Wiedza na temat fotowoltaiki i instalacji fotowoltaicznych

Dotacja Mój Prąd cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród Polaków. Obecnie można spodziewać się już czwartej edycji programu, w którym do uzyskania będą pieniądze na instalację fotowoltaiczną.

Stanowi on kluczowy instrument na tę skalę pod kątem wsparcia rozwoju energetyki prosumenckiej. Dzięki tej dotacji fotowoltaika cieszy się jeszcze większym zainteresowaniem.


Wpisz adres i uzyskaj darmową wycenę w 2 minuty!


Co to jest „Mój Prąd 4.0”

Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Wdrożenie programu będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej. Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Jak złożyć wniosek na dotacje?

W roku 2022 nabór będzie przebiegał drogą elektroniczną. Jak pokazują raporty z poprzednich edycji, ponad 40% składanych wniosków, które wpływały do ministerstwa klimatu i środowiska były nieprawidłowo wypełnione lub niekompletne.

Co właśnie świadczy o takiej decyzji. Ministerstwo środowiska i klimatu prowadzi rozmowy z zewnętrzną firmą, która pomoże w całym procesie. Od strony wnioskodawcy system pozostaje bez zmian.

Nabór do czwartej edycji programu mój prąd zacznie się już 15 kwietnia 2022 r. Jednak nie ma konkretnej daty zakończenia. Budżet w pierwszej puli jest przygotowany na 350 mln złotych.

Nie jest to jednak koniec!

Według wywiadu z prezesem Zarządu Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pawłem Mirkowskim. Zmiany, które będą analizować podczas wypuszczenia pierwszej puli dotacji, zdecydują czy większa kwota zostanie przyznana.

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Beneficjentami są osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Mój Prąd 4.0 - dofinansowanie nawet do 26 000 zł!

Kto może otrzymać dotację?

W czwartej edycji mój prąd 4.0 mogą się ubiegać osoby, które swoją instalację mają zamontowaną jeszcze na starych zasadach. Warunek jest jeden. Żeby owa dotacja mogła być przyznana, instalacja musi przejść na nowy system rozliczania, czyli net-billing.

Oczywiście dotacja dotyczy również osób, które swoją instalację fotowoltaiczną zamontowało na nowych zasadach. Wtedy kwota dotacji na samą instalację fotowoltaiczną wynosi 2000 zł więcej

W czwartej edycji programu dofinansowaniu nie podlegają tylko instalacje fotowoltaiczne, a również takie rzeczy jak pompy ciepła czy magazyny energii. Kumulując to wszystko możemy uzyskać kwotę z dotacji w wysokości nawet 20 500 zł.  Na co dokładnie przysługuje dotacja?

 • 4000 zł na instalację fotowoltaiczną lub 2000 zł jeżeli użytkownik instalacji skorzystał z poprzedniej wersji dofinansowania.
 • 5000 zł na magazyn ciepła
 • 7500 zł na magazyn energii elektrycznej
 • 3000 zł na HEMS/EMS

Ma ona na celu wsparcie odnawialnego źródła energii oraz przejście prosumentów na nowy system rozliczeń net-billing.  

Warto pamiętać, że z dotacji mogą skorzystać tylko osoby fizyczne posiadające instalację fotowoltaiczną na swoim dachu oraz wytwarzają energię elektryczną tylko i wyłącznie na swoje potrzeby. Również ważnym aspektem jest posiadanie kompleksowej umowy z zakładem energetycznym na temat przesyłania do sieci energii elektrycznej.

Kwota dotacji musi wynosić do 3 tys. zł, nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych;

Mój Prąd 4.0 - przedłużenie programu i zwiększona kwota dotacji

Od listopada 2022 roku kwota dotacji uległa zmianie. Jest to spowodowane drastyczną podwyżką cen energii elektrycznej w Polsce.  Najważniejsze pytnaie, jakie się aktualnie nasuwa, to jakie są aktualne kwoty dotacji, o które może się ubiegać prosument posiadający instalację fotowoltaiczną do 10 kWp?

 • do 7 000 zł na instalację fotowoltaiczną
 • do 16 000 zł na magazyn energii
 • do 3000 zł na HEMS/EMS*

Wynika z tego, że możesz otrzymać dotację nawet do 26 tys. złotych!

WAŻNE!

Aby zagwarantować sobie minimum 6000 zł z dotacji Mój Prąd, musisz zakupić instalacje fotowoltaiczną jeszcze w grudniu 2022 roku.

Jak pokazują obliczenia, koszt instalacji może zmniejszyć się nawet o połowę kwoty początkowej. Warto więc skorzystać z takiego rodzaju ulgi i jak najszybciej cieszyć się darmową energią słoneczną! Użyj naszego kalkulatora fotowoltaicznego już teraz

Warunki ubiegania się o dotację Mój Prąd 4.0

 • Dofinansowanie mogą otrzymać osoby, które swoją instalację fotowoltaiczną zamontowały przed złożeniem wniosku.
 • Dofinansowanie jest udzielane tylko jednorazowo w ramach danej umowy kompleksowej
 • Do możliwości wypłaty środków z dotacji Mój Prąd konieczne jest uzyskanie wstępnej akceptacji wniosku o dofinansowanie
 • Urządzenia podlegające pod instalację muszą być nowe,  data produkcji nieprzekraczająca 24 miesięcy
 • Instalacja musi być wykorzystywana w miejscu wskazanym we wniosku przez co najmniej 3 lata
 • Dofinansowanie jest udzielane jedynie w momencie kiedy, instalacja nie jest finansowana również z innych środków publicznych. W tym również ze środków programu czyste powietrze
 • W przypadku skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej kwota do odliczenia podatku będzie pomniejszona o kwotę dotacji Mój Prąd

Skorzystaj z dotacji Mój Prąd 4.0!

Jak ubiegać się o dotację Mój Prąd 4.0?

Jeżeli spełniasz wszystkie warunki, aby uzyskać dofinansowanie, to nic nie stoi na przeszkodzie. Jednak wiele osób, nie wie jak dokładnie przejść cały proces, aby być branym pod uwagę w Mój Prąd 4.0.

Na początku ważne jest przygotowanie odpowiednich dokumentów. Dokumenty, które się przydadzą znajdziecie Państwo na stronie internetowej Mój Prąd.

Potrzebne dokumenty, aby ubiegać się o Mój Prąd 4.0:

 • Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej
 • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
 • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia instalacji PV do sieci wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
 • Pełnomocnictwo - jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie - nowy wzór obowiązuje od 22.05.2022 r.

Warto pamiętać, aby wypełnione dokumenty zapisać w jednym folderze, wtedy nie stracicie czasu na szukanie dokumentów po całym komputerze.


Jeżeli posiadasz już wszystkie dokumenty uzupełnione, należy je złożyć w odpowiednim miejscu.

Jak złożyć wniosek o dotację Mój Prąd 4.0

 • Pierwszym krokiem jest odwiedzenie strony internetowej gov.pl, a następnie wybrać opcję „skorzystaj z programu Mój Prąd
 • Następnie należy kliknąć przycisk „złóż wniosek o dofinansowanie”
 • Kolejnym krokiem jest zalogowanie się w portalu poprzez profil zaufany lub e-dowód
 • Po zalogowaniu uzupełnij dane w okienkach, w których jest to wymagane. Bardzo ważne, aby podać prawidłowy adres e-mail, ponieważ to na niego przyjdzie potwierdzenie podjętej decyzji
 • Następnie należy złożyć wszystkie załączniki, o których mowa wcześniej.
 • Sprawdź, czy dostarczyłeś wszystkie potrzebne dokumenty. Jeżeli tak, następnym krokiem będzie złożenie elektronicznego podpisu
 • Po podpisaniu dokumentu wystarczy już tylko przesłać wniosek z dokumentami i czekać na decyzję

Pamiętaj! Po wysłaniu dokumentów nie będzie już możliwości ich edycji oraz podmiany. Dlatego bardzo ważne, aby przed wysłaniem sprawdzić poprawność wypełnionych wniosków. Oczywiście jako firma Otovo, pomożemy wypełnić wnioski o dotację Mój Prąd 3.0, jeżeli instalacja została zakupiona u nas!


Wyceń swoją instalację fotowoltaiczną!


Pomyślnie zasubskrybowałeś Blog - Wszystko o fotowoltaice | Otovo.pl
Witaj ponownie! Pomyślnie zalogowano.
Świetnie! Pomyślnie zarejestrowano.
Twój link wygasł
Sukces! Sprawdź swój e-mail i kliknij link, aby zakończyć logowanie.