Wiedza na temat fotowoltaiki i instalacji fotowoltaicznych

Dofinansowanie do fotowoltaiki Mój Prąd cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród Polaków. Obecnie można spodziewać się już piątej edycji programu, w którym do uzyskania będą pieniądze na instalację fotowoltaiczną.

Stanowi on kluczowy instrument na tę skalę pod kątem wsparcia rozwoju energetyki prosumenckiej. Dzięki tej dotacji fotowoltaika cieszy się jeszcze większym zainteresowaniem.


Wpisz adres i uzyskaj darmową wycenę w 2 minuty!


Co to jest „Mój Prąd 5.0”

Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Wdrożenie programu będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej. Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji.

Jak złożyć wniosek na dotacje?

W roku 2023 nabór będzie przebiegał drogą elektroniczną. Jak pokazują raporty z poprzednich edycji, ponad 40% składanych wniosków, które wpływały do ministerstwa klimatu i środowiska były nieprawidłowo wypełnione lub niekompletne.

Co właśnie świadczy o takiej decyzji. Ministerstwo środowiska i klimatu prowadzi rozmowy z zewnętrzną firmą, która pomoże w całym procesie. Od strony wnioskodawcy system pozostaje bez zmian.

Nabór do piątej edycji programu mój prąd zacznie się już 22 kwietnia 2023r. Jednak nie ma konkretnej daty zakończenia. Budżet jest przygotowany nawet na 1 mld 355 mln złotych.

Mój Prąd 5.0 - dofinansowanie nawet do 58 000 zł!

Kto może otrzymać dotację?

W piątej edycji mój prąd 5.0 mogą się ubiegać osoby, które swoją instalację mają zamontowaną jeszcze na starych zasadach. Warunek jest jeden. Żeby owa dotacja mogła być przyznana, instalacja musi przejść na nowy system rozliczania, czyli net-billing.

Oczywiście dotacja dotyczy również osób, które swoją instalację fotowoltaiczną zamontowało na nowych zasadach. W tym roku została przygotowana specjalna oferta zachęcająca do osób na starym systemie rozliczeń w postai 3 tys. zł za przejście na net-billing.

W piątej edycji programu dofinansowaniu nie podlegają tylko instalacje fotowoltaiczne, a również takie rzeczy jak pompy ciepła czy magazyny energii. Kumulując to wszystko możemy uzyskać kwotę z dotacji w wysokości nawet 58 000 zł. Na co dokładnie przysługuje dotacja?

 • do mikroinstalacji PV o mocy 2-10 kW – do 7 tys. zł (6 tys. zł bez elementów towarzyszących)
 • do magazynu energii elektrycznej – do 16 tys. zł;
 • do systemu EMS / HEMS - do 3 tys. zł;
 • pompa ciepła powietrze-powietrze - 4,4 tys. zł, lub
 • gruntowa pompa ciepła - 28,5 tys. zł, lub
 • pompa ciepła powietrze-woda - 12,6 tys. zł, lub
 • pompa ciepła powietrze-woda z podwyższoną klasą energetyczną - 19,4 tys. zł, lub
 • magazyn ciepła - 5 tys. zł
 • kolektory słoneczne c.w.u - 3,5 tys. zł.

Ma ona na celu wsparcie odnawialnego źródła energii oraz przejście prosumentów na nowy system rozliczeń net-billing.

Warto pamiętać, że z dotacji mogą skorzystać tylko osoby fizyczne posiadające instalację fotowoltaiczną na swoim dachu oraz wytwarzają energię elektryczną tylko i wyłącznie na swoje potrzeby. Również ważnym aspektem jest posiadanie kompleksowej umowy z zakładem energetycznym na temat przesyłania do sieci energii elektrycznej.

Kwota dotacji musi wynosić do 3 tys. zł, nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych;

Warunki ubiegania się o dotację Mój Prąd 5.0

 • Dofinansowanie mogą otrzymać osoby, które swoją instalację fotowoltaiczną zamontowały przed złożeniem wniosku.
 • Dofinansowanie jest udzielane tylko jednorazowo w ramach danej umowy kompleksowej
 • Do możliwości wypłaty środków z dotacji Mój Prąd konieczne jest uzyskanie wstępnej akceptacji wniosku o dofinansowanie
 • Urządzenia podlegające pod instalację muszą być nowe, data produkcji nieprzekraczająca 24 miesięcy
 • Instalacja musi być wykorzystywana w miejscu wskazanym we wniosku przez co najmniej 3 lata
 • Dofinansowanie jest udzielane jedynie w momencie kiedy, instalacja nie jest finansowana również z innych środków publicznych. W tym również ze środków programu czyste powietrze
 • W przypadku skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej kwota do odliczenia podatku będzie pomniejszona o kwotę dotacji Mój Prąd

Skorzystaj z dotacji Mój Prąd 5.0!

Jak ubiegać się o dotację Mój Prąd 5.0?

Jeżeli spełniasz wszystkie warunki, aby uzyskać dofinansowanie, to nic nie stoi na przeszkodzie. Jednak wiele osób, nie wie jak dokładnie przejść cały proces, aby być branym pod uwagę w Mój Prąd 5.0.

Na początku ważne jest przygotowanie odpowiednich dokumentów. Dokumenty, które się przydadzą znajdziecie Państwo na stronie internetowej Mój Prąd.

Potrzebne dokumenty, aby ubiegać się o Mój Prąd 5.0:

 • Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej
 • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
 • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia instalacji PV do sieci wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
 • Pełnomocnictwo - jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie - nowy wzór obowiązuje od 22.05.2022 r.

Warto pamiętać, aby wypełnione dokumenty zapisać w jednym folderze, wtedy nie stracicie czasu na szukanie dokumentów po całym komputerze.


Jeżeli posiadasz już wszystkie dokumenty uzupełnione, należy je złożyć w odpowiednim miejscu.

Jak złożyć wniosek o dotację Mój Prąd 5.0

 • Pierwszym krokiem jest odwiedzenie strony internetowej gov.pl, a następnie wybrać opcję „skorzystaj z programu Mój Prąd
 • Następnie należy kliknąć przycisk „złóż wniosek o dofinansowanie”
 • Kolejnym krokiem jest zalogowanie się w portalu poprzez profil zaufany lub e-dowód
 • Po zalogowaniu uzupełnij dane w okienkach, w których jest to wymagane. Bardzo ważne, aby podać prawidłowy adres e-mail, ponieważ to na niego przyjdzie potwierdzenie podjętej decyzji
 • Następnie należy złożyć wszystkie załączniki, o których mowa wcześniej.
 • Sprawdź, czy dostarczyłeś wszystkie potrzebne dokumenty. Jeżeli tak, następnym krokiem będzie złożenie elektronicznego podpisu
 • Po podpisaniu dokumentu wystarczy już tylko przesłać wniosek z dokumentami i czekać na decyzję

Pamiętaj! Po wysłaniu dokumentów nie będzie już możliwości ich edycji oraz podmiany. Dlatego bardzo ważne, aby przed wysłaniem sprawdzić poprawność wypełnionych wniosków. Oczywiście jako firma Otovo, pomożemy wypełnić wnioski o dotację Mój Prąd 5.0, jeżeli instalacja została zakupiona u nas!

jakie dofinansowanie przysługuje dla Ciebie? Sprawdź dofinansowania dla:

A jeżeli interesują Cię inne dotacje, które mogą ci przysługiwać, to sprawdź nasze materiały na temat:


Wyceń swoją instalację fotowoltaiczną!


Pomyślnie zasubskrybowałeś Blog - Wszystko o fotowoltaice | Otovo.pl
Witaj ponownie! Pomyślnie zalogowano.
Świetnie! Pomyślnie zarejestrowano.
Twój link wygasł
Sukces! Sprawdź swój e-mail i kliknij link, aby zakończyć logowanie.