Polityka Prywatności

  • Jeśli jesteś klientem, który wybrał opcję "Leasing", Twoją stroną umowy leasingu jest EDEA Polska Sp. z o.o. (ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa KRS 387877134), nazywana ("EDEA"). W miejscach, gdzie Polityka Prywatności nawiązuje do "Otovo", powinno być to interpretowane jako "Otovo i/lub EDEA".

Ochrona danych osobowych

Otovo bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych; robimy wszystko, co możliwe, żeby zapewnić wgląd w to, jak wykorzystujemy i przetwarzamy dane osobowe. Poniżej znajdują się informacje o tym, w jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe przekazywane w różnych produktach i usługach.

Data ostatniej zmiany: 23 marca 2023 r.

Kto jest administratorem danych?

OTOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 5272915472, KRS: 0000820167, z siedzibą pod adresem Chałubińskiego 8 w Warszawie oraz posiadająca adres e-mail kontakt@otovo.pl („Otovo”), jest administratorem danych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej Otovo i/lub aplikacji Otovo [łącznie zwane „Platformą”].

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Wszystkie dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Platformy mogą być przetwarzane na następujących podstawach prawnych:

  • Umowa solarna zawierana z Otovo („Umowa”).
  • Szacowanie potencjału solarnego pod adresem podanym przez klienta.
  • Zgoda na otrzymywanie wiadomości e-mail dotyczących szacunkowego potencjału solarnego.
  • Zgoda na otrzymywanie spersonalizowanych komunikatów o dotacjach, korzyściach z produktów, ofertach specjalnych oraz innych produktach i usługach Otovo.

Dane osobowe, które przetwarzamy na Państwa temat

Sprawdzając potencjał solarny dachu, rejestrujemy Państwa adres domowy i adres e-mail, pod warunkiem że wyrażą Państwo na to zgodę. Możemy również zażądać dodatkowych danych w celu obliczenia szacunkowego zużycia energii elektrycznej do przedstawienia dostosowanych rozmiarów instalacji. Naszym celem jest przedstawienie kosztorysu instalacji ogniw słonecznych na Państwa dachu, a także zarządzanie relacjami z klientem i realizacja dostawy. Adres e-mail umożliwia spersonalizowaną komunikację z Państwem, przesyłanie newsletterów oraz wszelkich innych informacji dotyczących produktów i usług Otovo, które mogą Państwa zainteresować. Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać newsletterów, mogą Państwo tutaj zrezygnować (https://otovo.us12.list-manage.com/unsubscribe?u=62ba42cf7823e6f79f13ddfd9&id=0991f5ac72).

Gromadzimy i przechowujemy dane dotyczące adresu, dla którego oceniają Państwo potencjał solarny, takie jak azymut, nachylenie dachu, powierzchnia i wysokość dachu, w celu oszacowania potencjału energetycznego paneli słonecznych na Państwa dachu oraz przygotowania kosztorysu. Zapisujemy te informacje na potrzeby analizy, abyśmy w przyszłości mogli dokonywać coraz lepszych obliczeń.

Aby przejść do oszacowania, konieczne będzie podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail, wtedy będziemy mogli skontaktować się z Państwem w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, a w stosownych przypadkach przesłać oficjalną ofertę. Wszystkie żądane informacje są niezbędne do zawarcia Umowy. Jeżeli nie przekażą Państwo powyższych informacji lub odmówią ich udzielenia, Otovo nie będzie w stanie zawrzeć z Państwem umowy.

W przypadku przyjęcia oferty możemy przesłać Państwa imię i nazwisko, numer telefonu i umowę do jednego z naszych partnerów w celu złożenia podpisów cyfrowych, np. Scrive (https://www.scrive.com/privacy-notice/), który będzie działał jako podmiot przetwarzający dane.

Jeśli wybiorą Państwo pożyczkę do sfinansowania instalacji solarnej, zostaną Państwo w tym celu przekierowani do naszego partnera bankowego. Partner bankowy zwróci się do Państwa bezpośrednio z prośbą o podanie danych osobowych w celu sprawdzenia zdolności kredytowej i udzielenia pożyczki. Partner bankowy działa w tym przypadku jako administrator danych. Z wyjątkiem statusu wniosku partner bankowy nie udostępnia Otovo żadnych przekazywanych mu danych osobowych.

W przypadku gdy informacje te są wymagane, możemy również poprosić Państwa o numer PESEL. Może to być konieczne w celu uzupełnienia wniosków, w przypadku gdy informacje te są niezbędne, albo do przekazania partnerowi bankowemu w przypadku złożenia przez Państwa wniosku o udzielenie pożyczki. Państwa numer PESEL będzie przechowywany w formie zaszyfrowanej.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Okres przechowywania Państwa danych osobowych zależy od celu, w jakim zostały uzyskane. Jeżeli Państwa dane będą wykorzystywane do kilku celów wymagających różnych okresów przechowywania, zastosujemy najdłuższy z nich.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu wycofania zgody, zażądania usunięcia lub wniesienia sprzeciwu.

Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania Umowy lub umowy pożyczki będą przechowywane przez cały odpowiedni stosunek umowny.

Dane osobowe przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie Otovo będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne dla Otovo.

Po zakończeniu tych okresów lub spełnieniu Państwa żądania usunięcia danych osobowych Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. Oznacza to, że nie mogą być one przetwarzane w żadnym innym celu niż udostępnianie ich sądom lub właściwym organom publicznym w celu wywiązania się z obowiązków związanych z przetwarzaniem i jedynie do upływu okresu przedawnienia. Później dane zostaną zniszczone.

Komu będziemy udostępniać Państwa dane osobowe?

Jeśli zdecydują się Państwo na zmianę dostawcy energii elektrycznej na jednego z naszych partnerów w związku z zamówieniem systemu solarnego, prześlemy Państwa dane kontaktowe do wybranego dostawcy energii elektrycznej, aby mógł się z Państwem skontaktować.

Możemy udostępniać Państwa dane podmiotom przetwarzającym w zakresie zużycia energii w celu obliczenia Państwa zapotrzebowania na energię elektryczną do przedstawienia dostosowanych rozmiarów instalacji.

Po szczegółowym zaplanowaniu przez Otovo instalacji udostępnimy Państwa dane kontaktowe, adres i dane projektowe naszemu monterowi.

Podczas podłączania instalacji do sieci elektrycznej udostępniamy Państwa informacje kontaktowe oraz informacje dotyczące instalacji solarnej właścicielowi sieci elektrycznej.

Po uruchomieniu instalacji i podłączeniu jej do sieci, dane produkcyjne inwertera zostaną przekazane producentowi inwertera do analizy i na potrzeby rozwiązywania potencjalnych problemów. Te dane nie mówią nic o Państwa ogólnym zużyciu energii na potrzeby mieszkaniowe, informują jedynie o tym, czy na Państwa instalację świeci słońce.

Dane produkcyjne z instalacji będą również zbierane przez Otovo. Informacje te są wykorzystywane do analizy i rozwiązywania potencjalnych problemów. Dane te stanowią podstawę statystyk znajdujących się na stronie My Page oraz w aplikacjach Otovo.

Otovo może wykorzystywać dane produkcyjne związane z adresami w celu poprawy modeli obliczeniowych, zarówno wewnętrznie, jak i we współpracy z innymi podmiotami z branży energetyki słonecznej, oraz udostępniać je publicznie. Udostępniane dane będą w jak największym stopniu anonimizowane, jednakże lokalizacja jest istotnym elementem analizy danych produkcyjnych.

Korzystamy z OpenAI, aby ulepszać nasze usługi i doświadczenie użytkowników. Możemy udostępniać dane osobowe do OpenAI, takie jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w celu świadczenia usług i ulepszania procesów. OpenAI chroni Twoje dane osobowe i przestrzega przepisów o ochronie danych. Więcej informacji można znaleźć na stronie ich Polityki Prywatności.

Wykorzystujemy usługę Google i usługę reklamową Google, zwłaszcza do wyświetlania spersonalizowanych i niespersonalizowanych reklam, pod warunkiem akceptacji plików cookie i skryptów docelowych. Możemy udostępnić dane osobowe, a jeśli to możliwe, możemy udostępnić Google informacje takie jak imię, e-mail, telefon. Dzięki temu lepiej dopasowujemy nasze reklamy. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób Google wykorzystuje Twoje dane, prosimy zapoznać się z Polityką prywatności i Warunkami korzystania z usług Google.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym świadczącym usługi na rzecz Otovo. Otovo zadba o to, aby wszystkie z nich przestrzegały obowiązujących przepisów o ochronie danych poprzez podpisanie umowy o przetwarzaniu danych zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Czat i e-mail

Gdy komunikują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na jedną z naszych skrzynek wsparcia lub sprzedaży, albo korzystają Państwo z czatu na stronie internetowej, wymiana wiadomości jest zapisywana w celu zapewnienia optymalnej obsługi. W Hubspot (https://legal.hubspot.com/privacy-policy) zapisywane są zarówno wiadomości z czatu, jak i wiadomości e-mail.

Do wysyłki naszego newslettera korzystamy obecnie z MailChimp (https://mailchimp.com/legal/privacy/). W związku z tym Państwa adres e-mail zostanie zapisany wraz z informacją o tym, jakim produktem byli Państwo zainteresowani i w jakim regionie Państwo mieszkają. W przypadku rezygnacji z newslettera usługa będzie nadal przechowywała adres e-mail w swoim systemie, aby zapobiec ponownej rejestracji. Wszelkie inne dane zostaną usunięte.

Przedsiębiorstwa te działają jako podmioty przetwarzające.

Śledzenie błędów

Aby móc ulepszać nasze oprogramowanie, zapisujemy wyjątki i błędy, które występują na naszej stronie internetowej i w aplikacjach. Te omyłkowe zdarzenia wraz z danymi dotyczącymi stanu, w jakim znajdował się system w momencie błędu, są gromadzone przez usługę zewnętrzną. Obecnie korzystamy z Sentry. Informacje przechowywane są przez 90 dni.

Przechowywanie danych i systemy bezpieczeństwa danych

Na stronie internetowej i w aplikacjach Otovo korzysta z kilku usług Otovo w tle. Usługi te działają wyłącznie w chmurze, w związku z czym korzystają z wielu systemów osób trzecich. Serwery, bazy danych i przechowywanie danych zapewniają Amazon (https://aws.amazon.com/privacy/) i Heroku (https://www.salesforce.com/company/privacy/), który jest dostawcą usług nadrzędnym wobec platformy Amazon, będącym własnością Salesforce. W miarę możliwości korzystamy z centrów danych w Europie, głównie w Irlandii i Niemczech.

Automatyczne wiadomości SMS i e-mail

Korzystamy z Mailgun (www.mailgun.com/privacy-policy) do wysyłania automatycznych wiadomości e-mail oraz z Twilio (https://www.twilio.com/legal/privacy) do wysyłania wiadomości e-mail i SMS. Mogą to być np. informacje o zmianach dotyczących instalacji itp. Usługi przechowują metadane do śledzenia i rozwiązywania potencjalnych problemów.

Komunikacja wewnętrzna

Do komunikacji wewnętrznej wykorzystujemy Slack (https://slack.com/privacy-policy). Nasze systemy wewnętrzne wysyłają aktualizacje do tej usługi w związku ze zdarzeniami dotyczącymi zachowań klientów. Te aktualizacje mogą zawierać m.in. imię i nazwisko, adres i inne dane kontaktowe.

Do przechowywania wiadomości e-mail i plików wykorzystujemy Google G Suite (https://gsuite.google.com/security/). Patrz „Reguły dotyczące haseł” poniżej, aby dowiedzieć się, jak zarządzamy dostępem do tych usług.

Powyższe przedsiębiorstwa działają jako podmioty przetwarzające.

Dostęp do danych wrażliwych

W przypadku gdy nasze systemy obsługują dane wrażliwe, są one dostępne jedynie dla deweloperów Otovo i innych pracowników posiadających uzasadnioną potrzebę dostępu. Kody szyfrowania, które są m.in. wykorzystywane do przechowywania danych wrażliwych, są dostępne tylko dla deweloperów Otovo. Wszystkie maszyny wykorzystywane przez deweloperów, które mogą posiadać kopie danych z systemów produkcyjnych, posiadają zaszyfrowany system plików.

Cała wymiana danych z partnerami zewnętrznymi jest szyfrowana.

Reguły dotyczące haseł

Wszyscy pracownicy Otovo mają obowiązek używać dwuetapowego uwierzytelniania podczas logowania do systemów Otovo oraz telefonów i urządzeń chronionych hasłem. Wszyscy zewnętrzni partnerzy (monterzy itp.), którzy mają dostęp do systemów Otovo, korzystają z kont osobistych z dostępem wyłącznie do odpowiednich części systemu.

Państwa prawa

Mogą Państwo w dowolnym momencie zażądać od nas dostępu, kopiowania, sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat, a żądanie takie powinno być kierowane do Otovo w formie pisemnej na nasz adres biznesowy lub pocztą elektroniczną na adres <adres e-mail>, z potwierdzeniem tożsamości (np. kserokopia dowodu tożsamości lub paszportu). W określonych okolicznościach mogą Państwo również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, jak również skorzystać z przysługującego Państwu prawa do przenoszenia danych.

Zmiany deklaracji dotyczącej ochrony prywatności

Z chwilą zmiany oferty serwisowej będziemy aktualizować oświadczenie o ochronie prywatności. W górnej części strony znajduje się data ostatniej aktualizacji. Jeśli dokonamy jakichkolwiek istotnych zmian mających wpływ na zarejestrowanych klientów, zostaną Państwo o tym poinformowani pocztą elektroniczną.

Otovo posiada własnego inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować, pisząc na adres privacy@otovo.com.