Powiadomienie — Whistleblowing

Whistleblowing to akt zgłaszania podejrzeń o niewłaściwe postępowanie, nielegalne, niestosowne lub nieuczciwe działania i jest niezbędnym narzędziem promującym etyczną i transparentną praktykę biznesową w ramach Otovo i naszej branży.
solar panels on roof
Otovo chce, aby wszyscy klienci, pracownicy, dostawcy i inni, którzy mają związki z firmą, zgłaszali wszelkie warunki, które powinny być znane Otovo, jeśli staną się świadomi jakichkolwiek kwestii, które można potępiać. Przykłady obejmują, ale nie są ograniczone do, oszustw i korupcji, nękania i dyskryminacji oraz naruszeń prawa środowiskowego i praw człowieka.

Jeśli jesteś klientem Otovo i masz pytania dotyczące instalacji lub zapytanie dotyczące systemu słonecznego, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod numerem: +48 22 307 35 66

Kanał zgłaszania nieprawidłowości

Kanał zgłaszania nieprawidłowości jest niezależnie obsługiwany przez Advokatfirmaet Thommessen. Osoby zgłaszające ustalają informacje, które chcą ujawnić. Nie ma obowiązku dostarczania dowodów na zdarzenie, działanie lub zaniedbanie ze strony zgłaszającego. Niemniej jednak, w celu ułatwienia odpowiednich działań, zaleca się, aby raport zawierał jak najwięcej szczegółów i, jeśli to możliwe, dowody potwierdzające. Obawy mogą być zgłaszane anonimowo.