Co się dzieje z nadprodukcją energii słonecznej?

Jeśli Twoja instalacja fotowoltaiczna, wyprodukuje więcej energii niż zużyjesz na bieżąco, nadwyżka będzie przechowywana w zakładzie energetycznym. Możesz ją odebrać w systemie opustów:

  • 0.8 kWh za każdą 1 kWh energii (instalacja do 10 kW)

  • 0.7 kWh za każdą 1 kWh energii (instalacja od 10 do 50 kW)