Jak obliczyć jaką moc instalacji potrzebuje?

Skorzystaj z prostego wzoru!

  • Roczne zużycie energii (kWh) x 1.2 ÷ produkcję roczną (kW) = potrzebna moc instalacji fotowoltaicznej.


Swoje roczne zużycie energii znajdziesz na fakturze za energię.


Na przykład:

roczne zużycie = 5000 kWh

szacowana produkcja paneli słonecznych = 1000 kWh na 1 kW


5000 kWh x 1,2 ÷ 1000 kWh = 6 kW.