Wiedza na temat fotowoltaiki i instalacji fotowoltaicznych

Współczesna fotowoltaika to nie tylko panele montowane na dachach domów jednorodzinnych i budynkach firmowych.

To także świetna i bardzo opłacalna inwestycja dla rolników - właścicieli mniejszych i większych gospodarstw rolnych, zwłaszcza, że fotowoltaikę można instalować bezpośrednio na gruncie, na nieużytkach, polach i pastwiskach oraz na różnego rodzaju budynkach gospodarczych. Sprawdźmy, jak to wygląda w praktyce i czy w ogóle warto skorzystać z takiego rozwiązania?


Wyceń swoją instalację w 2 minuty!

Nowoczesne technologie dla rolnictwa

Dawno minęły czasy, kiedy praca rolników opierała się jedynie na sile ludzkich rąk. W dzisiejszych czasach nowoczesne rolnictwo niewiele ma już wspólnego z tym pamiętanym przez pokolenia naszych dziadków, czy nawet rodziców. Nowoczesne maszyny, innowacyjne sposoby uprawy zbóż, warzyw, prekursorskie metody stosowane w sadownictwie, czy w hodowli zwierząt znacznie usprawniają i przyspieszają najróżniejsze prace, dając o wiele lepsze efekty, owoce i plony, a tym samych również i korzyści finansowe. Jednym z kolejnych, ciekawych sposobów na rozwój gospodarstwa, zdecydowanie wartym rozważenia, może być założenie fotowoltaiki!

Fotowoltaika dla rolnika

Stosowanie nowoczesnych maszyn i urządzeń elektrycznych w sektorze rolnictwa znacznie usprawnia pracę, jednak równocześnie niesie ze sobą dodatkowe nakłady finansowe, które trzeba poczynić na obsługę i zasilanie sprzętów.

A jak wiadomo ceny prądu w zastraszającym tempie windują ku górze. Tym bardziej warto szukać rozwiązań, dzięki którym koszty energii elektrycznej mogą zostać odczuwalnie i znacząco obniżone. Z pomocą przychodzi właśnie fotowoltaika.

Zgromadzona energia czerpana wprost ze słońca może zostać wykorzystana do uprawy roślin i hodowli zwierząt. Ta nowoczesna metoda pozwala na ekologiczne pobieranie i przetwarzanie energii przez 25 lat albo i dłużej! Poniesiony koszt początkowy w ciągu pierwszych kilku lat się zwróci, by w kolejnych latach generować tylko i wyłącznie oszczędności i zyski.

To bardzo ważne i kluczowe, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę statystyki – przeciętnie wydatki na prąd w gospodarstwach rolnych to od 20 do aż 40% całych kosztów utrzymania.

Dlaczego warto zainwestować w fotowoltaikę dla swojego gospodarstwa?

W modzie jest wszystko, co naturalne i ekologiczne – jajka od szczęśliwych kur, mięso od kurczaków wolnych od antybiotyków i środków przyspieszających wzrost. To bardzo dobrze, że chcemy zwracać większą uwagę na to, co jemy, a także na sposób, w jaki traktowane są zwierzęta i uprawiane rośliny – bez środków chemicznych i pestycydów.

Gospodarstwa ekologiczne cieszą się obecnie największym powodzeniem.

Zainstalowanie fotowoltaiki wzmocni wizerunek nowoczesnego, idącego z duchem czasu, a zarazem dbającego o środowisko miejsca.

W końcu dzięki stosowaniu fotowoltaiki znacznie ogranicza się emisję dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji, zanieczyszczeń oraz pyłów do atmosfery. Fotowoltaika jest cicha i nie powoduje hałasu, zatem nie ma obaw, że może być na przykład uciążliwa dla zwierząt przebywających w gospodarstwie.

Same panele można recyklingować, odzyskując w ten sposób aż 90% szkła i aluminium.

Kolejny plus to większa samowystarczalność i niezależność – od rosnących cen prądu, od ewentualnych awarii i przerw w jego dostawie na przykład na skutek niesprzyjających warunków atmosferycznych.

To bardzo ważne biorąc pod uwagę fakt, że pewne pomieszczenia i czynności wykonywane w rolnictwie i w hodowli wymagają stałego chłodzenia, ogrzewania albo wentylacji. Nawet kilkuminutowe przerwy w zapewnieniu optymalnych warunków mogłyby mieć zatem opłakane skutki.

Warto wiedzieć, że jeśli wyprodukuje się za dużo prądu, na przykład w miesiącach wiosenno-letnich, gdy nasłonecznienie jest szczególnie duże i korzystne, nadwyżka nie przepadnie, ale może zostać zgromadzona w specjalnych magazynach energii lub oddana do sieci energetycznej, a następnie pobrana w miarę zapotrzebowania, czyli na przykład w chłodnych i mniej słonecznych miesiącach jesienno-zimowych lub nocą.

Koszty działalności rolniczej coraz wyższe. Ratunkiem fotowoltaika dla rolnika?

Rolnicy muszą stawić czoła coraz wyższym kosztom prowadzenia swojej działalności w roku 2023. Podobnie jak w innych branżach, rolnictwo odczuło bolesne wzrosty cen w wielu obszarach, zwłaszcza jeśli chodzi o nawozy (podwyżki sięgały nawet 300%) oraz paliwa (skok o około 50%). Trudności sprawiają również dostępność części do maszyn rolniczych.

Jak wynika bowiem z danych Eurostatu, koszty w europejskim rolnictwie wzrosły o średnio 36% w okresie od drugiego kwartału 2021 roku do drugiego kwartału 2022 roku.

Wysokie stopy procentowe utrudniają ponadto spłatę kredytów i zniechęcają do podejmowania nowych inwestycji. W 2023 roku rolnicy również mocno odczuwają wzrosty cen energii, co dla niektórych z nich może prowadzić nawet do upadłości. Ci, którzy korzystają z taryfy G, będą mogli co prawda skorzystać z preferencyjnej stawki do limitu zużycia wynoszącego 3 000 kWh rocznie, ale po jego przekroczeniu stawka wzrośnie.

Właściciele gospodarstw rolnych prowadzących działalność gospodarczą będą również objęci ochroną, ale pozostali nie będą mogli z niej skorzystać, a co za tym idzie - zapłacą znacznie więcej za energię.

W takim kontekście instalacja systemu fotowoltaicznego w gospodarstwie rolnym może przynieść oszczędności na energii nawet w wysokości 60-70%, w zależności od różnych czynników, takich jak autokonsumpcja energii czy wybrana taryfa. Jednakże wysokie koszty inwestycji często stanowią niemałą przeszkodę.

Dlatego też wsparcie finansowe dla rolników w postaci dotacji na fotowoltaikę wydaje się być szczególnie uzasadnione. Zwłaszcza że w 2023 roku dostępne są także dofinansowania dla innych grup, takich jak przedsiębiorstwa i konsumenci.

Dofinansowania, programy i ulgi - dotacje na fotowoltaikę dla rolników

Choć inwestycja w fotowoltaikę to niemały koszt początkowy, można nakład ten znacząco obniżyć, biorąc udział w krajowych, społecznych i wojewódzkich programach, umożliwiających skorzystanie z ulg i dofinansowań na ten właśnie cel.

Jednym z nich jest program Agroenergia, działający od października 2021 aż do dziś. Jego celem jest wsparcie rolników w zakresie takich inwestycji jak właśnie panele fotowoltaiczne oraz całe instalacje fotowoltaiczne wraz z magazynami energii, mikroinstalacje wiatrowe, pompy ciepła. Czy każdy może skorzystać z takiego dofinansowania?

Dotacje do fotowoltaiki dla rolników nie są skomplikowane. Warunkiem jest oczywiście złożenie wniosku oraz spełnienie kilku podstawowych kryteriów: bycie osobą fizyczną, właścicielem albo dzierżawcą nieruchomości rolnej, a także osobą prawną, których łączna powierzchnia posiadanych użytków rolnych mieści się w obszarze od 1 ha do maksymalnie 300 ha.


Wpisz swój adres i otrzymaj darmową wycenę!


Fotowoltaika dla rolnika z Agroenergią - co można zyskać?

Jednym z głównych programów wsparcia dla rolników bez dwóch zdań jest program dofinansowań opracowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czyli Agroenergia. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Dofinansowanie możemy otrzymać na instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła o mocy powyżej 10 kW i nie mniejszej niż 50 kW, a także na instalacje wiatrowe oraz towarzyszące fotowoltaice magazyny energii elektrycznej.

Agroenergia 2023 – kto może zostać beneficjentem?

By skorzystać z dofinansowań w ramach programu Agroenergia, należy spełnić pewne kryteria określone w założeniach tego programu. Przede wszystkim, potencjalny beneficjent musi być osobą fizyczną posiadającą prawo własności lub dzierżawy nieruchomości rolnych. Ważne jest również, aby ta osoba nie nabyła użytków rolnych tuż przed złożeniem wniosku o udział w programie Agroenergia. Ustawodawca wymaga bowiem, by beneficjent był właścicielem gospodarstwa i prowadził je osobiście przez co najmniej rok przed rozpoczęciem starań o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła.

W przypadku osób prawnych, które chcą skorzystać z programu Agroenergia, muszą one być właścicielami lub dzierżawcami gruntów oraz prowadzić działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolnych przez co najmniej rok.

W obu przypadkach, suma powierzchni użytków rolnych objętych programem Agroenergia musi mieścić się w przedziale od 1 do 300 hektarów. Oznacza to, że zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, które spełniają te kryteria, mają szansę skorzystać z dostępnych dofinansowań w ramach programu Agroenergia.

Ile rolnik może otrzymać dofinansowania z programu?

Kwota dotacji na fotowoltaikę dla rolników zależy w głównej mierze od wielkości zainstalowanej instalacji. Jeśli rolnik zdecyduje się na fotowoltaikę o mocy między 10 a 30 kW, otrzyma dofinansowanie w wysokości 15.000 zł. Natomiast przy większych instalacjach o mocy między 30 a 50 kW, możliwe jest uzyskanie dotacji w wysokości nawet 25.000 zł. Należy jednak zauważyć, że maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 20% dla instalacji o mocy 10-30 kW i 13% dla instalacji o mocy 30-50 kW. Oznacza to, że rolnik może otrzymać zwrot części kosztów inwestycji, ale suma ta jest ograniczona do określonego procentowego udziału w całkowitych kosztach instalacji o czym warto pamiętać przy składaniu wniosku.

Agroenergia 2023 – do kiedy składanie wniosków?

Nabór wniosków z programu Agroenergia 2023 podzielony jest na dwie części. Nabór z pierwszej części programu Agroenergia, obejmującej mikroinstalacje, pompy ciepła i magazyny energii trwa od 1 października 2021 roku do 30 września 2025 roku lub do wyczerpania dostępnych środków. Ostateczny termin zależy od decyzji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

W przypadku drugiej części programu Agroenergia, dotyczącej biogazowni rolniczych i małych elektrowni wodnych, nabór wniosków trwa od 20 lipca 2021 roku do 30 września 2022 roku lub tak jak w przypadku pierwszej części - do wyczerpania dostępnych środków. Również tutaj ostateczny termin zależy od alokacji środków przez WFOŚiGW.

Procedura składania wniosków oraz obsługa wniosków są realizowane przez odpowiednie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zależnie od miejsca zamieszkania beneficjenta.

Aby złożyć wniosek, należy podjąć następujące kroki:

  • Założyć konto na Portalu Beneficjenta odpowiednim dla danego WFOŚiGW, gdzie będzie dostępna dokumentacja niezbędna do udziału w programie.
  • Pobrać interaktywny formularz wniosku w formacie PDF z zakładki "Agroenergia" na Portalu Beneficjenta i wypełnić go.
  • Sprawdzić poprawność wprowadzonych danych i przesłać wypełniony formularz za pomocą funkcji "Skrzynki podawczej - PDF" dostępnej na Portalu Beneficjenta.
  • Na zakończenie należy wydrukować wypełniony wniosek, podpisać go i dostarczyć w wersji papierowej wraz z załącznikami do odpowiedniego WFOŚiGW, zgodnie z miejscem zamieszkania beneficjenta.

W jaki sposób jeszcze można zaoszczędzić?

Warto na bieżąco śledzić informacje branżowe w swojej miejscowości, ponieważ często organizowane są regionalne programy wsparcia oraz ulgi inwestycyjne, różnego rodzaju dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników, działające na terenie danego miasta, wsi, powiatu, gminy czy województwa (należy wspomnieć tutaj o programie EKO KLIMAT, funkcjonującym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, czy też Programie Priorytetowym OA – Ochrona Atmosfery, który jest dedykowany rolnikom w województwie świętokrzyskim).

Podejmowane są także inicjatywy unijne – fotowoltaika dotacje unijne dla rolników to temat, który warto śledzić na bieżąco, aby nie przegapić nowych możliwości i środków, które jako rolnik możemy otrzymać, jeśli zdecydujemy się na własną fotowoltaikę.

Ciekawą opcją może być także leasing jako alternatywa dla jednorazowego pokrycia środków za zakup fotowoltaiki.

To świetnie rozwiązanie dla rolników, którzy nie dysponują jednorazowo wystarczającą sumą pieniędzy na realizację tak dużego przedsięwzięcia, jednak ich comiesięczne dochody pozwolą im na bezproblemowe i regularne spłacanie comiesięcznych rat leasingowych.

Można porównać to do leasingowania, czyli niejako wypożyczania samochodu, korzystania z niego w zamian za systematyczne raty. Wraz ze spłaceniem ostatniej raty dana osoba staje się pełnoprawnym właścicielem całej instalacji. Co ciekawe i bardzo opłacalne, takie wydatki można wpisać w koszty uzyskania przychodów z rolniczej działalności.

Umowy leasingowe, czy kredytowe (bo taka opcja również jest możliwa) mają często dla rolników właśnie bardzo korzystne i promocyjne oferty i oprocentowanie.

Czym jest ulga inwestycyjna od podatku rolnego?

Nie sposób nie wspomnieć także o uldze inwestycyjnej od podatku rolnego, czyli możliwości odliczenia aż do 25% poniesionych kosztów instalacji fotowoltaicznej! W jaki sposób można starać się o takie dofinansowanie?

Wystarczy złożyć wniosek do urzędu swojego miasto bądź gminy w terminie do 15 lat od montażu fotowoltaiki w swoim gospodarstwie.

Dzięki takiej możliwości poniesiony koszt całej inwestycji w sporej części się zwraca, czyniąc tym samym cały projekt jeszcze bardziej opłacalny i łatwiejszy do zrealizowania. Od instalacji fotowoltaicznej można ponadto w przypadku rolników odliczyć wartość podatku VAT.

Dlaczego to takie ważne, żeby rolnictwo stało się bardziej eko?

Nie da się tworzyć świadomego i odpowiedzialnego rolnictwa bez zwracania uwagi na kwestię dbania o przyrodę. W końcu skuteczne rolnictwo przynoszące zyski i owoce plony w dużej mierze łączy się ze stanem i kondycją środowiska naturalnego.

A niestety same rolnictwo emituje całkiem sporo zanieczyszczeń, w tym około 10% gazów cieplarnianych w całej Unii Europejskiej. Tym bardziej warto sięgnąć po dopłaty do fotowoltaiki dla rolników, nie zwlekać już dłużej i jak najszybciej zdecydować się na montaż fotowoltaiki właśnie w swoim własnym gospodarstwie.

Czy pojawią się nowe, kolejne dofinansowania?

Rok 2023 i kolejne lata przyniosą ze sobą także całkiem nowe, korzystne możliwości w kwestii dofinansowania do fotowoltaiki w szczególności dla rolników.

Mowa tutaj o takich programach jak unijna Polityka Spójności, Krajowy Plan Odbudowy, Fundusz Transformacji Energetyki, przyszłościowym programie wspierającym korzystanie z odnawialnych źródeł energii, w tym właśnie z energii pochodzącej bezpośrednio ze słońca.

Warto na bieżąco śledzić nowinki w temacie fotowoltaika dotacje dla rolników 2023, aby móc w pełni wykorzystać pojawiające się nowe możliwości na otrzymanie najkorzystniejszej i przystępnej formy dofinansowania. Warto również być na bieżąco z kwestiami związanymi z prawem energetycznym o odnawialnych źródłach energii.

Fotowoltaika dla rolnika – dotacje z Unii Europejskiej w 2023 roku

Warto wspomnieć, że oprócz kilku programów rządowych oraz lokalnych, rolnicy mogą skorzystać też z programów unijnych. Nabory rozpoczęły się bowiem dla projektów realizowanych w ramach unijnej perspektywy budżetowej.

Mówimy tu przede wszystkim o Wspólnej Polityce Rolnej, gdzie planuje się wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych w zakresie zarówno odnawialnych źródeł energii, ale także poprawy efektywności energetycznej. Na ten cel przeznaczono 267 mln euro ze środków publicznych oraz 147 mln euro ze środków unijnych.

Drugim programem wsparcia, o którym warto napisać jest program FEnIKS, który ma za zadanie wspieranie energii odnawialnej. To narzędzie będzie skierowane do szerokiego grona odbiorców, którzy korzystają z infrastruktury energetycznej, w tym oczywiście też do rolników. Niestety konkretne narzędzia wsparcia w ramach fotowoltaiki oraz kwoty nie są jeszcze w pełni znane.

Fotowoltaika dla rolnika – dotacje to nie wszystko. Co poza dopłatami?

Oprócz dotacji na fotowoltaikę, rolnicy mogą skorzystać także z innych form wsparcia rozwoju energii odnawialnej na obszarach wiejskich. Chociażby ulga podatkowa, pozwalająca odliczyć koszty fotowoltaiki od podatku rolnego, może stanowić ułatwienie dla rolników.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rolnicy, którzy ponieśli wydatki związane z instalacją paneli fotowoltaicznych, mogą odliczyć 25% udokumentowanych kosztów od podatku rolnego. Tego rodzaju odliczenia mogą być dokonywane nawet przez 15 lat. Ważne jest jednak, że nie można łączyć tej formy wsparcia z innymi narzędziami, takimi jak dotacje czy pożyczki.

Należy również pamiętać, że korzystne finansowanie instalacji fotowoltaicznej dla rolników nie zawsze musi wiązać się z otrzymaniem dofinansowania. Na rynku dostępne są również inne narzędzia komercyjne, takie jak:

  • Kredyty na fotowoltaikę dla rolników, oferowane na dogodnych warunkach, z niskimi ratami, w tym także w formie fotowoltaiki na abonament.
  • Leasing na fotowoltaikę, który może być opłacalny zwłaszcza dla rolników prowadzących działalność gospodarczą, ponieważ istnieje wówczas możliwość odliczenia części rat lub opłaty wstępnej od podatku.

Warto ponadto pamiętać, że fotowoltaika to tylko jeden z wielu sposobów poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia kosztów związanych z energią w gospodarstwie rolnym. Najlepsze rezultaty można osiągnąć dopiero podejściem kompleksowym, np. poprzez termomodernizację budynków, wymianę źródła ciepła lub optymalizację procesów produkcyjnych.

Czy każdy rolnik może założyć w swoim gospodarstwie fotowoltaikę?

Tak! Może założyć panele fotowoltaiczne zarówno na dachach budynków w obrębie gospodarstwa, jak i bezpośrednio na gruncie.

Dobrym pomysłem może być także wykorzystanie w ten sposób nieużytków, które dzięki temu mogą pełnić ważną funkcję i generować zyski. Jeśli panele fotowoltaiczne montowane są na dachu, ważne, aby stan techniczny danego budynku był zadowalający, gdyż cała konstrukcja waży swoje, a taka inwestycja musi być w pełni bezpieczna.

Profesjonalna firma monterska sprawdzi niezbędne kwestie także w tym zakresie. Warto iść z duchem czasu, stawiać na nowoczesne, a zarazem ekologiczne i oszczędne rozwiązania, które niosą dużo dobrego zarówno dla konkretnego gospodarstwa rolnego, jak i dla całego środowiska, które nas otacza.

Fotowoltaika to ukłon w stronę odnawialnych źródeł energii. Taka domowa „fabryka” prądu to świetna inwestycja, która bardzo szybko się zwraca i która niesie ze sobą ogromną ilość zalet i profitów.

Chcesz dowiedzieć się, na jakie dofinansowanie przysługuje dla Ciebie? Sprawdź dofinansowania dla:

A jeżeli interesują Cię inne dotacje, które mogą ci przysługiwać, to sprawdź nasze materiały na temat:


Wyceń swoją instalację w 2 minuty!
Pomyślnie zasubskrybowałeś Blog - Wszystko o fotowoltaice | Otovo.pl
Witaj ponownie! Pomyślnie zalogowano.
Świetnie! Pomyślnie zarejestrowano.
Twój link wygasł
Sukces! Sprawdź swój e-mail i kliknij link, aby zakończyć logowanie.