomodernizacyjna 2023 - czym jest?

Najprościej mówiąc, ulga termomodernizacyjna to opcja na odliczenie sobie z PIT części kosztów, jakie poniósł podatnik na redukcję zapotrzebowania domu na energię cieplną. Jest to rządowo zatwierdzona ulga, której celem jest zachęcenie Polaków do wymiany starych instalacji i przejście na bardziej energooszczędne rozwiązania.

Ulga termomodernizacyjna 2023 może dotyczyć takich przedsięwzięć jak na przykład:

 • ulepszenie sposobu ogrzewania domu,
 • przejście na odnawialne źródła energii (fotowoltaika, pompy ciepła, kolektory słoneczne itp.)
 • przyłączenie budynku do węzła cieplnego lub sieci gazowej,
 • ulepszenie ogrzewania wody,
 • ocieplenie domu.

Maksymalna ulga termomodernizacyjna 2023, jaką można wykorzystać to 53 tys. zł.

Ulga termomodernizacyjna 2023 - warunki skorzystania

Ulga termomodernizacyjna jest skierowana do każdego podatnika, który rozlicza się w Polsce według ryczałtu albo 12, 19 czy 32% stawki podatkowej. To jednak nie jest jedyny warunek, który umożliwia nam skorzystanie z programu.

Omawiani podatnicy powinni być bowiem właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego i posiadać tytuł prawny do nieruchomości, a także muszą ponieść wydatki związane z termomodernizacją budynku jednorodzinnego – bez względu na to, czy korzystali ze środków własnych czy też zaciągnęli, chociażby kredyt na to przedsięwzięcie.

Z ulgi termomodernizacyjnej w 2023 roku nie skorzystają z kolei osoby, które:

 • Otrzymały całkowite lub częściowe dofinansowanie na przedsięwzięcie ze środków krajowych,
 • Skorzystały z innej ulgi, która przysługiwała w ramach odrębnych przepisów skarbowych,
 • Ujęły wydatki na modernizację w kosztach,
 • Odliczyły koszty swojej inwestycji od dochodu (dotyczy ryczałtu),
 • Środki zostały zwrócone inwestorowi w inny sposób.

Warto wiedzieć, że nie tylko inwestor musi spełniać wyżej określone warunki. Budynku mieszkalne również takowe mają.

Dlatego też z ulga termomodernizacyjna 2023 nie obejmuje budynków, które dopiero powstały. Nieruchomość ponadto musi być odrębną całością i powinna służyć przede wszystkim celom mieszkaniowym. Warto też uwzględnić, że przepisy dopuszczają sytuację, gdzie w nieruchomości będzie znajdował się lokal użytkowy przeznaczony na działalność gospodarczą, jednakże jego powierzchnia nie będzie większa aniżeli 30% całego budynku.

Ulga termomodernizacyjna: fotowoltaika - informacje dodatkowe

Ulga termomodernizacyjna 2023 obowiązuje, nawet jeżeli okaże się, że na Twoim domu nie można zainstalować ogniw fotowoltaicznych, ale zdecydujesz się umieścić je na dachu garażu lub dachu budynku gospodarczego.

Jedyny warunek jest taki, aby zamontowana tam fotowoltaika odprowadzała energię do Twojego domu. Fotowoltaika może Cię wynieść odpowiednio 12, 19, a nawet 32% mniej - z pewnością będzie to kilka zaoszczędzonych tysięcy złotych. Żeby otrzymać ulgę termomodernizacyjną, koniecznie uzupełnij PIT/O, a w swojej rocznej deklaracji podatkowej wpisz całościową sumę wydatków w pole o nazwie „Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”.

Katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej - pozycje dotyczące fotowoltaiki

Opublikowany przez Ministerstwo Finansów katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej stanowi obszerne źródło wiedzy na temat urządzeń, materiałów budowlanych oraz usług, jakie można odliczyć od podatku, decydując się na inwestycję w lepsze, bardziej ekonomiczne i energooszczędne ocieplanie domu.

Z uwagi na fakt, że fotowoltaika objęta jest ulgą termomodernizacyjną, to katalog wymienia następujące sprzęty i usługi, których koszt śmiało możesz sobie odliczyć:

 • ogniwa fotowoltaiczne (z osprzętem);
 • usługa montażu instalacji fotowoltaicznej;
 • audyt energetyczny budynku przed wdrożeniem projektu termomodernizacyjnego.

Skorzystaj z ulgi termomoderrnizacyjnej na FV!

Ulga termomodernizacyjna - co można odliczyć poza fotowoltaiką?

Pełen katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej zawiera w sumie aż 31 różnych pozycji. Nawet jeżeli już zdecydowałeś, że to fotowoltaika jest tym, na co postawisz w 2022 roku, to przypomnijmy, że maksymalna ulga termomodernizacyjna na wszystkie przedsięwzięcia wynosi 53 000 zł. Może Cię to zachęcić do docieplenia ścian, wymiany hydrauliki czy elektryki.

Poza fotowoltaiką katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej wymienia jako podlegające odliczeniu m.in.:

 • zakup materiałów budowlanych do docieplenia budynku;
 • zakup materiałów wchodzących w skład instalacji grzewczej, ogrzewania elektrycznego, przygotowania ciepłej wody;
 • zakup kondensacyjnego kotła gazowego lub olejowego;
 • zakup kolektorów słonecznych i pomp ciepła;
 • przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej/gazowej;
 • koszty wymiany okien;
 • koszty związane z zainstalowaniem systemu wentylacji z odzyskiem ciepła;
 • montaże i koszty usług uruchomienia instalacji;
 • koszty zlecenia wykonania analizy termograficznej budynku, dokumentacji czy ekspertyzy.

Ulga termomodernizacyjna - przykład rozliczenia inwestycji w fotowoltaikę nr 1

Załóżmy, że jesteś właścicielem domu jednorodzinnego i pracujesz na umowę o pracę. Rozliczasz się zatem w stawce PIT 12%. Fotowoltaika zakupiona została i zamontowana na dachu Twojego domu w kwietniu 2023. Montaż instalacji fotowoltaicznej kosztował Cię 3 tys. zł, a zakup wszystkich sprzętów 18 tys. zł. Ulga termomodernizacyjna 2023 wyniesie w tym przypadku 2520 zł (12% z 21 tys. zł).

Ulga termomodernizacyjna - przykład rozliczenia inwestycji w fotowoltaikę nr 2

Załóżmy, że jesteś współwłaścicielem domu szeregowego i posiadasz własną działalność gospodarczą. Rozliczasz się w stawce PIT 32%. Fotowoltaika, w którą zainwestowałeś w maju 2023, kosztowała Cię w sumie 32 tys. zł, ale wymieniłeś też instalację wodną (14 tys. zł) oraz dociepliłeś ściany zewnętrzne budynku (9 tys. zł).

Ulga termomodernizacyjna 2023 wyniesie w tym przypadku 17,6 tys. zł (32% z 55 tys. zł). Sama fotowoltaika wyniosła Cię zatem o ponad 10 tys. zł mniej.

Ulga termomodernizacyjna - przykład rozliczenia inwestycji w fotowoltaikę nr 3

Załóżmy, że Ty i Twoja żona jesteście właścicielami domu jednorodzinnego. Każde z Was ma po 50% budynku, co jest potwierdzone zapisem w księdze wieczystej. Obydwoje pracujecie na umowę o pracę i rozliczacie się w stawce PIT 12%.

Podzieliliście się wydatkami - Ty zapłaciłeś za nową instalację fotowoltaiczną i jej montaż 26 tys. zł, a żona pokryła koszt wymiany wewnętrznej instalacji grzewczej i instalacji ciepłej wody (19 tys. zł). Twoja ulga termomodernizacyjna 2023 wyniesie w tym przypadku 3120 zł (12% z 26 tys. zł). Z kolei Twoja żona odliczy sobie od podatku 2280 zł (17% z 19 tys. zł).


Wpisz swój adres i otrzymaj darmową wycenę!


Ulga termomodernizacyjne 2023 – wykaz materiałów

Powyżej wspomnieliśmy już na jakie przedsięwzięcia możemy sobie pozwolić, by uzyskać następnie ulgę termomodernizacyjną. Teraz pokażemy Ci jakie wydatki na materiały budowlane, urządzenia czy też usługi podlegają odliczeniu w ramach ulgi. Dodajmy ponadto, że przed rozpoczęciem całego procesu nie jest konieczne sporządzenie audytu energetycznego – jeśli jednak zostanie on wykonany, to jego koszt również możemy odliczyć w ramach omawianej ulgi termomodernizacyjnej 2023. Poniżej przedstawiamy wykaz materiałów i usług wchodzących w jej skład:

 • materiały budowlane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych i fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem,
 • węzeł cieplny z programatorem temperatury,
 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
 • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,pompa ciepła wraz z osprzętem,
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem,
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem,
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne,
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu,
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,
 • kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania Ekoprojektu,
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej; materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego,
 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • wykonanie analizy termograficznej budynku,
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi,
 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej,
 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych, lub fundamentów;
 • wymiana stolarki zewnętrznej, na przykład: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych,
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego,
 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego,
 • montaż pompy ciepła,
 • montaż kolektora słonecznego,
 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin,
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji,
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Jakie limity obowiązują w uldze termomodernizacyjnej 2023?

Jak już wiemy, wraz z rozliczaniem PIT, ulga termomodernizacyjna przysługuje nam w ramach termomodernizacji budynków. Polega ona na odjęciu kwoty wydatków, które zostały poniesione na termomodernizację od dochodu lub przychodu (w przypadku rozliczania się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych).

Niezależnie jednak od tego z jakie formy rozliczenia korzystamy, maksymalna kwota odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej 2023 nie może przekroczyć 53.000 zł na osobę, na wszystkie realizowane przedsięwzięcia. Jak więc widzimy, limit nie jest związany z daną inwestycją lecz jest powiązany wyłącznie z podatnikiem.

Dobrą informacja z kolei jest fakt, że limit odliczania w ramach rozliczanie PIT ulgi termomodernizacyjnej wzrasta aż dwukrotnie, jeśli poniesione koszty na termomodernizację w domu ponosimy w małżeństwie. Wówczas też każdy z małżonków odliczania poniesione przez siebie wydatki, dzięki czemu razem możemy odliczyć aż 106 000 zł.

Co jednak w przypadku, gdy faktury są wystawiane na oboje małżonków? W takiej sytuacji każdy z nich ma prawo do odliczenia 50% poniesionych kosztów.

Podsumowując, jedna osoba dzięki uldze termomodernizacyjnej może zaoszczędzić od 9010 do 16.960 zł – w zależności od tego jaka część wydatków mieści się w dochodzie objętym stawką podatku dochodowego na poziomie 17%, a jaka część podlega stawce 32%. Oczywiście w przypadku małżeństwa te kwoty należy pomnożyć razy dwa. Wówczas też kwota 56.000 zł obowiązuje tylko na każde z dwóch rozliczeń PIT w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Ulga termomodernizacyjna - kalkulator

Ulga termomodernizacyjna działa na szczęście na bardzo prostych zasadach i sposób jej obliczania jest praktycznie niezmienny. Dlatego też możemy zaprezentować prosty kalkulator na ulgę termomodernizacyjną również w roku 2023.

Przyjmijmy, że w poprzednim roku podatkowym osiągnęliśmy dochód w wysokości 150 000 złotych, a poniesione koszty związane z termomodernizacją wyniosły 70 000 złotych. W takiej sytuacji nasz całkowity dochód zostanie pomniejszony o te wydatki, co skutkować będzie opodatkowaniem jedynie pozostałej kwoty, czyli 80 000 złotych).

W praktyce oznacza to, że będziemy płacić podatek wyłącznie od tej zredukowanej kwoty, co może znacząco zmniejszyć nasze zobowiązania podatkowe. Umożliwia to także obniżenie ogólnego obciążenia podatkowego, dając znacznie większą elastyczność finansową.


Skorzystaj z ulgi termomoderrnizacyjnej na FV!

Ile czasu na rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej 2023?

Warto wiedzieć, że na rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej mamy 3 lata, licząc od końca roku, w którym ponieśliśmy pierwszy wydatek. W przeciwnym wypadku niestety ulgę termomodernizacyjną będzie trzeba zwrócić. Jak to wygląda w praktyce? Jeśli w 2022 roku zakupiliśmy materiały obejmujące wsparcie, to ostatnie wydatki związane z tym przedsięwzięcie musimy ponieść najpóźniej do końca 2025 roku.

Liczba przedsięwzięć termomodernizacyjnych nie jest określona przez przepisy, dzięki czemu podatnik możemy przeprowadzać wiele prac związanych z termomodernizacją budynku. Odliczenia należy dokonać oczywiście w zeznaniu składanym na rok, w którym poniesiono wydatki.

Chcesz dowiedzieć się, na jakie dofinansowanie przysługuje dla Ciebie? Sprawdź dofinansowania dla:

A jeżeli interesują Cię inne dotacje, które mogą ci przysługiwać, to sprawdź nasze materiały na temat:

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polega ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna jest jednym z głównych instrumentów wsparcia, zachęcających do przeprowadzania termomodernizacji budynków w Polsce. Jej głównym celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez inwestycje w izolację termiczną, modernizację instalacji grzewczych oraz montaż odnawialnych źródeł energii. Dzięki uldze termomodernizacyjnej właściciele nieruchomości mogą skorzystać z ciekawych rozwiązań finansowych i podatkowych, które zmniejszają koszty inwestycji i przyczyniają się do oszczędności energetycznych.

Podstawowym warunkiem skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej jest wykonanie prac termomodernizacyjnych, które przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej budynku. Prace te obejmują głównie izolację termiczną ścian, dachu, podłóg, wymianę okien i drzwi na energooszczędne, modernizację systemu grzewczego, a także montaż odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne czy kolektory słoneczne. Istotne jest ponadto spełnienie określonych wymagań technicznych i przeprowadzenie audytu energetycznego, który potwierdzi efekty termomodernizacji.

W ramach ulgi możliwe jest odliczenie od dochodu pewnej części poniesionych wydatków na termomodernizację – maksymalnie do 53.000 zł ona osobę. Wysokość odliczenia zależy od rodzaju i zakresu przeprowadzonych prac oraz rodzaju budynku. Ulga termomodernizacyjna w dużym stopniu przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, obniżenia kosztów eksploatacji budynków oraz poprawy komfortu termicznego wewnątrz pomieszczeń.

Czy ulga termomodernizacyjna obowiązuje w 2023 roku?

Ulga termomodernizacyjne podobnie jak w latach poprzednich jest dostępna również w roku 2023. Wiele wskazuje na to, że będzie ona dostępna także w kolejnych latach. Tak jak i wcześniej, ulga odnosi się do wszystkich wydatków związanych z inwestycją termomodernizacyjną, w tym na zakup paneli fotowoltaicznych wraz z pozostałymi komponentami systemu oraz kosztami montażu. Poniesione wydatki możesz odliczyć również wtedy, gdy wziąłeś kredyt na fotowoltaikę.

Jakie warunki trzeba spełnić żeby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Prawo do zmniejszenia swojego obciążenia podatkowego poprzez odliczenie kosztów związanych z termomodernizacją dotyczy właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych o charakterze mieszkalnym. Obejmuje ono również budynki w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że ulga termomodernizacyjna nie dotyczy z kolei budynków znajdujących się w fazie budowy, które nie zostały jeszcze oddane do użytku. Jeśli planujesz więc zakup nieruchomości w ramach kredytu hipotecznego, możesz skorzystać z ulgi podatkowej, pod warunkiem, że nabyty dom jest na rynku wtórnym lub zostanie wybudowany, a następnie przeprowadzone zostaną w nim prace związane z termomodernizacją.

W ramach ulgi termomodernizacyjnej, możliwe jest odliczenie konkretnych kosztów związanych z ociepleniem domu, które zostały wymienione w zamkniętym katalogu wydatków, o którym dokładniej wspomnieliśmy powyżej.

Ile zwrotu podatku za fotowoltaikę w 2023?

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć od dochodu (w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT) lub przychodu (w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych) do 53 000 zł rocznie.

Kwota ta może wzrosnąć nawet dwukrotnie (do 106.000 zł) w przypadku współmałżonków, którzy są współwłaścicielami domu jednorodzinnego i razem ponoszą koszty związane i objęte ulgą termomodernizacyjną 2023. Warto wiedzieć, że taka forma odliczenia może być zastosowana w dowolnej proporcji, ale tylko przy równym poniesienie wydatku i osiągnieciu maksymalnego limitu 53.000 zł na osobę możemy uzyskać zwrot podatku w kwocie 106.000 zł.


Wyceń swoją instalację w zaledwie 2 minuty!
Pomyślnie zasubskrybowałeś Blog - Wszystko o fotowoltaice | Otovo.pl
Witaj ponownie! Pomyślnie zalogowano.
Świetnie! Pomyślnie zarejestrowano.
Twój link wygasł
Sukces! Sprawdź swój e-mail i kliknij link, aby zakończyć logowanie.