Powrót

Instalacja fotowoltaiczna z siecią wewnętrzną Klienta - Zasady

Fotowoltaika ma wiele bardzo ważnych zasad pracy całej instalacji oraz paneli PV.

      Energia produkowana z paneli fotowoltaicznych zużywana jest bezpośrednio przez instalację wewnętrzną Klienta w punktach poboru (np. pracująca lodówka)

      Jeżeli produkcja z instalacji fotowoltaicznej jest większa od aktualnego poboru to jest ona wysyłana jako nadwyżka do sieci elektroenergetycznej

      Jeżeli produkcja z instalacji PV jest za mała względem aktualnego poboru to jest brakująca energia jest pobierana z sieci elektroenergetycznej