Wiedza na temat fotowoltaiki i instalacji fotowoltaicznych

Dowiedz się, jak wysoka jest aktualna opłata mocowa dla gospodarstw domowych, prosumentów i firm, kto ją ustala i w jaki sposób. Z naszego artykułu dowiesz się więcej o stawkach opłaty mocowej 2024 oraz rabatach, jakie można uzyskać, dzięki zmniejszeniu tzw. krzywej poboru na Twoją instalację fotowoltaiczną.


Wycena fotowoltaiki w 3 minuty

Opłata mocowa - co to?

Opłata mocowa to dodatkowa opłata na rachunkach za energię elektryczną. Jej celem jest zebranie środków związanych z usługą utrzymywania rezerw prądu oraz gotowością do dostarczania energii w sytuacjach kryzysowych i nieprzewidzianych, jak na przykład blackout. 

Od kiedy obowiązuje opłata mocowa?

Opłata mocowa została wprowadzona 1 stycznia 2021 roku i w momencie pisania tego artykułu nadal obowiązuje.

Opłata mocowa 2024 a fotowoltaika

Dla wszystkich gospodarstw domowych w Polsce - również tych, na których działa fotowoltaika - opłata mocowa jest obowiązkowa. Co istotne, opłata mocowa dla prosumentów oraz konsumentów jest taka sama. Nie ma znaczenia, czy tylko pobierasz, czy również produkujesz energię. Znaczenie ma, ile zużywasz energii elektrycznej rocznie z sieci i w jakich godzinach.

Dlaczego opłata mocowa została wprowadzona?

Jak podaje Urząd Regulacji Energetyki (URE), opłata mocowa została wprowadzona z uwagi na bezpieczeństwo energetyczne. Na rynku energii bowiem często sytuacja przedstawia się w następujący sposób: czasem zbyt wielu konsumentów korzysta z energii w tym samym czasie, co powoduje problemy z jej dostarczeniem (godziny szczytowe), a niekiedy prądu jest aż za dużo i jego ceny są dużo niższe (godziny pozaszczytowe).

Opłata mocowa ma na celu zachęcić odbiorców energii do bardziej równomiernego, racjonalnego korzystania z niej.

Kogo dotyczy opłata mocowa i od czego zależy?

Opłata mocowa 2024 dotyczy wszystkich odbiorców energii - zarówno prosumentów,  gospodarstwa domowe, które nie korzystają z instalacji fotowoltaicznej, jak i gospodarstwa rolne oraz firmy.

Co istotne, opłata mocowa 2024 zależy od dwóch czynników:

 1. Rocznego zużycia energii elektrycznej;
 2. Oraz tzw. indywidualnej krzywej poboru energii.

Przez termin krzywa poboru należy rozumieć różnicę w poborze prądu w godzinach szczytu (szczególnie w dni robocze, od poniedziałku do piątku między 7.00 a 22.00), a poza szczytem.

To, ile wynosi opłata mocowa dla Twojego domu sprawdzić możesz na rachunku za prąd. Powinna zostać wyszczególniona w sekcji opłat za dystrybucję energii elektrycznej. Poniżej przedstawiamy wysokość opłaty mocowej w 2024 roku dla gospodarstw domowych z fotowoltaiką.


Wycena fotowoltaiki

Opłata mocowa 2024 a fotowoltaika - bieżące stawki dla gospodarstw domowych

Opłata mocowa 2024, którą w tym roku zapłacą gospodarstwa domowe, ma następujące stawki:

 • Gospodarstwo domowe zużywające  <500 kWh - opłata mocowa = 3,27 zł brutto
 • 500-1200 kWh - opłata mocowa = 7,86 zł zł brutto
 • 1200-2800 kWh - opłata mocowa = 13,09 zł zł brutto
 • >2800 kWh - opłata mocowa = 18,33 zł brutto.

Stawki te obowiązują również indywidualnych konsumentów energii bez instalacji fotowoltaicznej. Zaletą jednak jest to, że mając fotowoltaikę, pobieramy mniej energii z sieci. 

Poniżej przedstawiamy porównanie stawek za opłatę mocową na przestrzeni ubiegłych lat:

Zużycie poniżej 500 kWh


Lata Stawka opłaty mocowej (brutto - miesięcznie) Wzrost % w porównaniu z rokiem poprzednim
Rok 2021 2,30 zł -
Rok 2022 2,92 zł 26.96 %
Rok 2023 2,93 zł 0.34 %
Rok 2024 3,27 zł 11.99 %

Zużycie 500-1200 kWh


Lata Stawka opłaty mocowej (brutto - miesięcznie) Wzrost % w porównaniu z rokiem poprzednim
Rok 2021 5,51 zł -
Rok 2022 6,99 zł 26.86 %
Rok 2023 7,04 zł 0.72 %
Rok 2024 7,86 zł 11.65 %

Zużycie 1200-2800 kWh


Lata Stawka opłaty mocowej (brutto - miesięcznie) Wzrost % w porównaniu z rokiem poprzednim
Rok 2021 9,19 zł -
Rok 2022 11,64 zł 26.66 %
Rok 2023 11,73 zł 0.77 %
Rok 2024 13,09 zł 11.59 %

Zużycie >2800 kWh


Lata Stawka opłaty mocowej (brutto - miesięcznie) Wzrost % w porównaniu z rokiem poprzednim
Rok 2021 12,87 zł -
Rok 2022 16,30 zł 26.65 %
Rok 2023 16,42 zł 0.74 %
Rok 2024 18,33 zł 11.63 %

Widzimy więc wyraźnie, że jeśli chodzi o stawki za opłatę mocową z roku na rok są one coraz wyższe.

Opłata mocowa 2024 a krzywa poboru

Na mocy nowelizacji Ustawy o rynku mocy, którą uchwalono jesienią 2021 roku, Twoja indywidualna krzywa poboru energii elektrycznej z sieci również wpływa na stawkę opłaty mocowej. Im mniejsza różnica pomiędzy pobieraniem energii w godzinach szczytowych a pozaszczytowych, tym zapłacisz mniej.

Opłata mocowa 2024 ulegnie obniżeniu o:

 • 83%, jeżeli Twoja krzywa poboru <5%,
 • 50%, jeżeli Twoja krzywa poboru wynosi 5-10%,
 • 17%, jeżeli Twoja krzywa poboru wynosi 10-15%.

Opłata mocowa 2024 nie ulega żadnemu obniżeniu dla gospodarstw domowych, rolnych i firm w sytuacji, gdy krzywa poboru jest wyższa niż 15%. 

Do kiedy opłata mocowa będzie obowiązywać na tych warunkach?

Według informacji podanych przez Urząd Regulacji Energetyki do końca 2027 roku obowiązywać będzie obecny system w którym: 

 • Dla odbiorców ryczałtowych wysokość opłaty jest zależna od rocznego poboru energii elektrycznej. 
 • Dla odbiorców nie ryczałtowych wysokość opłaty zależy z kolei od  poboru energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania, które ustalane są przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

Jednak wraz z początkiem 2028 roku, czekają nas spore zmiany: zniknie bowiem opłata ryczałtowa. W praktyce oznacza to, że wysokość opłaty mocowej dla gospodarstw domowych będzie zależeć od profilu zużycia energii elektrycznej.

Czy można uniknąć opłaty mocowej?

Nie ma możliwości uniknięcia tej opłaty. Jak już jednak wspominaliśmy, dzięki oszczędnościom płynącym z dobrze dobranej instalacji fotowoltaicznej, rachunki za prąd pobrany z sieci znacznie się obniżą. Jest to szczególnie istotne w kontekście zmian, jakie czekają nas w 2028 roku kiedy to wysokość opłaty mocowej będzie jeszcze bardziej związana z ilością energii zużytej przez gospodarstwo domowe.


Chcę wycenę fotowoltaiki
Pomyślnie zasubskrybowałeś Blog - Wszystko o fotowoltaice | Otovo.pl
Witaj ponownie! Pomyślnie zalogowano.
Świetnie! Pomyślnie zarejestrowano.
Twój link wygasł
Sukces! Sprawdź swój e-mail i kliknij link, aby zakończyć logowanie.