Wiedza na temat fotowoltaiki i instalacji fotowoltaicznych

Dotacja Mój Prąd cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród Polaków. Obecnie można spodziewać się już trzeciej edycji programu, w którym do uzyskania będą pieniądze na instalację fotowoltaiczną. Stanowi on kluczowy instrument na tę skalę pod kątem wsparcia rozwoju energetyki prosumenckiej.

dotacja mój prąd 3.0
Autor: Otovo

Co to jest „Mój Prąd 3.0”

Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Wdrożenie programu będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.

Nabór wniosków odbywał się będzie w trybie konkursowym:

 • Termin pierwszego naboru od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. - ZAKOŃCZONY
 • Termin drugiego naboru od 13.01.2020 r. do 06.12.2020 r. - ZAKOŃCZONY
 • Termin trzeciego naboru od 1.07.2021 do 22.12.2021 r.

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Beneficjentami są osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Jest to dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedną instalację PV.

Tak jak w przypadku ulgi termomodernizacyjnej, możemy uzyskać ją nie tylko na instalację fotowoltaiczną, ale również na inne przedsięwzięcia.  Dotychczasowo dotacja Mój Prąd 3.0 przysługiwała tylko na instalację fotowoltaiczne. Jednak wraz z trzecią edycją nadchodzą również zmiany. Kolejna edycja będzie rozszerzona o możliwość finansowania inwestycji w rozwiązania w takie, które mają zwiększyć autokonsumpcję energii w gospodarstwach domowych.

Przykładami takich eko rozwiązań to między innymi:

 • przydomowe ładowarki do samochodów elektrycznych- mogą stać się bodźcem do jeszcze większej elektromobilności w Polsce
 • systemy do zarządzania energii w domu- dzięki temu będzie możliwe zoptymalizowanie większej konsumpcji energii
 • magazyny energii- gwarantują one bezpieczeństwo energetyczne z systemów OZE
 • pompy ciepła  

Ma ona na celu wsparcie energii prosumenckiej oraz segmentu mikroinstalacji.

Warto pamiętać, że z dotacji mogą skorzystać tylko osoby fizyczne posiadające instalację fotowoltaiczną na swoim dachu oraz wytwarzają energię elektryczną tylko i wyłącznie na swoje potrzeby. Również ważnym aspektem jest posiadanie kompleksowej umowy z zakładem energetycznym na temat przesyłania do sieci energii elektrycznej.

Warunki ubiegania się o dotację Mój Prąd (warto pamiętać, że jest to wersja na programy z poprzedniej edycji. W momencie startu dotacji Mój Prąd 3.0 będziemy aktualizować informację na bieżąco.

Kwota dotacji musi wynosić do 3 tys. zł, nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych;

Warunki ubiegania się o dotację Mój Prąd 3.0

 • Dofinansowanie mogą otrzymać osoby, które swoją instalację fotowoltaiczną zamontowały przed złożeniem wniosku.
 • Dofinansowanie jest udzielane tylko jednorazowo w ramach danej umowy komplekoswej
 • Do możliwości wypłaty środków z dotacji Mój Prąd konieczne jest uzyskanie wstępnej akceptacji wniosku o dofinansowanie
 • Urządzenia podlegające pod instalację muszą być nowe,  data produkcji nieprzekraczająca 24 miesięcy
 • Instalacja musi być wykorzystywana w miejscu wskazanym we wniosku przez co najmniej 3 lata
 • Dofinansowanie jest udzielane jedynie w momencie kiedy, instalacja nie jest finansowana również z innych środków publicznych. W tym również ze środków programu czyste powietrze
 • W przypadku skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej kwota do odliczenia podatku będzie pomniejszona o kwotę dotacji Mój Prąd

Nie czekaj i już teraz zaoszczędź 3000 zł na instlacji fotowoltaicznej!

Jak ubiegać się o dotację Mój Prąd?

Jeżeli spełniasz wszystkie warunki, aby uzyskać dofinansowanie, to nic nie stoi na przeszkodzie. Jednak wiele osób, nie wie jak dokładnie przejść cały proces, aby być branym pod uwagę w Mój Prąd 3.0.

Na początku ważne jest przygotowanie odpowiednich dokumentów. Dokumenty, które się przydadzą znajdziecie Państwo na stronie internetowej mojprad.gov.pl.

Potrzebne dokumenty, aby ubiegać się o Mój Prąd 3.0:

 • Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej
 • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
 • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia instalacji PV do sieci wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
 • Pełnomocnictwo - jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie - nowy wzór obowiązuje od 22.05.2020 r. (wzór również znajdziecie na stronie mojprad.gov.pl)

Warto pamiętać, aby wypełnione dokumenty zapisać w jednym folderze, wtedy nie stracicie czasu na szukanie dokumentów po całym komputerze.


Jeżeli posiadasz już wszystkie dokumenty uzupełnione, należy je złożyć w odpowiednim miejscu.

Jak złożyć wniosek o dotację Mój Prąd 3.0

 • Pierwszym krokiem jest odwiedzenie strony internetowej gov.pl, a następnie wybrać opcję „skorzystaj z programu Mój Prąd
 • Następnie należy kliknąć przycisk „złóż wniosek o dofinansowanie”
 • Kolejnym krokiem jest zalogowanie się w portalu poprzez profil zaufany lub e-dowód
 • Po zalogowaniu uzupełnij dane w okienkach, w których jest to wymagane. Bardzo ważne, aby podać prawidłowy adres e-mail, ponieważ to na niego przyjdzie potwierdzenie podjętej decyzji
 • Następnie należy złożyć wszystkie załączniki, o których mowa wcześniej.
 • Sprawdź, czy dostarczyłeś wszystkie potrzebne dokumenty. Jeżeli tak, następnym krokiem będzie złożenie elektronicznego podpisu
 • Po podpisaniu dokumentu wystarczy już tylko przesłać wniosek z dokumentami i czekać na decyzję

Pamiętaj! Po wysłaniu dokumentów nie będzie już możliwości ich edycji oraz podmiany. Dlatego bardzo ważne, aby przed wysłaniem sprawdzić poprawność wypełnionych wniosków. Oczywiście jako firma Otovo, pomożemy wypełnić wnioski o dotację Mój Prąd 3.0, jeżeli instalacja została zakupiona u nas!

Kwota dotacji Mój Prąd 3.0

Już wiemy, że w tym roku kwota dotacji przyznawana właścicielom instalacji fotowoltaicznych wyniesie mniej niż w pozostałych edycjach. Mowa tu o kwocie 3000 zł, czyli o 2000 zł mniej niż w edycji 2.0. Nie ma się jednak co martwić! Obniżenie tej kwoty tylko nieznacznie wydłuży czas zwrotu z inwestycji, bo zaledwie o parę miesięcy. Dodatkowo duże, coroczne podwyżki prądu również zrekompensują tę zmianę.

Jeżeli zostaniesz pozytywnie rozpatrzony w programie Mój Prąd 3.0, warto przeliczyć sobie jaki koszt będzie wynosiła twoja instalacja. Oto przykładowa kalkulacja:

Przykładowa kalkulacja instalacji o mocy 8 kWp
Autor: Otovo

Jak pokazują obliczenia, koszt instalacji może zmniejszyć się nawet o połowę kwoty początkowej. Warto więc skorzystać z takiego rodzaju ulgi i jak najszybciej cieszyć się darmową energią słoneczną! Użyj naszego kalkulatora fotowoltaicznego już teraz!


Nie zwlekaj i skorzystaj z dotacji "Mój Prąd 3.0"


Pomyślnie zasubskrybowałeś Blog - Wszystko o fotowoltaice | Otovo.pl
Witaj ponownie! Pomyślnie zalogowano.
Świetnie! Pomyślnie zarejestrowano.
Twój link wygasł
Sukces! Sprawdź swój e-mail i kliknij link, aby zakończyć logowanie.