Wiedza na temat fotowoltaiki i instalacji fotowoltaicznych

Ceny energii elektrycznej w 2023 roku poszybowały jeszcze bardziej w górę i są obecnie o wiele wyższe aniżeli jeszcze w roku poprzednim. W związku z tym fotowoltaika stała się niezwykle popularnym rozwiązaniem w dziedzinie produkcji energii elektrycznej, które jest tak naprawdę jedynym skutecznym sposobem w walce z rosnącymi rachunkami za prąd. Coraz więcej osób decyduje się na zainstalowanie paneli słonecznych w swoich domach, gospodarstwach rolnych czy firmach, aby korzystać z odnawialnego źródła energii i oszczędzać na rachunkach za prąd. W celu wsparcia rozwoju energetyki fotowoltaicznej oraz promowania zrównoważonego rozwoju, w Polsce funkcjonuje obecnie wiele programów dotacyjnych, które umożliwiają obniżenie kosztów inwestycji na instalacje fotowoltaiczne. Poniżej postaramy się Wam przedstawimy najważniejsze programy dotacyjne na fotowoltaikę w 2023 roku oraz warunki, jakie należy spełnić, aby z nich skorzystać.


Wpisz swój adres i otrzymaj darmową wycenę na fotowoltaikę


Dla kogo dofinansowanie fotowoltaiki w 2023 roku?

Rozwój fotowoltaiki w Polsce jest obecnie wspierany poprzez różne formy dofinansowania, które mają na celu zachęcenie wielu grup beneficjentów do inwestycji w instalacje fotowoltaiczne. Warto zauważyć, że większość dotychczasowych programów skupiała się głównie na gospodarstwach domowych, ale aktualnie istotne jest również wsparcie dla sektora biznesowego i mieszkaniowego w celu zapewnienia konkurencyjności polskiej gospodarki.

Według danych z października 2022 roku, w Polsce jest około 1,16 miliona prosumentów, czyli osób generujących własną energię elektryczną za pomocą instalacji fotowoltaicznych. Większość z nich to właściciele domów jednorodzinnych. Jednak raporty wskazują, że jedynie 18% firm posiada własne źródło energii odnawialnej, podczas gdy aż 89% przedsiębiorstw odczuło dotkliwe skutki ostatnich podwyżek cen energii. Dlatego też istnieje potrzeba zapewnienia wsparcia dla wielu branż, które również będą w stanie korzystać z dotacji na fotowoltaikę.

W związku z  tym dotacje na fotowoltaikę w 2023 roku będą dostępne dla różnych grup beneficjentów, takich jak osoby fizyczne, rolnicy, przedsiębiorstwa, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego czy też podmioty takie jak:

 • szkoły,
 • uczelnie wyższe,
 • straże pożarne,
 • szpitale,
 • biblioteki,
 • muzea,
 • parafie,
 • kościoły,
 • związki wyznaniowe.

W przypadku osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, które nie podlegają przepisom ustawy o pomocy publicznej, wsparcie zazwyczaj będzie przybierać formę dotacji. Natomiast podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które muszą uwzględniać ograniczenia dotyczące pomocy publicznej, będą miały możliwość skorzystania z pożyczek na warunkach rynkowych lub preferencyjnych, a także gwarancji bankowych. Warto bowiem wiedzieć, że tylko dzięki takim programom możemy osiągnąć korzyści ekonomiczne, środowiskowe i energetyczne, a przede wszystkim zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i przyczynić się do walki ze zmianami klimatu.

Regionalne europejskie fundusze w latach 2021 – 2027

Zanim przejdziemy do omawiania dostępnych obecnie programów wsparcia, dzięki którym możemy otrzymać dofinansowanie na fotowoltaikę w 2023 roku, zacznijmy od faktu, że 8 grudnia 2022 roku Unia Europejska zatwierdziła regionalne programy wsparcia z europejskich funduszy na lata 2021 – 2027. Co za tym idzie, wszystkie województwa w Polsce otrzymały pieniądze, które mogą rozdysponować w ramach lokalnych programów. Ponadto sześć regionów w Polsce związanych, chociażby z górnictwem (mowa tu o województwie łódzkim, dolnośląskim, wielkopolskim, lubelskim i małopolskim) otrzyma dodatkowe środki, w kwocie ponad 4 mld euro, które będą pochodziły z funduszu sprawiedliwej transformacji i polityki spójności. To jednak nie wszystko, bowiem tzw. blok wschodni, w którego skład wchodzą województwa lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i podkarpackie mogą liczyć na dodatkowe środki rzędu 2,5 mld euro z funduszu Polska Wschodnia.

Poniżej prezentujemy listę województwo wraz z pełnymi kwotami, które zostaną przeznaczone na lokalne dofinansowania związane z walką ze zmianami klimatycznymi:

 • Województwo zachodniopomorskie (Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego) – 1,69 mld euro,
 • Województwo wielkopolskie (Fundusze Europejskie dla Wielkopolski) – 2,15 mld euro,
 • Województwo warmińsko-mazurskie (Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur) – 1,79 mld euro,
 • Województwo świętokrzyskie (Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027) – 1,46 mld euro,
 • Województwo śląskie (Fundusze Europejskie dla Śląskiego) – 5,14 mld euro,
 • Województwo pomorskie (Fundusze Europejskie dla Pomorza) – 1,75 mld euro,
 • Województwo podlaskie (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego) – 1,3 mld euro,
 • Województwo podkarpackie (Fundusze Europejskie dla Podkarpacia) – 2,27 mld euro,
 • Województwo opolskie (Fundusze Europejskie dla Opolskiego) – 0,97 mld euro,
 • Województwo mazowieckie (Fundusze Europejskie dla Mazowsza) – 2,1 mld euro,
 • Województwo małopolskie (Fundusze Europejskie dla Małopolski) – 2,69 mld euro,
 • Województwo łódzkie (Fundusze Europejskie dla Łódzkiego) – 2,74 mld euro,
 • Województwo kujawsko-pomorskie (Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza) – 1,84 mld euro,
 • Województwo lubuskie (Fundusze Europejskie dla Lubuskiego) – 0,91 mld euro,
 • Województwo lubelskie (Fundusze Europejskie dla Lubelskiego) – 2,43 mld euro,
 • Województwo dolnośląskie (Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027) – 2,31 mld euro.

Wyceń swoją instalację fotowoltaiczną w 2 minuty

Dotacje do fotowoltaki 2023 – na co możemy liczyć?

Rok 2022 to duże zmiany związane z systemem opustów. Dotychczasowy model został zastąpiony modelem rozliczania prosumentów net-billing. Owe zmiany wywołały niemałe poruszenie na rynku, które skutkowało sporym spadkiem zainteresowania usługami montażu instalacji fotowoltaicznym. W związku z tym w 2023 roku czekają nas spore zmiany na plus jeśli chodzi o dofinansowania i programy wspierające efektywność energetyczną oraz rozwój OZE. Na jakie formy wsparcia możemy zatem liczyć? Przekonajmy się.

Mój Prąd 5.0 - inwestycja w przyszłość

Program "Mój Prąd" jest jednym z najpopularniejszych programów dotacyjnych na fotowoltaikę w Polsce. Celem tego programu jest umożliwienie obywatelom oraz przedsiębiorcom wytwarzania energii elektrycznej przy pomocy instalacji fotowoltaicznej. Ważnym elementem piątej edycji programu Mój Prąd jest wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii poprzez jej magazynowanie oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną. W ramach tego programu można otrzymać dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną oraz na dodatkowe komponenty takie jak magazyn energii, pompa ciepła czy HEMS. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 58 tysiąca złotych.

Na co można otrzymać dofinansowanie z programu Mój Prąd 5.0?

Do urządzeń objętych programem Mój Prąd 5.0 zaliczamy:

 • Instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 do 10 kW,
 • Pompy ciepła – gruntowe, powietrze / powietrze i powietrze / woda,
 • Magazyny energii, których pojemność nie będzie mniejsza niż 2 kWh,
 • Magazyny ciepła,
 • Systemy zarządzania energią elektryczną HEMS i EMS,
 • Kolektory słoneczne.

Do kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioski z programu Mój Prąd 5.0 należy złożyć w terminie od 15.04.2022 do 22.12.2023 lub do wyczerpania alokacji środków. Warto także uwzględnić, że do dotacji kwalifikują się koszty poniesione nie wcześniej niż 01.02.2020 oraz nie później niż 31.12.2023, przy czym rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu, z kolei za zakończenie przedsięwzięcia rozumiemy datę przyłączenia mikroinstalacji i wszystkich pozostałych urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie.

Ile dofinansowania możemy otrzymać?

Tak jak w latach poprzednich, tak i w 2023 roku program Mój Prąd 5.0 nadal oferuje dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych na przedsięwzięcia. Jeśli chodzi o konkretne kwoty dotacji w ramach programu Mój Prąd, prezentują się one następująco:

 • Mikroinstalacja fotowoltaiczna (w przypadku zakupu wyłącznie mikroinstalacji) - 6 000 złotych dla osób z 1. i 2. grupy wnioskodawców, czyli dla tych, którzy wcześniej nie korzystali z programu Mój Prąd.
 • Mikroinstalacja fotowoltaiczna (w przypadku zakupu mikroinstalacji i urządzenia zwiększającego autokonsumpcję):
 • 7 000 złotych dla osób z 1. i 2. grupy,
 • 3 000 złotych dla osób z 3. grupy, czyli dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z programu Mój Prąd.
 • Dla urządzeń zwiększających autokonsumpcję:
 • Magazyn ciepła: do 5 000 złotych,
 • Magazyn energii elektrycznej: do 16 000 złotych,
 • System HEMS/EMS: do 3 000 złotych,
 • Kolektory słoneczne: do 3 500 złotych,
 • Gruntowa pompa ciepła (grunt/woda lub woda/woda) o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: do 28 500 złotych,
 • Powietrzna pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400 złotych,
 • Powietrzna pompa ciepła: do 12 600 złotych,
 • Pompa ciepła powietrze/powietrze (czyli klimatyzacja): do 4 400 złotych.

Maksymalna łączna kwota dotacji dla osób, które wcześniej nie korzystały z programu Mój Prąd, nie może przekroczyć 58 000 złotych dla jednego Punktu Poboru Energii (PPE). Natomiast dla osób z 3. grupy, które już korzystały ze wsparcia w ramach Mój Prąd, maksymalna kwota dotacji może wynieść do 54 000 złotych na jeden PPE.


Wpisz swój adres i otrzymaj darmową wycenę na fotowoltaikę


Program Czyste Powietrze - inwestycja w ochronę środowiska

Program "Czyste Powietrze" ma na celu poprawę jakości powietrza w Polsce poprzez termomodernizację budynków oraz wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. W ramach tego programu można skorzystać z dotacji na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej jako jednego z elementów termomodernizacji budynku. Dofinansowanie na fotowoltaikę w programie "Czyste Powietrze" jest udzielane w formie zwrotu poniesionych kosztów inwestycji, przy czym maksymalny zwrot nie może przekroczyć 70% wartości kosztów kwalifikowanych.

Ile potrwa program Czyste Powietrze?

Program realizowany jest już od 2018 roku i potrwa przynajmniej do roku 2029. Warto jednak pamiętać, że podpisywanie umów zakończy się wraz z zakończeniem 2027 roku, z kolei wydatkowanie środków musi nastąpić nie później niż 30.09.2029.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągły, a sam program Czyste Powietrze uwzględnia finansowanie przedsięwzięć rozpoczętych oraz zakończonych. Uwzględnione zostaną wszystkie te realizacje, które zaczęły się najpóźniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, z tym że data ta nie może być wcześniejsza aniżeli 15.05.2020.

Kto może zostać beneficjentem programu Czyste Powietrze 2023? (H3)

Benefity związane z programem Czyste Powietrze przysługują wszystkim osobom, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych, jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkaniowego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Roczny dochód osoby, która stara się o dofinansowanie nie może jednak przekraczać 135.000 zł. Ponadto beneficjenci podzieleni są na trzy grupy.

Grupa I

Znajdują się w niej osoby, których roczny dochód wykazany w zeznaniu podatkowym nie przekroczył 135.000 zł (w 2022 roku było to jeszcze 100.000 zł). Dla tych osób przewidziane jest:

 • Dofinansowanie do wymiany nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła:
 • Bez kompleksowej termomodernizacji: maksymalnie 35 000 zł (41 000 zł z mikroinstalacją fotowoltaiczną)
 • Z kompleksową termomodernizacją: maksymalnie 60 000 zł (66 000 zł z mikroinstalacją fotowoltaiczną)
 • Dofinansowanie do wymiany nieefektywnego źródła ciepła na inne źródło ciepła:
 • Bez kompleksowej termomodernizacji: maksymalnie 25 000 zł (31 000 zł z mikroinstalacją fotowoltaiczną)
 • Z kompleksową termomodernizacją: maksymalnie 50 000 zł (56 000 zł z mikroinstalacją fotowoltaiczną)
 • Dofinansowanie inwestycji nieobejmujących wymiany źródła ciepła:
 • Bez kompleksowej termomodernizacji: maksymalnie 13 000 zł (33 000 zł z kompleksową termomodernizacją)

Grupa II

Do tej grupy zaliczamy osoby, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1894 zł netto oraz w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 2651 zł netto. W porównaniu z latami poprzednimi jest to zmiana na plus, ponieważ poprzednie kwoty wynosiły odpowiednio 1564 i 2189 zł netto. Grupa II może liczyć na:

 • Dofinansowanie do wymiany nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła:
 • Bez kompleksowej termomodernizacji: maksymalnie 50 000 zł (59 000 zł z mikroinstalacją fotowoltaiczną)
 • Z kompleksową termomodernizacją: maksymalnie 90 000 zł (99 000 zł z mikroinstalacją fotowoltaiczną)
 • Dofinansowanie do wymiany nieefektywnego źródła ciepła na inne źródło ciepła:
 • Bez kompleksowej termomodernizacji: maksymalnie 32 000 zł (41 000 zł z mikroinstalacją fotowoltaiczną)
 • Z kompleksową termomodernizacją: maksymalnie 72 000 zł (81 000 zł z mikroinstalacją fotowoltaiczną)
 • Dofinansowanie inwestycji nieobejmujących wymiany źródła ciepła:
 • Bez kompleksowej termomodernizacji: maksymalnie 25 000 zł (48 000 zł z kompleksową termomodernizacją)

Grupa III

Zaliczają się do niej osoby, które mogą otrzymać tzw. intensywne wsparcie. Są to osoby, których dochód w przypadku gospodarstwa wieloosobowego nie przekracza 1090 zł oraz w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – 1526 zł. Drugim kryterium w przypadku grupy III jest ustalone prawo do zasiłku, który musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym został złożony wniosek. Dla beneficjentów z tej grupy przewidziano dofinansowania rzędu 90, a nawet 100%!

 • Dofinansowanie do wymiany nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła:
 • Bez kompleksowej termomodernizacji: maksymalnie 70 000 zł (79 000 zł z mikroinstalacją fotowoltaiczną)
 • Z kompleksową termomodernizacją: maksymalnie 120 000 zł (135 000 zł z mikroinstalacją fotowoltaiczną)
 • Dofinansowanie do wymiany nieefektywnego źródła ciepła na inne źródło ciepła:
 • Bez kompleksowej termomodernizacji: maksymalnie 50 000 zł (59 000 zł z mikroinstalacją fotowoltaiczną)
 • Z kompleksową termomodernizacją: maksymalnie 100 000 zł (115 000 zł z mikroinstalacją fotowoltaiczną)
 • Dofinansowanie inwestycji nieobejmujących wymiany źródła ciepła:
 • Bez kompleksowej termomodernizacji: maksymalnie 40 000 zł (70 000 zł z kompleksową termomodernizacją).

Wyceń swoją instalację fotowoltaiczną w 2 minuty

Stop smog - walka ze smogiem dzięki fotowoltaice

Program "Stop smog" ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, w tym pyłów zawieszonych, dwutlenku siarki i tlenków azotu. W ramach tego programu możemy skorzystać z dotacji na instalację fotowoltaiki w celu produkcji czystej energii elektrycznej. Wysokość dotacji w programie "Stop smog" zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj inwestora, miejsce instalacji czy poziom zanieczyszczenia powietrza w danym regionie. Niemniej jednak wynosi ono do 70% kosztów, gdzie średni koszt w jednym budynku nie może przekroczyć 53.000 zł. Nabór prowadzony jest od 31.03.2021 roku w trybie ciągłym do odwołania.

Agroenergia - fotowoltaika dla rolnictwa

Program "Agroenergia" skierowany jest do rolników, którzy chcą zainwestować w instalację fotowoltaiczną w swoim gospodarstwie rolnym. Dofinansowanie w ramach tego programu może pokryć nawet do 50% kosztów kwalifikowanych. Instalacja fotowoltaiczna w ramach programu "Agroenergia" nie tylko pozwoli na produkcję własnej energii elektrycznej, ale także przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, co jest istotne z punktu widzenia ochrony środowiska. Warto dodać, że nabór wniosków został podzielony na dwie części. Pierwsza część obejmuje mikroinslatacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i magazyny energii, a nabór trwa od 01.10.2021 roku do 30.09.2025 lub do wyczerpania środków. Druga część programu dotyczy z kolei biogazowni rolniczej i małych elektrowni wodnych. Te wnioski mogliśmy składać od 20.07.2021 do 30.09.2022 roku lub do wyczerpania alokacji środków.

Grant na OZE - wsparcie dla przedsiębiorców

Program "Grant na OZE" adresowany jest do przedsiębiorców, którzy inwestują w odnawialne źródła energii, w tym w instalacje fotowoltaiczne. Dofinansowanie w ramach tego programu może sięgać nawet 70% kosztów kwalifikowanych. Wysokość dotacji zależy od wielu czynników, takich jak wielkość instalacji, jej wydajność czy rodzaj przedsiębiorstwa.

Energia Dla Wsi - wsparcie dla obszarów wiejskich

Program "Energia Dla Wsi" ma na celu poprawę efektywności energetycznej w obszarach wiejskich poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii, w tym w fotowoltaikę. Dofinansowanie w ramach tego programu obejmuje koszty zakupu, montażu oraz uruchomienia instalacji fotowoltaicznej. Przewidziane jest dla:

 • Istniejących spółdzielni energetycznych lub ich członków, pod warunkiem że członek spółdzielni jest przedsiębiorcą.
 • Nowo powstałych spółdzielni lub spółdzielni rolniczych, których celem jest produkcja energii elektrycznej (biogazu, ciepła) w instalacjach odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz równoważenie zapotrzebowania, wyłącznie na potrzeby spółdzielni i jej członków.
 • Rolników (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej), którzy prowadzą gospodarstwo rolne w ramach zabudowy zagrodowej lub specjalnego działu produkcji rolnej. Minimalny okres prowadzenia działalności rolniczej wynosi w tym przypadku 12 miesięcy.

Warto zauważyć, że osoba fizyczna, która ubiega się o dotację i zamierza wykorzystać instalację do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji z OZE, może być rolnikiem posiadającym zarejestrowaną działalność gospodarczą.

Ile możemy otrzymać z programu Energia Dla Wsi?

Program Energia Dla Wsi oferuje wsparcie w postaci bezzwrotnej dotacji oraz zwrotnej pożyczki. Budżet programu wynosi aż 1 mld złotych.

W przypadku dotacja sytuacja wygląda w sposób następujący:

 • Maksymalna kwota dotacji wynosi 20 mln złotych.
 • Dotacja nie obejmuje budowy instalacji fotowoltaicznych lub turbin wiatrowych, lecz dotyczy biogazowni i elektrowni wodnych.
 • Maksymalny udział dotacji w kosztach źródła energii wynosi 45%.
 • Dla mikro i małych przedsiębiorstw maksymalny udział dotacji wynosi 65% kosztów kwalifikowanych, a dla średnich przedsiębiorstw wynosi 55%.

Jeśli z kolei zdecydujemy się na pożyczkę:

 • Maksymalna kwota zwrotnej pożyczki wynosi 25 mln złotych.
 • Okres kredytowania może wynosić do 15 lat.
 • Istnieje możliwość 12-miesięcznej karencji.

Pożyczka może być ponadto udzielana:

 • Z oprocentowaniem na warunkach rynkowych, co oznacza, że nie jest to pomoc publiczna.
 • Na warunkach preferencyjnych, gdzie oprocentowanie wynosi WIBOR 3M + 50pb, nie mniej niż 1,5% rocznie.

Energia Plus - wsparcie dla samorządów

Program "Energia Plus" jest skierowany do samorządów, które chcą inwestować w energię odnawialną, w tym w fotowoltaikę. W ramach tego programu można otrzymać dotację na instalację fotowoltaiczną oraz na inne rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii. Dofinansowanie w programie "Energia Plus" może wynieść nawet 85% kosztów kwalifikowanych.


Wpisz swój adres i otrzymaj darmową wycenę na fotowoltaikę


Energia Plus – kto może skorzystać?

Program Energia Plus 2023 jest skierowany do podmiotów biznesowych. Rozumiemy przez to przedsiębiorców w rozumieniu ustawy „Prawo przedsiębiorców, wykonujących działalność gospodarczą” z 6 marca 2018 roku. Zgodnie z art. 4 wspomnianej ustawy mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne, które nie są osoba prawną, ale którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Wysokość dotacji z programu Energia Plus 2023

Program Energia Plus 2023 oferuje możliwość wsparcia w formie dotacji lub pożyczki. Budżet programu wynosi 745 mln złotych. Poniżej przedstawiamy warunki w zależności od wybranego wariantu.

Dotacja w formie pożyczki:

 • Maksymalna kwota dotacji wynosi od 0,5 mln do 500 mln złotych.
 • Dotacja dotyczy przedsięwzięć wykorzystujących technologię ORC.
 • Maksymalny udział dotacji w kosztach kwalifikowanych wynosi 50%.

Warunki dotacji:

 • Podmioty realizujące przedsięwzięcie z technologią ORC mogą otrzymać dotację w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.
 • Pożyczka z NFOŚiGW musi pokryć co najmniej 35% kosztów kwalifikowanych.
 • W przypadku przedsięwzięć w formule "project finance" wymagany jest udział środków własnych na poziomie minimum 15% kosztów kwalifikowanych.

Pożyczka na fotowoltaikę dla firm:

 • Pożyczka może być udzielana na warunkach rynkowych lub preferencyjnych.
 • Środki z programu mogą pokryć do 85% kosztów kwalifikowanych.

Warunki pożyczki na warunkach rynkowych:

 • Oprocentowanie ustalane jest na podstawie stopy referencyjnej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej.
 • Spółki nowo utworzone lub specjalnego przeznaczenia mogą podlegać innym zasadom związanym z ratingiem, co może wymagać dodatkowego zabezpieczenia pożyczki.

Warunki pożyczki na warunkach preferencyjnych:

 • Oprocentowanie wynosi WIBOR 3M + 50 pb, ale nie mniej niż 1,5% rocznie.
 • Istnieje możliwość umorzenia do 10% całkowitej wypłaconej kwoty pożyczki, ale nie więcej niż 1 mln zł.

W obu przypadkach istnieje możliwość karencji spłaty rat kapitałowych do 12 miesięcy, licząc od zakończenia przedsięwzięcia. Okres spłaty pożyczki wynosi 15 lat, licząc od daty pierwszej wypłaty wsparcia do planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej. W tym miejscu warto również dodać, że jeśli dotacja stanowi pomoc publiczną, wsparcie musi być udzielane zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi tego rodzaju pomocy.

Najważniejsze terminy

Program Energia Plus realizowany jest w latach 2019 – 2030. Aktualny nabór w programie priorytetowym 2023 trwa z kolei od początku lutego 2023 roku do 13.12. 2024 lub do wyczerpania puli środków wynoszącej 745 mln złotych.

Warto dodać, że podpisywanie umów z całego programu będzie możliwe do końca 2027 roku, z kolei środki muszą być rozdysponowane do 2023 roku.

Premia termomodernizacyjna - wsparcie dla termomodernizacji

Premia termomodernizacyjna to forma wsparcia finansowego dla osób, które jak sama nazwa wskazuje, przeprowadzają termomodernizację budynku. Funkcjonowanie premii, jak i samego funduszu reguluje ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków z 21 listopada 2008 roku. W ramach premii można otrzymać dodatkowe środki finansowe na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Koordynatorem projektu jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wysokość premii zależy z kolei od wielu czynników, takich jak rodzaj przeprowadzonych prac, wydajność energetyczna budynku czy poziom zużycia energii przed modernizacją. W 2023 roku dzielimy ją na dwa rodzaje, gdzie wysokość premii wynosi odpowiednio 26% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz 31% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w przypadku gdy elementem kosztów jest montaż instalacji odnawialnego źródła energii o mocy 1 kW (w przypadku domów jednorodzinnych) lub 6 kW (w przypadku pozostałych budynków).


Wyceń swoją instalację fotowoltaiczną w 2 minuty

Premia termomodernizacyjna 2023 – dla kogo?

Premia termomodernizacyjna jest dostępna dla właścicieli lub zarządców budynków, z wyjątkiem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Oznacza to, że premię termomodernizacyjną mogą otrzymać:

 • Osoby fizyczne posiadające budynki mieszkalne,
 • Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • Spółki prawa handlowego,
 • Samorządy terytorialne, takie jak gminy,
 • Parafie,
 • Szkoły,
 • Szpitale,
 • Domy dziecka,
 • Domy opieki społecznej,
 • Towarzystwa budownictwa społecznego i inni.

Premia termomodernizacyjna jest również dostępna dla inwestorów, którzy pokrywają co najmniej 50% kosztów termomodernizacji z kredytu bankowego. Kwota kredytu musi być wówczas równa lub większa od wysokości premii termomodernizacyjnej. Oznacza to z kolei, że osoby finansujące przedsięwzięcie wyłącznie z własnych środków nie kwalifikują się do tej formy wsparcia.

Premia termomodernizacyjna 2023 – na co możemy przeznaczyć środki?

Według zasad premii termomodernizacyjnej, można przeznaczyć ją na następujące przedsięwzięcia termomodernizacyjne:

 • Ulepszenia mające na celu ograniczenie rocznego zapotrzebowania na energię do celów ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach. Minimalne oszczędności energetyczne wynoszą 10% w przypadku modernizacji systemu grzewczego lub 25% w pozostałych przypadkach. Przykładowe działania to ocieplenie przegród, wymiana okien i drzwi, instalacja rekuperacji, izolacja instalacji ogrzewania.
 • Ulepszenia mające na celu zapewnienie co najmniej 25% mniejszych strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych i ich źródłach ciepła (pod warunkiem, że budynek już spełnia wymogi efektywności energetycznej określone przez prawo budowlane).
 • Przygotowanie technicznego przyłącza do sieci ciepłowniczej po likwidacji lokalnego źródła ciepła. Oszczędność kosztów dostarczania ciepła musi wynosić co najmniej 20% w skali roku.
 • Wykorzystanie instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) lub wysokosprawnej kogeneracji.

Gwarancja Biznesmax - wsparcie dla przedsiębiorców

Program "Gwarancja Biznesmax" ma na celu wspieranie przedsiębiorców w realizacji inwestycji w fotowoltaikę. W ramach tego programu można otrzymać gwarancję kredytową na finansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej. Gwarancja Biznesmax ułatwia przedsiębiorcom uzyskanie finansowania na inwestycję w fotowoltaikę, co przekłada się na szybsze wdrożenie projektu. Maksymalna kwota finansowania wynosi do 2,5 mln euro, ale nie może być wyższa niż 80% kwoty kredytu. Nabór do programu Gwarancja Biznesmax prowadzona jest w trybie ciągłym, realizowanym przez BGK.

Program FEnIKS - wsparcie dla rolnictwa i obszarów wiejskich

Program FEnIKS (Fotowoltaika na Inwestycje Komunalne i w Środowisku wiejskim) skierowany jest do samorządów, rolników oraz innych podmiotów z obszarów wiejskich w latach 2021 – 2027. Stanowi on kontynuację dobrze już znanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego celem jest promowanie inwestycji w fotowoltaikę jako efektywnego i ekologicznego źródła energii. W ramach programu FEnIKS możemy otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, a także na szkolenia i doradztwo związane z tematyką fotowoltaiki. Budżet programu wynosi aż 24 mld euro!

Program FENG - wsparcie dla gospodarstw domowych

Program FENG (Fotowoltaika dla Energooszczędnych Gospodarstw Domowych) skierowany jest do gospodarstw domowych, które chcą inwestować w fotowoltaikę w celu oszczędzania energii elektrycznej i redukcji kosztów związanych z zakupem prądu. W ramach tego programu możemy otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, a także na szkolenia i doradztwo związane z tematyką energooszczędności. Budżet tego programu jest na poziomie około 8 mld euro.

Dotacje w ramach Krajowego Planu Odbudowy - wsparcie po pandemii

W ramach Krajowego Planu Odbudowy przewidziano także dotacje na fotowoltaikę, które mają na celu pobudzenie gospodarki po pandemii oraz przyspieszenie transformacji energetycznej. Dotacje w ramach Krajowego Planu Odbudowy są skierowane do wielu grup beneficjentów, takich jak przedsiębiorcy, gospodarstwa domowe czy jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość dotacji i warunki ich otrzymania uzależnione są od szczegółowych regulacji i wymagań programu. Niestety na tę chwilę kwestia przyznania środków z KPO nie jest jeszcze w stu procentach pewna, niemniej jednak wydaje się, że nabór ruszy jeszcze w 2023 roku.  Warto zaznaczyć, że wstępny plan przewiduje wsparcie w postaci aż 106,9 mld złotych jako dotacji i 51,6 mld złotych w formie preferencyjnych pożyczek.

Najczęściej zadawane pytania

Ile wynosi dopłata do fotowoltaiki 2023?

Pod hasłem dofinansowanie do fotowoltaiki w 2023 roku znajdziemy wiele programów pomocowych, realizowanych czy to przez państwo, czy też przez samorządy lokalne. Dlatego też nie jesteśmy w stanie bezpośrednio powiedzieć, ile wynosi dopłata do paneli fotowoltaicznych. Wszystko zależy od tego, jaki program wybierzemy i gdzie spełnimy wszelkie wymogi, które umożliwią nam otrzymanie dofinansowania. Powyżej opisaliśmy aktualne programy wsparcia, dzięki czemu każdy z nas może przeanalizować warunki oraz zdecydować się na konkretne rozwiązanie.


Wpisz swój adres i otrzymaj darmową wycenę na fotowoltaikę


Czy opłaca się zakładać fotowoltaikę w 2023 roku?

Jesteśmy przekonani, że w roku 2023 inwestowanie w fotowoltaikę w Polsce nadal jest opłacalne, nawet bez konieczności inwestycji w magazyny energii (choć takie rozwiązanie generuje jeszcze większe oszczędności). Wysokie ceny prądu sprawiają, że na rynku fotowoltaiki z nowym systemem rozliczeń net-billing, korzystanie z paneli fotowoltaicznych wciąż jest bardzo atrakcyjne pod względem opłacalności. Jest nawet porównywalne do poprzedniego modelu rozliczeń. Co to oznacza w praktyce? Otóż wciąż możemy oczekiwać średniego obniżenia rachunków za prąd o około 70%, a przy wykorzystaniu magazynu energii lub większej instalacji fotowoltaicznej nawet o 90%!

Stawka za 1 kWh energii wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne wyniosła w styczniu 2023 roku 0,7168 zł. Średnia stawka za cały rok 2022 wynosiła z kolei 0,739 zł za 1 kWh, więc jak widzimy aktualnie jest ona nawet minimalnie korzystniejsza. Dla branży fotowoltaicznej oznacza to przede wszystkim, że przewidywalne obroty handlowe w sektorze mogą w roku 2023 wzrosnąć lub utrzymać się na podobnym poziomie w porównaniu z rokiem poprzednim.

Ile kosztuje fotowoltaika 10 kw 2023?

Cena całej instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kw, to w 2023 roku koszt rzędu 45.000 – 65.000 zł. Rozpiętość wynika w głównej mierze z wybranej opcji. Decydując się na wersję budżetową wydamy z pewnością mniej, ale nie będziemy mieli tak dużej pewności, co do finalnej jakości instalacji. Również jej efektywność może być na nieco niższym poziomie w porównaniu z dobrej jakości osprzętem.

Ponadto wielu inwestorów decyduje się aktualnie na dokupienie magazynu energii, którego koszt waha się od 25.000 do nawet 40.000 złotych. Pamiętajmy jednak, że koszt tak dużego przedsięwzięcia możemy znacznie obniżyć (o nawet kilkadziesiąt tysięcy), decydując się na jedno z powyższych dofinansowań lub ulgi termomodernizacyjnej.

Ile wynosi zwrot podatku z fotowoltaiki w 2023 roku?

Maksymalna suma, która może zostać odliczona w przypadku jednej osoby, wynosi 53 000 zł i dotyczy wszystkich działań realizowanych w budynkach będących własnością podatnika. Jeśli małżeństwo jest współwłaścicielem nieruchomości, każdemu z partnerów przysługuje ta sama kwota wydatków, co oznacza możliwość podwojenia odliczenia!

Odliczenia można dokonać w zeznaniu podatkowym na jednym z formularzy PIT 28, PIT 37 lub PIT 36. W roku 2023 możemy odliczyć wydatki poniesione w 2022 roku. W tym celu wypełniamy specjalny załącznik PIT/0, w którym w części B znajduje się rubryka o nazwie "Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego". Procedura rozliczenia polega na odjęciu kwoty poniesionych wydatków, na przykład na zakup i montaż pompy ciepła, od dochodu lub przychodu, w zależności od formy opodatkowania. Maksymalny zwrot wynosi 16 960 zł.

Koszt montażu pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej, zwłaszcza gdy są one wykonywane jednocześnie, może stanowić znaczące obciążenie dla budżetu domowego. Jednak korzyści, jakie płyną z tych inwestycji, takie jak zwiększony komfort i posiadanie energooszczędnych systemów w naszym własnym domu, są niezaprzeczalne. Możliwość późniejszego skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej i odzyskania części poniesionych kosztów stanowi więc dodatkową korzyść.


Wyceń swoją instalację fotowoltaiczną w 2 minuty
Pomyślnie zasubskrybowałeś Blog - Wszystko o fotowoltaice | Otovo.pl
Witaj ponownie! Pomyślnie zalogowano.
Świetnie! Pomyślnie zarejestrowano.
Twój link wygasł
Sukces! Sprawdź swój e-mail i kliknij link, aby zakończyć logowanie.