Nagrody za opinie­čĺí

solar panels on roof

Regulamin promocji organizowanej przez Otovo Sp z o.o.

┬ž1
[Postanowienia og├│lne]

   Niniejsze warunki promocji pod nazw─ů: ÔÇ×Nagrody za opinieÔÇŁ okre┼Ťlaj─ů zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedur─Ö reklamacyjn─ů Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przys┼éuguj─ůce osobom bior─ůcym udzia┼é w Promocji, a tak┼╝e obowi─ůzki Organizatora (dalej r├│wnie┼╝: ÔÇ×Warunki PromocjiÔÇŁ).

   Organizatorem promocji ÔÇ×Nagrody za opinieÔÇŁ (dalej: ÔÇ×PromocjaÔÇŁ) jest Otovo sp. z o.o. z siedzib─ů w Warszawie, ul. Cha┼éubi┼äskiego 8, 613 Warszawa, wpisana do rejestru przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru S─ůdowego prowadzonego przez S─ůd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia┼é Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod nr KRS:┬á0000820167, NIP:┬á5272915472, e-mail: kontakt@otovo.pl (dalej: ÔÇ×OrganizatorÔÇŁ).

   Celem Promocji jest mo┼╝liwo┼Ť─ç skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach okre┼Ťlonych w Regulaminie Promocji z Promocji obejmuj─ůcej przyznanie Uczestnikowi Promocji bonu rabatowego Sodexo o warto┼Ťci 50 z┼é (dalej: ÔÇ×BonÔÇŁ).

   Przyst─ůpienie do Promocji oznacza akceptacj─Ö przez Uczestnika wszystkich warunk├│w okre┼Ťlonych w niniejszym Regulaminie.

   W celu skorzystania z promocji Uczestnicy, o kt├│rych mowa w dalszej cz─Ö┼Ťci Regulaminu, b─Öd─ů zamieszcza─ç opini─Ö wraz ze zdj─Öciami┬á w serwisie internetowym Google Maps (dalej: ÔÇ×SerwisÔÇŁ)┬á ÔÇô ocena firm, dost─Öpnego pod adresem URL: [LINK]

   Promocja odbywa si─Ö na zasadach okre┼Ťlonych w Regulaminie.

   Promocja odbywa si─Ö od 17.05.2021 godz. 00:09:01 do 17.05.2023 do godziny 23:59:59 (dalej: ÔÇ×Czas Trwania PromocjiÔÇŁ).

┬ž2
[warunki uczestnictwa w Promocji]

   Uczestnikiem Promocji (dalej: ÔÇ×UczestnikÔÇŁ) jest osoba, kt├│ra spe┼éni ┼é─ůcznie nast─Öpuj─ůce warunki:

   jest pe┼énoletni─ů osob─ů fizyczn─ů posiadaj─ůc─ů pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych maj─ůc─ů miejsce zamieszkania w Polsce, z wy┼é─ůczeniem:

   pracownik├│w oraz stron um├│w cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora;

   innych osób, które brały udział w organizowaniu Promocji;

   os├│b najbli┼╝szych wobec os├│b wymienionych w punkcie a. i b. powy┼╝ej, to jest os├│b b─Öd─ůcych wobec takiej osoby ma┼é┼╝onkiem, wst─Öpnym, zst─Öpnym, rodze┼ästwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osob─ů pozostaj─ůc─ů w stosunku przysposobienia lub jej ma┼é┼╝onkiem, a tak┼╝e osob─ů pozostaj─ůc─ů we wsp├│lnym po┼╝yciu.,

   zakupi od Otovo Sp z o.o. instalacj─Ö fotowoltaiczn─ů i umowa zakupu b─Ödzie obowi─ůzywa─ç co najmniej do dnia zako┼äczenia Promocji,

   zamie┼Ťci w Serwisie opini─Ö dotycz─ůc─ů zakupionej instalacji fotowoltaicznej od Organizatora (dalej: ÔÇ×OpiniaÔÇŁ),

   doda minimum jedno zdj─Öcie przedstawiaj─ůce zakupion─ů od Organizatora instalacj─Ö fotowoltaiczn─ů do Opinii (dalej: ÔÇ×Zdj─ÖcieÔÇŁ),

   umo┼╝liwi Organizatorowi weryfikacj─Ö autora Opinii, pozwalaj─ůc─ů na┬á powi─ůzanie Uczestnika z umow─ů zakupu instalacji fotowoltaicznej,

   na ┼╝─ůdanie organizatora przedstawi dow├│d zakupu instalacji fotowoltaicznej.

   Dokona zg┼éoszenia na adres mailowy: kontakt@otovo.pl, poprzez przeslanie linka z Opini─ů i Zdj─Öciem (dalej: ÔÇ×Zg┼éoszenieÔÇŁ)

   Zdj─Öcie oraz Opinia nie mog─ů narusza─ç postanowie┼ä niniejszego Regulaminu, a w szczeg├│lno┼Ťci nie mog─ů:

   promować przemocy lub zachowań sprzecznych z dobrymi obyczajami;

   zawiera─ç tre┼Ťci naruszaj─ůcych dobre obyczaje (np. wulgaryzm├│w);

   zawiera─ç oznacze┼ä (w szczeg├│lno┼Ťci znak├│w towarowych) podmiot├│w trzecich;

   narusza─ç wizerunku lub innych d├│br osobistych os├│b trzecich;

   narusza─ç renomy Organizatora.

   W przypadku gdy Uczestnik dokona więcej niż jednego Zgłoszenia, tylko jedno Zgłoszenie będzie brało udział w Promocji.

   Opinia i Zdj─Öcie nie mog─ů zosta─ç usuni─Öte z Serwisu przez okres minimum 3 miesi─Öcy, b─ůd┼║ zmienione w taki spos├│b, ┼╝e naruszaj─ů postanowienia Regulaminu.

   Uczestnik dokonuj─ůc Zg┼éoszenia o┼Ťwiadcza, ┼╝e jest autorem Zdj─Öcia oraz Opinii, a jego udzia┼é w Promocji nie narusza praw os├│b trzecich, w szczeg├│lno┼Ťci autorskich praw osobistych lub maj─ůtkowych lub innych praw w┼éasno┼Ťci intelektualnej os├│b trzecich.

   Liczba Bon├│w jest ograniczona do 500. Po jej wyczerpaniu, nie b─Öd─ů one dalej przyznawane. Przyst─Öpuj─ůc do Promocji Uczestnik potwierdza, ┼╝e ma ┼Ťwiadomo┼Ť─ç, i┼╝ liczba Bon├│w jest ograniczona i s─ů one przyznawane w kolejno┼Ťci zamieszczania Opini wraz ze Zdj─Öciem spe┼éniaj─ůcymi warunki Regulaminu.

   Uczestnictwo w Promocji jest bezpłatne i dobrowolne.

┬ž3
[zasady przyznawania Bon├│w]

   Ka┼╝dy Uczestnik mo┼╝e bra─ç udzia┼é w Promocji tylko raz. W przypadku odpowiedzi przez jednego Uczestnika Promocji z wi─Öcej ni┼╝ jednego konta, uwzgl─Ödnione zostan─ů wy┼é─ůcznie odpowiedzi, kt├│re zosta┼éy nades┼éane jako pierwsze.

   Organizator w ramach przyznawania Bon├│w nie b─Ödzie bra┼é pod uwag─Ö Zg┼éosze┼ä, kt├│re nie spe┼éniaj─ů warunk├│w okre┼Ťlonych w ┬ž2 ust. 1 Regulaminu.

   Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, którzy:

   Zamie┼Ťcili w Serwisie Zdj─Öcie i/lub Opini─Ö, kt├│re:

   naruszaj─ů przepisy prawa lub dobre obyczaje;

   mog─ů mie─ç negatywny wp┼éyw na wizerunek lub renom─Ö Organizatora;

   promuj─ů przemoc lub zachowanie sprzeczne z dobrymi obyczajami;

   zawieraj─ů oznaczenia (w szczeg├│lno┼Ťci znaki towarowe) podmiot├│w trzecich;

   zawieraj─ů tre┼Ťci naruszaj─ůcych dobre obyczaje (np. wulgaryzmy);

   naruszaj─ů wizerunek os├│b trzecich lub;

   do kt├│rych nie przys┼éuguj─ů im autorskie prawa maj─ůtkowe i osobiste.

   w inny spos├│b naruszyli postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa w zwi─ůzku z uczestnictwem w Promocji.

   Wykluczenie Uczestnik├│w z Promocji w oparciu o ww. przes┼éanki mo┼╝e nast─ůpi─ç na ka┼╝dym etapie trwania Promocji oraz po zako┼äczeniu Promocji.

   Uczestnikom Promocji nie przys┼éuguj─ů roszczenia o zamian─Ö przyznanej nagrody na inn─ů nagrod─Ö, w tym ekwiwalent pieni─Ö┼╝ny.

   Otrzymanie Bonu nie jest uzale┼╝nione od jakiegokolwiek zdarzenia losowego lub innego warunku ni┼╝eli okre┼Ťlone w niniejszym Regulaminie.

   Uczestnik Promocji nie mo┼╝e przenosi─ç prawa otrzymania Bonu na inne osoby.

┬ž4
[Prawa autorskie]

   Ka┼╝dy Uczestnik Promocji, dokonuj─ůc Zg┼éoszenia w Promocji o┼Ťwiadcza, ┼╝e przys┼éuguj─ů mu autorskie prawa maj─ůtkowe i osobiste do Opini i Zdj─Öcia.

   Dokonanie Zg┼éoszenia jest r├│wnoznaczne z udzieleniem nieodp┼éatnie na rzecz Organizatora niewy┼é─ůcznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do Zdj─Öcia. Licencja jest udzielana na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczeg├│lno┼Ťci na polach eksploatacji okre┼Ťlonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczeg├│lno┼Ťci:

   w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okre┼Ťlon─ů technik─ů egzemplarzy utworu, w tym technik─ů drukarsk─ů, reprograficzn─ů, zapisu magnetycznego oraz technik─ů cyfrow─ů;

   w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

   w zakresie rozpowszechniania utworu w spos├│b inny ni┼╝ okre┼Ťlony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wy┼Ťwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a tak┼╝e publiczne udost─Öpnianie utworu w taki spos├│b, aby ka┼╝dy m├│g┼é mie─ç do niego dost─Öp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

   Licencja obejmuje udzielenie Organizatorowi prawa korzystania z opracowań i nietwórczych przeróbek Zdjęcia na wymienionych wyżej polach eksploatacji.

   Organizatorowi przys┼éuguje prawo korzystania ze Zdj─Öcia w dowolnych celach, w tym tak┼╝e w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych. Uczestnik zobowi─ůzuje si─Ö do niewykonywania praw osobistych zwi─ůzanych ze Zdj─Öciem.

   W przypadku, gdy Zdj─Öcie zawiera wizerunek Uczestnika, Uczestnik wyra┼╝a nieodp┼éatn─ů zgod─Ö na rozpowszechnianie i korzystanie przez Organizatora z tego wizerunku.

   Wizerunek mo┼╝e by─ç rozpowszechniany w ka┼╝dej formie, ka┼╝dy spos├│b i w ka┼╝dym celu. W szczeg├│lno┼Ťci ww. wizerunek mo┼╝e by─ç rozpowszechniany w celach marketingowych lub reklamowych, w tym przez publikacj─Ö Zdj─Öcia na profilach spo┼éeczno┼Ťciowych Organizatora i jego stronie internetowej.

   Zgoda obejmuje mo┼╝liwo┼Ť─ç┬áudost─Öpniania wizerunku w Internecie bez ┼╝adnych ogranicze┼ä.

   Zgoda na korzystanie z wizerunku zostaje udzielona przez Uczestnika na czas nieograniczony i nie może zostać odwołana.

   W przypadku, gdy Zdj─Öcie zawiera wizerunek innej osoby, Uczestnik dokonuj─ůc Zg┼éoszenia o┼Ťwiadcza, ┼╝e uzyska┼é od tej osoby zgod─Ö na korzystanie z jej wizerunku na zasadach okre┼Ťlonych w ust. 5-8. W przypadku skierowania przez tak─ů osob─Ö roszcze┼ä lub ┼╝─ůda┼ä w stosunku do Organizatora, Uczestnik, kt├│ry wykorzysta┼é wizerunek takiej osoby, b─Ödzie zobowi─ůzany do naprawienia Organizatorowi szkody, kt├│r─ů ten poni├│s┼é w zwi─ůzku ze zg┼éoszonymi roszczeniami lub ┼╝─ůdaniami. Organizator niezw┼éocznie powiadomi Uczestnika o ka┼╝dym przypadku zg┼éoszenia przez osob─Ö trzeci─ů ww. roszcze┼ä lub ┼╝─ůda┼ä.

┬ž5
[Dane osobowe]

   Niniejszy Regulamin okre┼Ťla zasady przetwarzania oraz sposoby ochrony danych, w tym danych osobowych Uczestnik├│w Promocji.

   Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Promocji jest┬áOtovo Sp z o.o. z siedzib─ů w Warszawie, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, wpisana do rejestru przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru S─ůdowego prowadzonego przez S─ůd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia┼é Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod nr KRS:┬á0000820167, NIP:┬á5272915472, e-mail: kontakt@otovo.pl.

   Przetwarzanie danych osobowych odbywa si─Ö zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami, w szczeg├│lno┼Ťci zgodnie z Rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ÔÇ×RODOÔÇŁ), a┬átak┼╝e┬ázgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

   W ramach Promocji przetwarzane s─ů nast─Öpuj─ůce dane:

   dane osobowe Uczestnika w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego oraz aliasu którym posługuje się w Serwisie;

   inne dane ujawnione przez Uczestnika podczas procedury promocyjnej;

   wizerunek Uczestnika lub osoby trzeciej, je┼Ťli stanowi cz─Ö┼Ť─ç zdj─Öcia zamieszczonego do opinii.

   Przetwarzanie danych osobowych Uczestnik├│w dokonuj─ůcych Zg┼éosze┼ä nast─Öpuje na podstawie zgody Uczestnik├│w (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a w zakresie w jakim pomi─Ödzy Uczestnikiem a Organizatorem dochodzi do zawarcia umowy licencyjnej dotycz─ůcej zdj─Öcia dodanego do opinii przetwarzanie nast─Öpuje w celu wykonania tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dokonanie Zg┼éoszenia oznacza wyra┼╝enie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu umo┼╝liwienia mu wzi─Öcia udzia┼éu w Promocji.

   Administrator przechowuje dane maksymalnie przez okres 10 lat od dnia dokonania Zgłoszenia.

   Dane osobowe mog─ů by─ç udost─Öpnione podwykonawcom dostarczaj─ůcym Administratorowi infrastruktur─Ö informatyczn─ů, podmiotom ┼Ťwiadcz─ůcym na rzecz Administratora us┼éugi marketingowe lub informatyczne oraz innym podmiotom, kt├│re wsp├│┼épracuj─ů z Administratorem przy organizacji Promocji.

   Administrator zapewnia ochron─Ö danych osobowych, kt├│re przetwarza. W┬ászczeg├│lno┼Ťci Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i┬á┼Ťrodki organizacyjne zapewniaj─ůce ochron─Ö przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagro┼╝e┼ä oraz kategorii danych obj─Ötych ochron─ů. Przede wszystkim dane s─ů zabezpieczone przed ich udost─Öpnieniem osobom nieupowa┼╝nionym, zabraniem przez osob─Ö nieuprawnion─ů, przetwarzaniem z┬ánaruszeniem przepis├│w oraz zmian─ů, utrat─ů, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

   Osobie, kt├│rej dane dotycz─ů, przys┼éuguj─ů nast─Öpuj─ůce prawa:

   prawo dost─Öpu do podanych danych osobowych oraz prawo do otrzymania ich kopii;

   prawo do sprostowania danych osobowych;

   prawo do usuni─Öcia danych osobowych;

   prawo do ┼╝─ůdania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

   prawo do przeniesienia danych osobowych;

   prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych;

   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   W zakresie w jakim przetwarzanie danych nast─Öpuje na podstawie zgody, osoba, kt├│rej dane dotycz─ů ma r├│wnie┼╝ prawo do cofni─Öcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofni─Öcie zgody nie wp┼éywa na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, kt├│rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni─Öciem.

   W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o kt├│rym mowa wy┼╝ej, osoba, kt├│rej dane dotycz─ů mo┼╝e skierowa─ç do Administratora ┼╝─ůdanie pisemnie
   na adres Otovo Sp z o.o. z siedzib─ů w Warszawie, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa lub za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@otovo.pl.

┬ž6
[Reklamacja]

   Reklamacje dotycz─ůce Promocji nale┼╝y przesy┼éa─ç listownie na adres Otovo Sp z o.o. z siedzib─ů w Warszawie, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa lub za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@otovo.pl w terminie 14 dni od dnia przes┼éania reklamacji.

   Reklamacje powinny zawierać imię, adres mailowy oraz dokładny opis przyczyny reklamacji.

   Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni od dnia otrzymania zg┼éoszenia. Odpowied┼║ zostanie wys┼éana na wskazany w zg┼éoszeniu adres mailowy lub listownie, w zale┼╝no┼Ťci od sposobu zg┼éoszenia reklamacji.

   Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wi─ů┼╝─ůca.

┬ž7
[Postanowienia końcowe]

   Promocja jest finansowana ze ┼Ťrodk├│w w┼éasnych Organizatora i nie jest prowadzona w celach zarobkowych.

   Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy Promocji spe┼éniaj─ů warunki okre┼Ťlone w niniejszym Regulaminie, jak r├│wnie┼╝ w przepisach prawa. W tym celu Organizator mo┼╝e ┼╝─ůda─ç od Uczestnika z┼éo┼╝enia okre┼Ťlonych o┼Ťwiadcze┼ä, podania okre┼Ťlonych danych, b─ůd┼║ przed┼éo┼╝enia okre┼Ťlonych dokument├│w, w tym zw┼éaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru kontaktowego.

   Organizator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za dzia┼éania lub zaniechania dostawc├│w us┼éug internetowych, a w szczeg├│lno┼Ťci niewykonanie lub nieprawid┼éowe wykonanie przez Uczestnik├│w zobowi─ůza┼ä okre┼Ťlonych w niniejszym regulaminie spowodowane takim dzia┼éaniem lub zaniechaniem.

   Niniejszy regulamin Promocji jest dost─Öpny do wgl─ůdu w siedzibie Organizatora.

   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunk├│w Promocji w przypadku zaistnienia wa┼╝nej przyczyny rozumianej jako (katalog zamkni─Öty):

   zmiana przepis├│w prawa reguluj─ůcych warunki, zasady i organizacj─Ö przeprowadzania Promocji, wp┼éywaj─ůca na wzajemne prawa i obowi─ůzki Organizatora i Uczestnik├│w Promocji;

   zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana wzgl─Ödami technicznymi lub technologicznymi;

   zmiana sposobu ┼Ťwiadczenia us┼éug spowodowana wy┼é─ůcznie wzgl─Ödami technicznymi lub technologicznymi (w szczeg├│lno┼Ťci aktualizacji wymaga┼ä technicznych wskazanych w Regulaminie);

   zmiana zakresu lub ┼Ťwiadczenia us┼éug, do kt├│rych stosuj─ů si─Ö zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikacj─Ö lub wycofanie przez Sprzedawc─Ö dotychczasowych funkcjonalno┼Ťci lub us┼éug obj─Ötych Regulaminem.

   W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udost─Öpni tekst jednolity Warunk├│w Promocji poprzez jego publikacj─Ö w Sklepie Internetowym.

   Zmiany Warunk├│w Promocji obowi─ůzuj─ů od momentu wyra┼║nego ich wskazania i umieszczenia w Sklepie Internetowym.

   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj─ů zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczeg├│lno┼Ťci przepisy Kodeksu cywilnego.

   Organizator zastrzega sobie prawo do uniewa┼╝nienia Promocji.

   Organizacja Promocji nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

   Regulamin zosta┼é sporz─ůdzony 14 maja 2021 r.