Zasada współpracy instalacji fotowoltaicznej z siecią wewnętrzną Klienta oraz siecią zewnętrzną

  • Energia produkowana z fotowoltaiki zużywana jest bezpośrednio przez instalację wewnętrzną Klienta w punktach poboru (np. pracująca lodówka)

  • Jeżeli produkcja z fotowoltaiki jest większa od aktualnego poboru to jest ona wysyłana jako nadwyżka do sieci elektroenergetycznej

  • Jeżeli produkcja z fotowoltaiki jest za mała względem aktualnego poboru to jest brakująca energia jest pobierana z sieci elektroenergetycznej