Odstąpienie od umowy z Otovo

solar panels on roof

………………………………………., dnia ………………………………


Dane Klienta

Imię i nazwisko:……………………………….

Adres: …………………………………………….


Do

Otovo sp. z o.o.

Ul . Chałubińskiego 8

00-613 WarszawaOŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


Ja  ……………………………………………………. niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy zawartej z Otovo sp. z o.o. w dniu ………………………………………….., której przedmiotem jest zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości pod adresem ………………………………………………………………………………

Powód odstąpienia od umowy

...................................................................................................................................................

*Pole nieobowiązkowe………………………………………..

/data i podpis Klienta/


Moja strona
Blog Otovo
Polityka prywatnościWarunki współpracyWarunki leasingu

© Otovo Sp. z o.o. 2022