Co to jest ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna jest to możliwość odliczenia wydatków na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w rozliczeniu PIT. Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest instalacja fotowoltaiczna, dlatego każdy, kto spełni poniższe warunki i zainstaluje instalację słoneczną, będzie mógł z niej skorzystać. Kwota odliczenia wynosi do 53 tysięcy złotych na wszystkie wydatki termomodernizacyjne w tym instalacje fotowoltaiczne.

Ulga termomodernizacyjna została wprowadzona 1 stycznia 2019 roku i można z niej korzystać również za wydatki poniesione w 2021 w rozliczeniu w 2022 roku.

Kto może z niej skorzystać?

Ulga termomodernizacyjna dotyczy podatników, którzy są właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Dotyczy to domów wolnostojących, ale także budynków w zabudowie bliźniaczej, szeregowej, czy grupowej. Podatnik musi posiadać tytuł prawny, z którego wynika prawo własności do nieruchomości, aby móc skorzystać z ulgi.

Z ulgi może skorzystać również osoba, która zamontowała instalację PV na budynku gospodarczym lub na gruncie, jeśli instalacja służy budynkowi mieszkalnemu.

Z ulgi może skorzystać każdy podatnik, który rozlicza się według skali podatkowej 17% lub 32%, jednolitej stawki 19% lub osoby opłacające ryczałt.

Trzeba mieć wystawione faktury na poniesione wydatki.

Podatnik może skorzystać z odliczenia przez kolejne 6 lat, licząc od końca roku, w którym został poniesiony pierwszy wydatek na przedsięwzięcie. Oznacza to, że jeśli nasze zapłacone podatki są niższe niż podatek możliwy do odliczenia, możemy z ulgi skorzystać w kolejnym i kolejnym roku.

Jak z niej skorzystać? Jak wypełnić PIT i który?

Oprócz złożenia deklaracji podatkowej, podatnik w celu rozliczenia ulgi termomodernizacyjnej musi również wypełnić PIT/O. Do tego załącznika należy wprowadzić kwotę odliczenia w polu numer 6 o nazwie “Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”.

Maksymalne korzyści podatkowe z ulgi termomodernizacyjnej

Podatnicy, dokonujący rozliczeń na stawce 17% mogą maksymalnie odliczyć do 9 010zł podatku, podatnicy na stawce 19% mogą odliczyć do 10 070zł podatku, podatnicy na stawce 32% mogą odliczyć do 16 960zł podatku.
Warto zwrócić uwagę, że maksymalne kwoty dotyczą każdego współwłaściciela domu.

PRZYKŁAD:

Pan Jan zakupił instalację fotowoltaiczną o mocy 6,5kwp za 26 000zł brutto w styczniu 2021 roku. Nie korzystał z żadnych programów regionalnych ani dotacji. Pan Jan rozlicza się w skali podatkowej 17%. To oznacza, że do kwietnia 2022 w rozliczeniu PIT może ubiegać się o ulgę w wysokości 4 420 zł. Dzięki temu realny poniesiony koszt instalacji pana Jana to 21 580 zł.

Czy ulga termomodernizacyjna dotyczy nowych domów?

Ulga termomodernizacyjna nie dotyczy domów, które są w budowie. Odliczenia można dokonać tylko w przypadku budynków już wybudowanych.

Czy mogę skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, jeśli w moim domu znajduje się lokal użytkowy?

Powierzchnia lokalu użytkowego nie może przekraczać 30% całkowitej powierzchni budynku, aby móc skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Jestem emerytem/rencistą, czy mogę skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Tak, każdy emeryt i rencista ma prawo do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. W tym celu należy zgłosić prośbę do ZUS-u o wysłanie druku PIT-40A. Po otrzymaniu dokumentów od ZUS, emeryt lub rencista może złożyć deklarację PIT-36 samodzielnie oraz odliczyć ulgę termomodernizacyjną.

Czy można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w przypadku instalacji na dachu kamienicy?

Kamienica nie spełnia definicji budynku mieszkalnego, dlatego nie ma możliwości odliczenia ulgi termomodernizacyjnej.

Skorzystałem/am z dotacji regionalnej/dofinansowania od gminy, jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Nie można odliczyć ulgi termomodernizacyjnej od kwoty innych ulg lub dotacji. Ulgę termomodernizacyjną możemy odliczyć tylko od rzeczywiście poniesionych wydatków. Jeśli koszt instalacji wynosił 25 000zł, pobraliśmy dotację w wysokości 5 000 zł, to ulgę termomodernizacyjną możemy odliczyć tylko od reszty kwoty, czyli od 20 000 zł.

Czy mogę skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, jeśli korzystam z kredytu w celu sfinansowania instalacji fotowoltaicznej?

Tak, instalacje fotowoltaiczne sfinansowane kredytem mogą być odliczone w PIT i można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Kto nie może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

  • Podatnicy niebędący właścicielem budynku
  • Podatnicy będący właścicielem budynku nie jednorodzinnego, np. Kamienica
  • Przedsięwzięcia w całości finansowane przez fundusze środowiska lub zwrócone podatnikowi w innej formie
  • Podatnicy, którzy już odliczyli całość kwoty na przedsięwzięcia termomodernizacyjne

Przypisy: https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna/