Wiedza na temat fotowoltaiki i instalacji fotowoltaicznych

Z uwagi na fakt, że instalacje fotowoltaiczne, podobnie zresztą jak turbiny wiatrowe i inne OZE pozwala generować prąd (tzw. zieloną energię), to z zasady podlega ona pod ustawę Prawo Energetyczne. Nie potrzebny Ci radca prawny, który przeanalizuje z Tobą całość ustawy Prawa Energetycznego - aby zaplanować montaż instalacji słonecznej, wystarczy te kilka najważniejszych informacji, które zebraliśmy w tym artykule.


Wpisz swój adres i otrzymaj darmową wycenę!


Co określa ustawa Prawo Energetyczne?

Zacznijmy ogólnie od przybliżenia kwestii prawa energetycznego, panującego w Polsce. Prawo energetyczne w Polsce złożone jest z wielu rozmaitych rozporządzeń, ustaw oraz lokalnych regulacji a nawet z dotacji na fotowoltaikę.

Określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, warunki zaopatrzenia i zasady dostarczania paliw, wymagania wobec sieci, koncesje dla dostawców paliw gazowych (m.in. gazu ziemnego) oraz płynnych i stałych, obowiązki przedsiębiorstw energetycznych wobec odbiorców końcowych, a także kary i grzywny czy normy przesyłu dwutlenku węgla.

W porównaniu do innych ustaw jest więc bardzo obszerna, a po każdej zmianie ustawy w sektorze energetycznym dość szybko zaczyna wrzeć.

O instalacjach fotowoltaicznych i pozostałych odnawialnych źródłach energii sama ustawa Prawo Energetyczne nie mówi za dużo. W przeciwieństwie do użytkowania paliw gazowych zielona energia regulowana jest w głównej mierze osobną ustawą, zwaną ustawą o OZE.

Prawo Energetyczne a obowiązki przedsiębiorstw energetycznych w zakresie przyłączenia fotowoltaiki

Jak wyglądają regulacje prawne z ustawy Prawo Energetyczne dotyczące fotowoltaiki? Czy każdy operator energetyczny ma obowiązek podłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej i w jaki sposób fotowoltaika może przynieść korzyści finansowe?

Prawo energetyczne w żaden sposób nie mówi wprost o instalacjach fotowoltaicznych. Istnieje jednak zapis na temat odnawialnych, ekologicznych źródeł energii (ustawa o OZE).

Zapis ten, podobnie jak postrzeganie jednostek wytwórczych energii elektrycznej w naszym kraju, stale ulega jednak zmianie i rozwojowi. Najważniejszym elementem ustawy jest poniższy fragment:

„Operator systemu elektroenergetycznego, w obszarze swojego działania, jest zobowiązany zapewnić wszystkim podmiotom pierwszeństwo w świadczeniu usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii oraz w wysokosprawnej kogeneracji, z zachowaniem niezawodności i bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego”

W praktyce oznacza to, że każde przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej ma obowiązek przyłączenia instalacji fotowoltaicznej oraz innych rozwiązań bazujących na odnawialnych źródłach energii.

Aby tak się stało, niezbędne jest jednak złożenie poprawnego wniosku oraz wypełnienie innych potrzebnych dokumentów.

Dokumenty do przedsiębiorstw energetycznych, aby przyłączyć swoją instalację fotowoltaiczną

Aby operator przyłączył Twoją mikroelektrownię słoneczną, musisz przygotować odpowiednie dokumenty. Nie wynikają one wprost z ustawy Prawo energetyczne, jednak wszystkie polskie przedsiębiorstwa energetyczne ustaliły jeden wspólny wzorzec.

Jest to niezbędne, abyś mógł korzystać ze swojej instalacji fotowoltaicznej. Pamiętaj, że nie warto z tym zwlekać, ponieważ Twoja instalacja nie pracuje, a Ty nie oszczędzasz na rachunkach.

Poniżej przedstawiamy wszystkie kroki formalne, jakie należy zrealizować przy instalacji fotowoltaicznej:

 • zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji,
 • schemat instalacji w razie nadwyżek,
 • schemat elektrycznej instalacji fotowoltaicznej,
 • parametry techniczne zastosowanych komponentów,

certyfikat sprzętu - do tej pory był wymagany certyfikat zgodności, natomiast z dniem 1 maja 2022 wymagany będzie certyfikat NC RfG więcej informacji na stronie.


Zainwestuj w instalację fotowoltaiczną!

Po wypełnieniu i złożeniu potrzebnych dokumentów operator podłączy Twoją instalację, która pozwoli Ci zaoszczędzić na energii. Warto pamiętać, że OSD (operator systemu dystrybucyjnego) ma 30 dni na wymianę licznika na dwukierunkowy i uruchomienie instalacji PV.

Nie martw się, może to się wydawać skomplikowane, ale wybierając Otovo, zrobimy to wszystko za Ciebie! Na bieżąco śledzimy zmiany ustawy Prawo Energetyczne, zasady dostarczania energii elektrycznej dla odbiorców końcowych oraz wymagania operatorów wobec domowych fotowoltaik.

W imieniu naszych Klientów złożyliśmy już tysiące wniosków do przedsiębiorstw energetycznych i ich firm członkowskich. Tu przeczytasz jak Otovo świadczy usługi.

Dlaczego ważniejsza od ustawy Prawo Energetyczne jest ustawa o OZE?

Sama ustawa Prawo Energetyczne nic nie wspomina o tym, jakie wymogi musi spełnić fotowoltaika, ani w jaki sposób przedsiębiorstwa energetyczne mają się rozliczać z właścicielami instalacji.

Przed zdecydowaniem się na instalację fotowoltaiczną warto zapoznać się zatem z regulacjami prawnymi, które mają znaczenie m.in. przy wyborze mocy paneli fotowoltaicznych. Najważniejsza jest ustawa OZE oraz regulowane przez nią stawki zakupu i sprzedaży energii elektrycznej z fotowoltaiki.

Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii to główny dokument regulujący kwestie związane z pozyskiwaniem energii elektrycznej m.in. za pomocą instalacji fotowoltaicznych. Weszła w życie 1 lipca 2016 roku, a ostatnia nowelizacja ustawy o OZE nastąpiła 27 stycznia 2022 roku.

Ustawa o energetyce odnawialnej wprowadziła definicję prosumenta, czyli osoby wytwarzającej energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii na potrzeby własne i oddającej jej nadwyżkę do sieci elektrycznej.

Po zmianie ustawy o OZE w 2022 reguluje też system net-bilingu rozwiązujący kwestię rozliczania się prosumenta z zakładem energetycznym, a także - dla osób, które przyłączyły instalację fotowoltaiczną przed marcem 2022 - poprzedni system rozliczeń, tzw. net-metering.

Ustawa o OZE a dopuszczalna moc domowej instalacji fotowoltaicznej

W myśl polityki energetycznej państwa i ustawy Prawo Energetyczne, wprawdzie operator musi podłączyć fotowoltaikę do sieci, ale ustawa o OZE mówi jasno, że fotowoltaika dla domu może mieć maksymalną moc do 50 kW.

Tej granicy osoba fizyczna, nieposiadająca działalności gospodarczej przekroczyć nie może. Jeśli ją przekroczy, to przestaje być prosumentem i przedsiębiorstwa energetyczne traktują ją jak firmę. Będzie rozliczana zupełnie inaczej i pomocnym może się okazać doradztwo transakcyjne. Po zmianie ustawy o OZE w 2022 roku nic się tu nie zmieniło.

Instalacja fotowoltaiczna do 50 kW uznawana jest bowiem w sektorze energetycznym za tzw. mikroinstalację. Limit do 50 kW dotyczy też innych odnawialnych źródeł energii, m.in. domowych turbin wiatrowych.

Zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii 2022

Budynek posiadający instalację fotowoltaiczną nie wykorzystuje 100% dostarczanej mu przez nią energii na bieżąco. Zazwyczaj w przypadku przeciętnego gospodarstwa domowego jest to jedynie 20-30% całej wytworzonej energii elektrycznej, a gdy w grę wchodzi magazyn energii do fotowoltaiki 60-70%.

Pozostała jej część, musi być gdzieś magazynowana. To stąd, w zapiskach ustawy Prawo Energetyczne znalazł się wymóg, że przedsiębiorstwa energetyczne konieczne muszą podłączyć każdą fotowoltaikę do centralnej sieci.

W ten sposób niewykorzystana, ale wyprodukowana energia ze słońca się nie marnuje. Jest to szczególnie istotne dziś, gdy gazu ziemnego i innych paliw gazowych brakuje w sektorze energetycznym.

Po ostatniej zmianie ustawy o OZE, od kwietnia 2022 roku każda domowa fotowoltaika przyłączona po tym terminie ma płacone za oddawane nadwyżki energii elektrycznej. Zasady kształtowania się cen prądu w net-billingu opierają się na średniej cenie energii elektrycznej na giełdzie i zmieniają się z miesiąca na miesiąc podobnie jak ceny gazu ziemnego i paliw gazowych.


Wpisz swój adres i otrzymaj darmową wycenę!


Ile przedsiębiorstwa energetyczne płacą za 1 kWh z fotowoltaiki w net-bilingu?

Im wyższe ceny gazu ziemnego i paliw kopalnianych, tym korzystniej dla fotowoltaiki.

 • We wrześniu 2022 prosument zarabiał 1,023 zł za 1 kWh energii,
 • W sierpniu 2022 - 0,796 zł
 • W lipcu 2022 - 0,648 zł.

Wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne są zobowiązane płacić dokładnie taką, ustaloną odgórnie przez prezesa URE cenę.

Z ustawy Prawo Energetyczne wynika jednak, że jeśli chodzi o cenę sprzedaży energii (wtedy, kiedy kupujesz ją jak zwykły konsument) dystrybutorzy mogą ustalać inne ceny. W sektorze energetycznym spotkasz się zatem zarówno z ceną za prąd rzędu 0,50 zł, jak i nawet 0,70 zł.

Fotowoltaika a system opustów po zmianie ustawy 2022

Czym dokładnie jest system opustów? Określa on zasady, na jakich prosument przyłączony do 30 marca 2022 roku rozlicza się przez najbliższe 15 lat z wyprodukowanej przez siebie za pomocą instalacji fotowoltaicznej energii elektrycznej, a także energii pobieranej przez niego z sieci.

Rozwiązuje to kwestię magazynowania nadwyżki energii elektrycznej produkowanej przez mikroinstalacje zainstalowane przed zmianą polityki energetycznej państwa wobec prosumentów w 2022 roku. Według ustawy o OZE, po tych 15 latach, właściciele mikroinstalacji przejdą na net-billing.

Z systemu opustów mogą korzystać głównie osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Wymogiem jest również posiadanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW.

Zgodnie z ustawą o OZE jego rozliczenie odbywa się bezgotówkowo - prosument "płaci" za magazynowanie nadwyżki wyprodukowanej przez niego energii, oddając jej część na użytek firmy energetycznej.

Prosument może ponownie wykorzystać większą część z nadwyżki energii, jaką przekazuje do sieci.

Dzięki temu instalacja fotowoltaiczna jest tak opłacalnym rozwiązaniem - latem, kiedy działa najwydajniej, produkuje zapasy energii elektrycznej, które będą mogły być wykorzystane przez prosumenta w mniej korzystnym okresie, np. zimą.

Ile wyprodukowanej energii zostanie wykorzystane na pokrycie "opłat" za magazynowanie energii przez firmę energetyczną?

Jest to zależne od mocy mikroelektrowni - osoby posiadające instalację do 10 kWp stracą 20% wytworzonej energii, natomiast w przypadku instalacji od 10 do 50 kWp będzie to 30%. Jeśli odbiór nadwyżek nie wystarczy na pokrycie zużycia energii, zastosowanie mają tu ustalenia z ustawy Prawo Energetyczne - prosument kupuje energię od dystrybutora jak każdy konsument.

Ile energii zużywa przeciętne gospodarstwo?

Warto w tym przypadku przytoczyć termin autokonsumpcji energii elektrycznej, który określa ilość, w jakiej jest ona wykorzystywana na bieżąco przez dane gospodarstwo domowe. Im więcej energii zużywa się na bieżąco, tym lepiej, zmniejsza to bowiem straty związane z koniecznością magazynowania jej nadwyżki.

W przeciętnym gospodarstwie domowym wystarczają instalacje fotowoltaiczne o mocy poniżej 10 kWp - zazwyczaj pokrywają one w pełni zapotrzebowanie na energię elektryczną w ciągu roku. Ponieważ wiążą się z mniejszą ilością energii oddawanej do sieci na rzecz pokrycia kosztów jej magazynowania, często uważa się je za korzystniejsze rozwiązanie.

Czy to jednak oznacza, że instalacje 10-12 kWp są nieopłacalne? Jeśli są dobrze dobrane do zapotrzebowania danego budynku, wciąż znacznie obniżają koszty energii elektrycznej. Korzystanie z nich nie wiąże się też z dodatkowymi opłatami, poza różnicami w cenie zakupu i montażu instalacji.


Zainwestuj w instalację fotowoltaiczną!

Podsumowanie ustawy Prawo Energetyczne i ustawy o OZE

Zarówno przedsiębiorstwa energetyczne, jak i prosumenci mają pewne określone obowiązki wynikające z ustawy o Prawie Energetycznym. Zakład ma obowiązek przyłączyć Twoją domową fotowoltaikę do centralnej sieci, ale Ty z kolei musisz złożyć formalny wniosek i zgodzić się na montaż podwójnego, dwukierunkowego licznika prądu.

Tym sposobem, określone w ustawie warunki zaopatrzenia zostaną spełnione. W sektorze energetycznym zarówno bowiem pobieranie, jak i wysyłanie energii elektrycznej musi być mierzone i kontrolowane.

Dla domowych instalacji fotowoltaicznych kluczowa jest także ustawa o odnawialnych źródłach energii. Po ostatniej zmianie ustawy o OZE w 2022 roku, zielona energia ze słońca rozliczana jest poprzez tzw. net-billing.

Jeśli dotychczasowe ceny sprzedaży i zakupu energii się utrzymają, to prosumenci więcej będą zarabiać na 1 kWh oddawanym do dystrybutora energii niż za niego płacić. Co więcej, szczególnie osoby o niskich dochodach mogą pozyskać aktualnie bardzo korzystne dotacje na fotowoltaikę.

Chcesz dowiedzieć się, na jakie dofinansowanie przysługuje dla Ciebie? Sprawdź dofinansowania dla:

A jeżeli interesują Cię inne dotacje, które mogą ci przysługiwać, to sprawdź nasze materiały na temat:

Aby zachęcić ludzi do korzystania z ekologicznych rozwiązań i inwestycji w odnawialne źródła energii, wprowadzane są kolejne rozporządzenia i projekty.

W poniższych akapitach dowiesz się, jak wygląda dziś sprawa zielonej energii od strony prawnej i ile jest mikroinstalacji i małych instalacji źródeł odnawialnych w Polsce. Fotowoltaika wiedzie wśród nich prym. Poznasz też udział OZE w krajowej produkcji energii elektrycznej.

Prawo o odnawialnych źródłach energii (OZE)

Świat się zmienia. Ochrona środowiska przestaje być traktowana po macoszemu - staje się priorytetem. Stopniowo tworzy się zatem nowe prawo uwzględniające odnawialne źródła energii, czyli tzw. OZE.

W Polsce mamy na bieżący dzień dwa akty prawne, które regulują ich działanie i mają w zamyśle przyczyniać się do ekspansji OZE w kraju. Są to:

 • Ustawa o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478), którą wszyscy w kraju skrótowo nazywamy po prostu Ustawą o OZE, a o której szerzej opowiemy w dalszej części artykułu,
 • oraz Prawo Energetyczne, które wspomina o kwestiach z zakresu OZE jedynie szczątkowo, nakazuje jednak operatorom energii elektrycznej bezwzględnie przyłączyć każdą instalację źródeł odnawialnych do sieci.

Czym są odnawialne źródła energii według ustawy o OZE

Ustawa o odnawialnych źródłach energii, która powstała w Polsce w 2015 roku definiuje OZE jako: „odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące:

 • energię wiatru,
 • energię promieniowania słonecznego,
 • energię aerotermalną,
 • energię geotermalną,
 • energię hydrotermalną,
 • hydroenergię,
 • energię fal, prądów i pływów morskich,
 • energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów”.

Do produkcji energii słonecznej służy popularna fotowoltaika, a do energii wiatru służą doskonale znane wszystkim turbiny wiatrowe. W ramach gospodarki wodnej działają z kolei duże elektrownie wodne, które zamieniają energię mechaniczną opadającej wody na energię elektryczną.

W niektórych krajach, szczególnie górzystych, energię grawitacyjną wody wykorzystuje się nawet na większą skalę niż nieodnawialne źródła energii. Dla przykładu, niektóre prowincje Kanady potrafią zaspokajać w ten sposób nawet 90% swojego zapotrzebowania.

Odnawialne źródła energii to też m.in. energia geotermalna, służąca do wytwarzania energii z ciepłych wód płynących pod powierzchnią.

Uwaga! Należy też pamiętać, że panele słoneczne nie służą do pozyskiwania energii elektrycznej, tylko do grzania wody. Generują energię cieplną. Wyłącznie instalacja fotowoltaiczna produkuje prąd.

Energia jądrowa to nie OZE

Energia jądrowa nie jest w świetle prawa odnawialnym źródłem energii ani w Polsce ani w Unii Europejskiej, ani na świecie. Wszak jej źródło, uran, to zasób nieodnawialny - paliwo kopalne takie samo, jak gaz ziemny czy węgiel kamienny. Co więcej, elektrownie atomowe są niskoemisyjne, a nie całkowicie bezemisyjne. Elektrownie słoneczne czy energetyka wiatrowa to - jak wszystkie OZE - źródła w 100% bezemisyjne.

Należy też mieć na uwadze, że choć energia pochodząca z atomu jest bardzo wydajna, to skutek pracy elektrowni atomowej powstają odpady promieniotwórcze.


Zainwestuj w instalację fotowoltaiczną!

Co dokładnie reguluje polska Ustawa o OZE?

W roku 2015 została podpisana umowa o odnawialnych źródłach energii, której celem jest zagwarantowanie trwałego rozwoju gospodarki energetycznej przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. W ten sposób odnawialne źródła energii w Polsce zostały po raz pierwszy uregulowane przez prawo.

W kwestii wspierania transformacji ekologicznej i zachęcenia do inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce, ustawa o OZE koncentruje się na:

 • uproszczeniu procedur;
 • wprowadzeniu korzystnych rozwiązań finansowych dla inwestorów z sektora odnawialnych źródeł energii;
 • promowaniu nowych modeli biznesowych w ramach odnawialnych źródeł energii;
 • tworzeniu punktów ładowania elektrycznego do użytku publicznego, w celu promowania korzystania z samochodów elektrycznych;
 • wprowadzaniu nowych projektów oraz ulg dla użytkowników korzystających z ekologicznych rozwiązań źródeł odnawialnych.

Odnawialne źródła energii w Polsce w podziale na moc instalacji

Co istotne, Ustawa o odnawialnych źródłach energii dzieli instalacje energii promieniowania słonecznego, energii wiatru i innych OZE z uwagi na zainstalowaną moc i inaczej traktuje prosumentów, a inaczej wytwórców. Podział ten jest następujący:

 • Instalacje OZE o mocy energii elektrycznej do 50 kW to tzw. mikroinstalacje, a ich właściciele to prosumenci (prosument to jednocześnie producent i konsument energii elektrycznej). Jest to idealna opcja dla gospodarstw domowych, rolników i małych firm, które, aby obniżyć swoje rachunki za prąd, chcą inwestować np. w panele fotowoltaiczne,
 • Instalacje OZE o mocy od 50 kW do 1 MW to tzw. małe instalacje, a ich właściciele to wytwórcy. Produkują energię elektryczną w celach komercyjnych, a nie na własne potrzeby. Obowiązkowo, zgodnie z art. 7-16a i 18 ustawy OZE, wpisywani są oni w tzw. Rejestr wytwórców energii w małej instalacji (w skrócie: Rejestr MIOZE), który prowadzony jest przez Prezesa URE.
 • Duże instalacje OZE powyżej 1 MW (np. farmy fotowoltaiczne czy dużych rozmiarów elektrownie wodne) wymagają promesy wydania koncesji Urzędu Regulacji Energetyki.

Ilość mikroinstalacji w Polsce 2022

Według danych PTPiREE, na koniec sierpnia 2022 ilość mikroinstalacji źródeł odnawialnych w Polsce wyniosła ponad 1,16 miliona. Dla porównania, jeszcze w styczniu 2022 było takich systemów niecałe 854 tysiące. Które odnawialne źródła energii są najbardziej popularne w mikroinstalacjach OZE? Fotowoltaika.

Ilość małych instalacji odnawialnych źródeł energii w Polsce 2022

Zgodnie z raportem wydanym w kwietniu 2022 roku przez Prezesa URE, małe instalacje OZE zdecydowanie zyskały na popularności. Pod koniec 2021 roku było ich w naszym kraju 1932, gdzie rok wcześniej zaledwie 898.

Warto nadmienić, że małe instalacje wytwarzające energię promieniowania słonecznego są najbardziej popularne - aż 1 128 stanowi fotowoltaika. Drugie w kolejności były małe instalacje gospodarki wodnej.

Odnawialne źródła energii – polskie regulacje prawne odnośnie rozliczeń

Polska podejmuje starania w kierunku dążenia do ekologicznej transformacji, poprawiając warunki prawne dla sektora energii odnawialnej. Ustawa oferuje:

 1. System opustów dla instalacji prosumenckich, które powstały przed 1 kwietnia 2022 roku. Nadwyżka energii wyprodukowanej przez prosumenta może zostać przekazana do publicznej sieci energetycznej na okres 365 dni, a następnie odebrana w stosunku 1:0,8 przez najbliższe 15 lat. Później prosumenci muszą przejść na net-billing.
 2. System sprzedaży i kupna energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - net-billing. Wszyscy właściciele mikroinstalacji są rozliczani z wytwarzania energii - mają za to płacone na podstawie średniej ceny za energię elektryczną z poprzedzającego okres rozliczeniowy miesiąca. Gdy nie autokonsumują wyprodukowanej przez siebie energii odnawialnej, prąd kupują zgodnie z taryfą dystrybutora i aktualnymi cenami prądu.

Dofinansowanie na odnawialne źródła energii dla gospodarstw domowych

Należy zauważyć, że nowe inwestycje w odnawialne źródła energii w Polsce są cyklicznie wspierane. Rząd regularnie wprowadza kolejne ulgi i dotacje dla użytkowników ekologicznych rozwiązań.

Już teraz można skorzystać m.in. z ulgi termomodernizacyjnej, która pozwala na odliczenie od podatku wydatków poniesionych z termomodernizacją jednorodzinnych budynków mieszkalnych w kwocie do 53 tys. zł. Dzięki temu można obniżyć koszty zakupu paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych czy takich urządzeń jak pompy ciepła. Ochrona środowiska i zielona energia muszą być wszak dofinansowane, by zyskiwać na popularności wśród osób fizycznych.


Wpisz swój adres i otrzymaj darmową wycenę!


Skąd nacisk na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii?

Zalety energii odnawialnej, takie jak ochrona środowiska i niewyczerpalność zasobów są dziś, u progu kryzysu ekologicznego Ziemi, po prostu niepodważalne.

Wpływają też korzystnie na niższe ceny prądu dla gospodarstw domowych. Skoro np. na Islandii z energii geotermalnej uzyskuje się 90% ogrzewania domów, a w takim kraju jak Czarnogóra udaje się uzyskać z elektrowni gospodarki wodnej ponad 60% energii elektrycznej kraju, to rozwiązania z zakresu OZE nie są żadną mrzonką. Są całkowicie realne.

Do 2030 roku Unia Europejska planuje zmniejszenie wartości poziomu emisji CO2 o 55% w stosunku do 1999 roku, musi więc szukać innych sposobów pozyskiwania energii niż paliwa kopalne. Energia jądrowa nadal wzbudza kontrowersje, pozostaje zatem mocno forsować OZE.

Wszystkie cele oraz założenia zostaną zweryfikowane, podobnie jak to, że odnawialne źródła energii w Polsce miały w 2020 stanowić 15% produkcji i ten cel został osiągnięty. Bez wątpienia przed krajami członkowskimi zostaną postawione kolejne wyzwania w procesie zapobiegania katastrofie klimatycznej.

Inwestycje w odnawialne źródła energii w Polsce w 2022 roku

W świetle ostatnich aktualnych danych z lipca 2022, łączna zainstalowana moc energii elektrycznej z OZE w Polsce to już 20,3 GW. Stanowi to 34,8% mocy polskiej energetyki, w której od lat prym wiodą elektrownie produkujące energię z paliw kopalnych.

Najobfitszym źródłem energii odnawialnej w Polsce jest w tej chwili energia promieniowania słonecznego, czyli prąd ze słońca. Jej zainstalowana moc to 10,6 GW. Drugie miejsce po fotowoltaice zajmuje energia wiatru z mocą 7,5 GW.

Elektrownie odnawialnych źródeł energii w Polsce (lipiec 2022)
Rodzaj OZE Moc zainstalowana w MW
Fotowoltaika 10 586,2
Turbiny wiatrowe 7 521,0
Elektrownie wodne 977,9
Biomasa 968,2
Biogaz 267,8
Łączna moc źródeł odnawialnych: 20 321,1
Elektrownie odnawialnych źródeł energii w Polsce (lipiec 2022)
Rodzaj OZE Moc zainstalowana w MW
Fotowoltaika 10 586,2
Turbiny wiatrowe 7 521,0
Elektrownie wodne 977,9
Biomasa 968,2
Biogaz 267,8
Łączna moc źródeł odnawialnych: 20 321,1

Warto zauważyć, że obecnie najszybciej rozwija się fotowoltaika czerpiąca z energii słonecznej. W samym tylko lipcu uruchomiono ponad 13 tys. instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 228,84 MW, co jest ogromną liczbą, zważywszy na fakt, że powstało jedynie 5 elektrowni wiatrowych i jedna na biomasę. Żadne nowe elektrownie wodne nie powstały w tym okresie. Energia geotermalna również nie powiększyła się poprzez nowe zakłady ciepłownicze, choć wiadome jest, że ma niebywały potencjał nie tylko do ogrzewania domów. W ramach ciekawostki możemy zdradzić, że z energii geotermalnej generowanej przez jeden z zakładów, Geotermię Podhalańską, zasilane jest aż 90% hoteli w Zakopanem.

W sumie wszystkich inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce pojawiło się od stycznia do lipca 2022 roku 281 868 sztuk.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej 2022

Nie od dziś wiadomo, że to nieodnawialne źródła energii stanowią w naszym kraju trzon wytwarzania energii elektrycznej. Według informacji zebranych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne wynika jednak jasno, że odnawialne źródła energii w Polsce stopniowo zwiększają swój udział w produkcji krajowej energii elektrycznej.

Proces ten jest mocno widoczny - w porównaniu z pierwszym półroczem 2021, OZE zanotowały w analogicznym okresie 2022 blisko 97% wzrost wytwarzania energii.

Elektrownie odnawialnych źródeł energii w Polsce (lipiec 2022)
Rodzaj OZE Moc zainstalowana w MW
Fotowoltaika 10 586,2
Turbiny wiatrowe 7 521,0
Elektrownie wodne 977,9
Biomasa 968,2
Biogaz 267,8
Łączna moc źródeł odnawialnych: 20 321,1

Choć to w nieodnawialnych źródłach nadal tkwi znamienita większość polskiej siły energetycznej, to należy się cieszyć z tego, że odnawialne źródła energii dynamicznie zwiększają swoje znaczenie. Energia jądrowa z kolei bywa dyskutowana, nic się jednak w tej kwestii nie rusza z miejsca.


Zainwestuj w instalację fotowoltaiczną!

Energia słoneczna jako przyszłość energetyki

Energia słoneczna ma szczególne znaczenie dla Europy, ponieważ obok energii wodnej i wiatrowej, jest jednym z trzech głównych źródeł odnawialnych na naszym kontynencie. Istnieje kilka czynników, które sprawiają, że spośród wszystkich odnawialnych źródeł energii, jakie możemy eksploatować, to właśnie energia słoneczna jest tą, która przewodzi transformacji ekologicznej w kierunku neutralnej Europy do 2050 roku.

Wśród tych czynników najczęściej wymienia się postęp technologiczny, który sprawia, że panele fotowoltaiczne mogą wytwarzać coraz więcej energii, koszty instalacji PV sukcesywnie spadają, a słońce jako naturalne odnawialne źródło energii jest bezpieczne i darmowe.

Postęp technologiczny w zakresie fotowoltaiki nie zwalnia nawet na chwilę. Oprócz dużych farm fotowoltaicznych coraz częściej widzimy pojedyncze instalacje fotowoltaiczne na dachach prywatnych budynków jednorodzinnych. Gwałtowny wzrost tego typu inwestycji jest konsekwencją coraz korzystniejszych przepisów prawnych dla posiadaczy energii ze źródeł odnawialnych.

Ty też możesz przysłużyć się do wytwarzania energii elektrycznej z alternatywnych źródeł energii

Osiągnięcie celów założonych przez Unię Europejską i kraje członkowskie będzie możliwe tylko dzięki pełnemu zaangażowaniu społeczeństwa. Już teraz w prosty sposób sprawdź, ile może cię kosztować instalacja fotowoltaiczna. Sprawdź wstępną wycenę za pomocą kalkulatora fotowoltaiki.

Energia odnawialna – regulacje europejskie

W 2015 roku w Paryżu odbył się paryski szczyt klimatyczny, na którym wszystkie państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej osiągnęły porozumienie w sprawie przyjęcia projektu neutralnej klimatycznie Europy do 2050 roku.

W tym celu ustalono kompleksowy plan strategiczny, który obejmuje między innymi poziom dekarbonizacji dla państw członkowskich, który muszą osiągnąć pod koniec każdej dekady. Przechodzenie na odnawialne źródła energii OZE to fundament tego planu.

Aby wyznaczone przez kraje cele były możliwe do zrealizowania, Unia Europejska nieustannie pracuje nad aktualizacją ram polityki energetycznej, która ma ułatwić zmianę strukturalną, jaką dla wielu krajów oznacza przejście na pozyskiwanie energii ze źródeł ekologicznych.

Wszystko to będzie realizowane poprzez krajowe plany energetyczno – klimatyczne, które wraz ze wzrostem inwestycji w tych sektorach powinny doprowadzić nas do możliwości zrealizowania założeń paryskiego szczytu klimatycznego.

Rządowe plany na odnawialne źródła energii i udział OZE w Polsce do 2030 roku

Polski plan dekarbonizacji zakłada, że do 2050 roku Polsce uda się ograniczyć emisję CO2 względem roku 1991 o ok. 93%. Nowe, duże inwestycje w polskie odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna czy wiatrowa, są niezbędne, aby ten plan miał szansę zostać zrealizowany.

Do końca dekady, czyli roku 2030 krajowy plan zakłada:

 • redukcję do 56-60% udziału węgla w produkcji energii elektrycznej;
 • wzrost efektywności energetycznej o 23% w porównaniu z prognozami PRIMES2007;
 • 14% udziału OZE w transporcie;
 • 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto;

Bez względu na to, czy zmiany wprowadzane są z powodu nacisków Unii Europejskiej, która stworzyła program kompleksowej walki z postępującymi zmianami klimatycznymi, czy dlatego, że Polska naprawdę chce ograniczyć emisję spalin i zanieczyszczeń do środowiska – faktem jest, że prawo jest coraz korzystniejsze dla użytkowników odnawialnych źródeł energii.

Wszystko to sprzyja kolejnym inwestycjom w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań. Spodziewać się należy, że udział odnawialnych źródeł energii w krajowej produkcji będzie rósł, a udział nieodnawialnych źródeł energii będzie malał.


Wpisz swój adres i otrzymaj darmową wycenę!


Przepisy prawne o odnawialnych źródłach energii (OZE) będą ulegać zmianom

W ramach podsumowania wspomnijmy jeszcze o ważnej kwestii: przepisy dotyczące odnawialnych źródeł energii podlegają ciągłym zmianom. Ta technologia rozwija się w zaskakująco szybkim tempie i coraz więcej osób, gospodarstw i przedsiębiorstw decyduje się na stosowanie ekologicznych rozwiązań oraz produkcję zielonej energii.

Z tego powodu nieustannie powstają kolejne regulacje dotyczące wytwarzania, dystrybucji i późniejszego użycia tak pozyskanego prądu.

Jeśli sprawdzimy w Internecie dostępne wiadomości na temat prawnych aspektów korzystania z odnawialnych źródeł energii, trafimy na wiele niejasności, nieścisłości i luk prawnych.

Rząd (nie tylko Polski, ale i UE) stara się je modyfikować i uzupełniać na bieżąco, aby zwiększyć dostępność odnawialnych źródeł energii i zmniejszyć komplikacje związane z całym procesem ich pozyskiwania. Ochrona środowiska i wsparcie źródeł odnawialnych w Polsce zyskują na popularności.


Zainwestuj w instalację fotowoltaiczną!
Pomyślnie zasubskrybowałeś Blog - Wszystko o fotowoltaice | Otovo.pl
Witaj ponownie! Pomyślnie zalogowano.
Świetnie! Pomyślnie zarejestrowano.
Twój link wygasł
Sukces! Sprawdź swój e-mail i kliknij link, aby zakończyć logowanie.