Wiedza na temat fotowoltaiki i instalacji fotowoltaicznych

Jeśli planujesz budowę swojego własnego domu i chcesz wykorzystać potencjał energii słonecznej, warto już na etapie projektowania zadbać o odpowiednie umiejscowienie paneli fotowoltaicznych. Umiejętnie zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna może przynieść znaczne korzyści, takie jak większa efektywność energetyczna czy oszczędności w kosztach związanych z energią elektryczną.

Eksperci z dwóch firm: Otovo, zajmującej się fotowoltaiką dla gospodarstw domowych oraz DOM 3E, która buduje ekologiczne i energooszczędne domy w oparciu o autorską technologię przygotowali pięć kluczowych wskazówek. Porady te pomogą zaplanować dach pod instalację fotowoltaiczną już na etapie projektowania domu, tak by maksymalnie wykorzystać ich potencjał. Niezależnie od tego, czy budujesz pierwszy dom, czy to Twoja kolejna inwestycja, te porady mogą przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej domu i pozwolą Ci zaoszczędzić pieniądze.


Wpisz swój adres i otrzymaj darmową wycenę na fotowoltaikę


Optymalna orientacja budynku względem stron świata

Jest to ważny element w projektowaniu domu pod kątem wykorzystania energii słonecznej. Pomimo powszechnego przekonania, że instalacja powinna być skierowana na południe, różnica w uzysku energetycznym pomiędzy idealnym południem, a kierunkiem wschód-zachód wynosi zaledwie 15%.

Architekt musi dostosować projekt domu do specyficznych warunków działki – m.in. ukształtowania terenu i wielkości. Instalacja fotowoltaiczna to kolejny element, który trzeba wziąć pod uwagę, aby zaplanować jak najwięcej przestrzeni dachowej skierowanej na stronę południową.

Obejrzyj webinar 10:15-14:26 Youtube - kliknij tutaj.

Znaczenie kąta nachylenia paneli fotowoltaicznych

Wybór kąta nachylenia dachu nie jest jedynie kwestią estetyki, ale może wpływać na efektywność paneli fotowoltaicznych.

Optymalny kąt nachylenia pozwala na maksymalne wydobycie energii elektrycznej z paneli. W przypadku instalacji fotowoltaicznej w Polsce, zalecany kąt nachylenia wynosi około 30-40 stopni. Zbyt mały kąt nachylenia może prowadzić do gromadzenia się zanieczyszczeń na powierzchni paneli, co wpływa na ich eksploatację. Warto jednak zwrócić uwagę, że różnice dla uzysków względem poszczególnych kątów nachylenia nie są na tyle istotne aby tylko na tej podstawie podejmować decyzję o nachyleniu dachu. Praktyczność pomieszczeń poddasza czy koszty konstrukcji dachu powinny być brane w pierwszej kolejności pod uwagę – mówi Kamil Jeznach z Otovo.

W niektórych regionach, gdzie występują szczególne warunki, obowiązują dodatkowe ograniczenia, np. w górach.

Obejrzyj webinar 14:49-18:06 Youtube - kliknij tutaj.


Wyceń swoją instalację fotowoltaiczną w 2 minuty

Wybór poszycia pod planowaną instalację fotowoltaiczną

Rodzaj materiału, z którego wykonane jest poszycie dachowe, może wpływać na sposób montażu paneli fotowoltaicznych, a tym samym na efektywność całego systemu. Panele można montować na niemal każdym stosowanym rodzaju pokrycia dachowego. Jednak przy projektowaniu domu z myślą o fotowoltaice warto już na tym etapie uwzględnić odpowiednie pokrycie dachowe. Od niego zależą koszt i łatwość instalacji paneli.

Najtańszym i najłatwiejszym poszyciem pod kątem montażu paneli jest blacha trapezowa. Natomiast najpopularniejszym obecnie wyborem – ze względu na swoją estetykę jest blacha na rąbek stojący. Montaż na dachówce ceramicznej wymaga wyjęcia i szlifowania jej od spodu i ponownego układania, co dodatkowo zwiększa koszty.

Obejrzyj webinar 21:00-25:57 Youtube - kliknij tutaj.

Zidentyfikuj potencjalne źródła zacienienia

Podczas projektowania instalacji fotowoltaicznej ważne jest uwzględnienie potencjalnych źródeł zacienienia, takich jak drzewa, inne budynki, czy też przeszkody terenowe.

Nawet krótkotrwałe zacienienie paneli może spowodować spadek produkcji energii elektrycznej przez panele. Istotne jest przeprowadzenie analizy terenu wokół budynku i identyfikacja potencjalnych źródeł zacienienia – mówi Kamil Jeznach z Otovo.

Zwróć uwagę na drzewa, zarówno te istniejące, jak i te, które planujesz posadzić w przyszłości. Ważne jest, aby panelom fotowoltaicznym zapewnić wystarczającą przestrzeń bez zacienienia, zarówno w ciągu dnia, jak i w różnych porach roku.

Obejrzyj webinar 18:05-19:51 Youtube - kliknij tutaj.


Wpisz swój adres i otrzymaj darmową wycenę na fotowoltaikę


Zakup magazynu energii zwiększy autokonsumpcję energii

Magazyny energii stanowią wartościowe rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych. Pozwalają przechowywać nadmiar wyprodukowanej energii elektrycznej i wykorzystać ją w późniejszym czasie, gdy jest potrzebna. Dzięki temu można zwiększyć samowystarczalność energetyczną budynku i ograniczyć konieczność korzystania z sieci elektroenergetycznej. Zaplanuj wcześniej, aby magazyn energii i fotowoltaikę zainstalować jednocześnie. Już nawet mała bateria zwiększy autokonsumpcję do 50%, a instalacja fotowoltaiczna z bardzo dużym magazynem energii do 74%.

Obejrzyj webinar 31:36-35:08 Youtube - kliknij tutaj.

Max energii ze słońca? Oto 5 zasad w pigułce

Podsumowując, wydajną fotowoltaikę można zainstalować w niemal każdej sytuacji, ale jeżeli chcesz osiągnąć maksimum efektywności instalacji (czyli uzyskać jak najwięcej energii elektrycznej przy jak najmniejszym nakładzie finansowym) przestrzegaj tych 5 zasad przygotowując dach pod instalację paneli fotowoltaicznych:

  1. Zaplanuj jak najwięcej powierzchni dachowej skierowanej na południe.
  2. Projektuj dach tak, by kąt nachylenia wynosił 30-40 stopni.
  3. Wykorzystaj do poszycia blachę trapezową: najtańszy i najłatwiejszy materiał dla montażu paneli.
  4. Identyfikuj potencjalne źródła zacienienia, które mogą obniżać produkcję energii.
  5. Zainstaluj magazyn energii, który zwiększy samowystarczalność i przechowa nadmiar energii.
5 zasad projektowania domu z zaplanowaną fotowoltaiką
Wyceń swoją instalację fotowoltaiczną w 2 minuty

***

Kamil Jeznach - Absolwent SGGW kierunku Technologie Energii Odnawialnych. Ekspert w zakresie energetyki odnawialnej z wieloletnim doświadczeniem. Dyrektor Działu Operacyjnego w Otovo, który odpowiada za techniczną i operacyjną stronę działalności firmy w Polsce.

Mgr inż. arch. Agnieszka Skórczyńska - architektka prowadząca w DOM 3E. Specjalizuje się w projektowaniu domów jednorodzinnych i jest odpowiedzialna za tworzenie koncepcji, przygotowywanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej oraz uczestniczenie w procesie realizacji.

Pomyślnie zasubskrybowałeś Blog - Wszystko o fotowoltaice | Otovo.pl
Witaj ponownie! Pomyślnie zalogowano.
Świetnie! Pomyślnie zarejestrowano.
Twój link wygasł
Sukces! Sprawdź swój e-mail i kliknij link, aby zakończyć logowanie.