Wiedza na temat fotowoltaiki i instalacji fotowoltaicznych

Fotowoltaika kojarzy Ci się wyłącznie z panelami słonecznymi umieszczonymi na dachach domów jednorodzinnych? To jednak o wiele szersze zagadnienie, obejmujące także budynki firmowe, gospodarcze, a nawet gospodarstwa rolne oraz grunty. Ciekawym rozwiązaniem jest również fotowoltaika montowana na blokach i wieżowcach, hotelach, galeriach i centrach handlowych. To także bardzo korzystna opcja dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni.

Dwoeidz się jakie beenefity niesie za sobą fotowoltaika dla spółdzielni oraz jakie dotacje jej przysługują


Wyceń swoją instalację w 2 minuty!

Czym jest wspólnota mieszkaniowa?

Nabywając lokal mieszkaniowy na danym osiedlu i w danym budynku najczęściej stajemy się częścią wspólnoty mieszkaniowej wraz z pozostałymi właścicielami mieszkań danej nieruchomości.

Główny cel założenia wspólnoty to gospodarowanie zgromadzonymi środkami i podejmowanie decyzji odnośnie do części wspólnej bloku bądź zabudowy szeregowej, wielorodzinnej. Mowa tutaj na ogół o takich elementach jak klatka schodowa, parking, trawnik, elewacja, dach. Ogromną zaletą wspólnot mieszkaniowych jest możliwość wspólnego planowania inwestycji, renowacji bądź też zlecania ewentualnych napraw i usterek powstałych na terenie nieruchomości.

Czy warto założyć fotowoltaikę na dachu bloku lub w zabudowie szeregowej?

Inwestycja w instalację fotowoltaiczną dla mieszkańców bloku bądź zabudowy szeregowej to bardzo opłacalny i przyszłościowy krok. Gromadzona w ten sposób wprost ze słońca energia elektryczna, która następnie przetwarzana jest na prąd, może być wykorzystana do oświetlenia części wspólnej budynku – klatki schodowej, parkingu, piwnic bądź komórek lokatorskich oraz zasilenia takich urządzeń jak na przykład winda.

W dalszej perspektywie jest to ogromna oszczędność finansowa dla każdego lokatora, a także bycie eko i dbanie o naturalne środowisko za sprawę emitowania znacznie mniejszej ilości dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji do środowiska.

Takie rozwiązanie uniezależnia mieszkańców od wewnętrznego dostawcy prądu, ewentualnych przerw w jego dostawie, awarii czy też skutków negatywnych i trudnych warunków atmosferycznych oraz oczywiście od wahających się i stale rosnących cen za prąd.

Fotowoltaika – dofinansowanie dla wspólnot mieszkaniowych

Skąd wziąć fundusze na sfinansowanie fotowoltaiki w przypadku wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni?

Oczywiście głównym źródłem będą środki pozyskane bezpośrednio od lokatorów, warto jednak zdawać sobie sprawę, że na instalację fotowoltaiki na dachach budynków wielorodzinnych można otrzymać korzystne i opłacalne ulgi inwestycyjne i dofinansowania krajowe, samorządowe, gminne, wojewódzkie, unijne. Istnieją także formy zwrotnej pożyczki lub bezzwrotne dotacje.

Programy - fotowoltaika

Dużą popularnością cieszyły się programy Słoneczne Dachy, będące odpowiednikiem inicjatywy Mój Prąd oraz Prosument. Warto zorientować się, jakie programy działają na dany moment.

Aktualnie trwają pracę nad dwiema tego typu formami wsparcia – m.in. dofinansowanie z tytułu Efektywności energetycznej i ochrony powietrza. Dzięki otrzymanym środkom całe przedsięwzięcie zwróci się w o wiele krótszym czasie, generując w kolejnych latach wyłącznie zyski.

Pieniądze zaoszczędzone dzięki fotowoltaice i własnej „fabryce” energii można przeznaczyć na inne, często potrzebne prace i renowacje budynku, poprawiając tym samym jego estetykę, komfort użytkowania, oraz podnosząc jego wartość rynkową.

Warto także wspomnieć, że każdy budynek, na którego dachu zamontowano nowoczesną fotowoltaikę, staje się automatycznie znacznie więcej wart i popyt na jego zakup rośnie, a cena w przypadku ewentualnej sprzedaży staje się zauważalnie wyższa.

Ciepłe mieszkanie - dofinansowanie do fotowoltaiki dla wspólnot mieszkaniowych

W 2022 roku rusza kolejny ogólnopolski program wspierający inicjatywę fotowoltaika dofinansowanie dla wspólnot mieszkaniowych „Ciepłe mieszkanie”. Jego podstawowym celem będzie wsparcie w zakresie wymiany źródła ciepła oraz termoregulacji i walki antysmogowej w budynkach wielorodzinnych oraz wspólnotach mieszkaniowych.

Kiedy rusza akcja?

Według aktualnie dostępnych danych już na przełomie I i II kwartału 2022 roku. Budżet całego przedsięwzięcia szacuje się aż na 60 mln złotych. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich wspólnot i spółdzielni planujących w najbliższym czasie założenie fotowoltaiki, dlatego warto śledzić te informacje na bieżąco i gdy tylko będzie taka możliwość, zdecydować się na szybkie złożenie wniosku.

Fotowoltaika dla wspólnot mieszkaniowych – czy to się opłaca?

Roczne koszty, jakie wydaje przeciętna wspólnota mieszkaniowa w zależności od wielkości budynku, mogą sięgać od kilku do kilkuset tysięcy złotych. Nie ma zatem wątpliwości, że każdy sposób, którego celem będzie obniżenie cen prądu, jest opłacalną inwestycją.

Bloki wchodzące w skład wspólnoty często posiadają idealne warunki do instalacji paneli fotowoltaicznych – dobre nasłonecznienie oraz dużą wolną powierzchnię do zagospodarowania. Fotowoltaika sprawdzi się zarówno w przypadku niewielkich, jak i średnich oraz naprawdę dużych wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Cała inwestycja mimo początkowych kosztów zwraca się bardzo szybko, w przeciągu kilku najbliższych lat, najczęściej mówi się o siedmiu.

Same panele przystosowane są do sprawnego funkcjonowania przynajmniej przez 25 lat albo i dłużej. Jest to zatem działanie przyszłościowe, zdecydowanie opłacalne i przynoszące niepodważalne korzyści.


Wpisz swój adres i otrzymaj darmową wycenę!


Jakie warunki musi spełnić wspólnota, aby możliwe było zainstalowanie fotowoltaiki?

Czy każda wspólnota mieszkaniowa bądź też spółdzielnia może założyć fotowoltaikę? Tak, ale musi ona uzyskać status spółdzielni energetycznej oraz wykorzystywać zgromadzoną energię nie tylko wyłącznie do własnych, ale wspólnych potrzeb lokatorów.

Nie może być ona wykorzystywana przez poszczególnych mieszkańców osobno, jedynie dla osobistej korzyści finansowej. Oczywiście stan techniczny budynku, czyli bloku bądź niższej zabudowy wielorodzinnej musi być zadowalający. Przede wszystkim sam dach musi być w dobrej kondycji.

Panele fotowoltaiczne są ciężkie, zatem cała konstrukcja budynku musi być w stanie bezproblemowo i w pełni bezpiecznie znieść i utrzymać taki dodatkowy ciężar.

Uzyskany prąd powinien zostać wykorzystany celem zaspokojenia wspólnych potrzeb wszystkich mieszkańców. W jaki sposób? Do oświetlenia wspólnych pomieszczeń i obiektów, z których korzystają lokatorzy – klatek schodowych, przejść, garaży.

Może on także zasilać pracę takich urządzeń i sprzętów jak windy, bramy automatyczne, klimatyzacja, wentylacja, domofony, monitoring. Ciekawą opcją jest również wykorzystywanie prądu pobranego dzięki fotowoltaice do ogrzewania budynku np. za pomocą pompy ciepła.

Dzięki fotowoltaice opłaty czynszowe ulegają odczuwalnemu obniżeniu, na czym skorzystają mieszkańcy w comiesięcznych opłatach i rachunkach.

W jakim miejscu można zamontować fotowoltaikę?

W przypadku wspólnot i spółdzielni montaż paneli pv odbywa się oczywiście na dachach bloków i budynków, co jest bardzo korzystne, gdyż z reguły w takich rejonach występuje dobre nasłonecznienie i brak bardzo wysokich drzew, powodujących duże obszary zacienienia.

Nie jest to jednak jedyne rozwiązanie. Fotowoltaikę można instalować także na gruncie, czy budynkach gospodarczych typu składziki, czy garaże. Być może w przyszłości będzie także możliwe używanie paneli fasadowych, czyli stanowiących część elewacji budynku.

Czy mieszkaniec wspólnoty mieszkaniowej może równocześnie zdecydować się na indywidualną fotowoltaikę?

Bycie częścią wspólnoty bądź spółdzielni mieszkaniowej nie wyklucza wcale zainstalowania paneli fotowoltaicznych we własnym zakresie. Bez względu na to, czy cała wspólnota posiada na dachu budynku taką instalację, czy też nie, każdy mieszkaniec może na własną rękę zdecydować się na montaż fotowoltaiki na balkonie lub dachu – często takie rozwiązanie ma miejsce zwłaszcza w przypadku domów w zabudowie szeregowej.

W takiej sytuacji wymagane jest jednak zapytanie i zgoda pozostałych członków danej wspólnoty. W tym wypadku korzyści, jakie otrzymuje dany lokator ze swojej fotowoltaiki, idą wyłącznie na jego osobisty rachunek, a nie na rachunek wspólnoty.

Co, jeżeli wyprodukowanej energii okaże się być zbyt dużo?

Oczywiście tak jak w przypadku prywatnych użytkowników fotowoltaiki, jak i wspólnot, może zdarzyć się sytuacja nadwyżki wyprodukowanego prądu. Zwłaszcza w miesiącach wiosenno-letnich, przy dużym nasłonecznieniu i upałach może się to zdarzyć.

Taki nadmiar energii nie marnuje się, ale wraca do sieci energetycznej (w przypadku wspólnot i spółdzielni zwrot energii może wynieść do 60%) lub jest przechowywany w magazynie energii i może zostać wykorzystany w chłodnych miesiącach jesienno-zimowych lub nocą.

Jak jeszcze można zaoszczędzić?

Choć fotowoltaika to spory wydatek, warto wiedzieć, że oprócz programów dofinansowujących, o których pisaliśmy wcześniej, istnieją jeszcze inne sposoby, aby nieco zaoszczędzić.

Przede wszystkim dla fotowoltaiki dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych obowiązuje bardzo korzystny 8% podatek VAT zarówno w odniesieniu do fotowoltaiki zamontowanej na dachach, jak i bezpośrednio na posesji bądź innym budynku, który stanowi część wspólnego kompleksu mieszkalnego.

Nie uiszcza się także opłat z tytułu rozliczania energii, opłaty dystrybucyjnej, kosztów bilansowania handlowego, opłaty OZE, opłaty mocowej oraz opłaty kogeneracyjnej.

Oczywiście fotowoltaiki dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni nie trzeba kupować w tradycyjny sposób. Również w tym przypadku możliwy jest leasing, czyli płacenie za powziętą inwestycję nie jednorazowo z góry, ale comiesięcznie za pomocą tzw. subskrypcji, czyli po prostu regularnie spłacanych rat.

Leasing na fotowoltaikę przypomina leasing na samochód. To ciekawa opcja w przypadku kiedy dana wspólnota nie dysponuje wystarczającymi oszczędnościami, ale co miesiąc pobiera od lokatorów ustalone kwoty składkowe.

Po zakończeniu umowy leasingowej i spłaceniu ostatniej raty fotowoltaika staje się własnością inwestora, czyli wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej.


dowiedz się również o prawie energetycznym oraz aktualnych promocjach na rynku!


Chcesz dowiedzieć się, na jakie dofinansowanie przysługuje dla Ciebie? Sprawdź dofinansowania dla:

A jeżeli interesują Cię inne dotacje, które mogą ci przysługiwać, to sprawdź nasze materiały na temat:


Wyceń swoją instalację w 2 minuty!
Pomyślnie zasubskrybowałeś Blog - Wszystko o fotowoltaice | Otovo.pl
Witaj ponownie! Pomyślnie zalogowano.
Świetnie! Pomyślnie zarejestrowano.
Twój link wygasł
Sukces! Sprawdź swój e-mail i kliknij link, aby zakończyć logowanie.