Wiedza na temat fotowoltaiki i instalacji fotowoltaicznych

Instalacja fotowoltaiczna wiąże się z koniecznością dokładnego sprawdzenia miejsca przyszłego montażu, jak również analizy jego kosztów oraz wydajności przyszłego systemu. Te i inne działania mające na celu wypracowanie jak najkorzystniejszych warunków dla klienta, nazywane są audytem instalacji fotowoltaicznej.

Etap 1- Ustalenie ceny i warunków instalacji fotowoltaicznej

Pierwszy etap to przede wszystkim rozmowa przedstawiciela firmy z klientem oraz przeprowadzenie obszernego wywiadu. Dzięki takim działaniom możliwa jest dokładna ocena możliwości montażowych danego budynku, jak i oszacowanie kosztów całej usługi.

Konieczne jest więc sprawdzenie konstrukcji oraz pokrycia dachu, a także usytuowania budynku i potencjalnych źródeł jego zacienienia. Wstępną wycenę oraz projekt możesz też stworzyć za pomocą kalkulatora fotowoltaiki.

Etap 2 - Zweryfikowanie poprawności poprowadzonych przewodów i poprawności montażu w trakcie montażu instalacji PV

Etap drugi polega na przeprowadzeniu weryfikacji w trakcie montażu instalacji PV. Ekipa specjalistów dokładnie sprawdza wszystkie najistotniejsze aspekty – poprawność przeprowadzonej procedury, parametry instalacji oraz zgodność postępujących prac z obowiązującymi normami i ustalonym wcześniej projektem.

Etap 3  – sprawdzenie efektu końcowych prac

Na koniec pozostaje jeszcze przegląd mający na celu wyłapanie ewentualnych nieprawidłowości w montażu bezpośrednio po zakończeniu prac. Raz jeszcze sprawdzana jest zgodność instalacji z ustalonym wcześniej projektem, a także jej wydajność i bezpieczeństwo.

Jeżeli wszystko jest w porządku, osoba kierująca audytem może wystawić końcową pozytywną ocenę całości prac i oddać instalację fotowoltaiczną w ręce klienta. Dodatkowo, w naszej firmie klient cały czas ma kontakt z jednym z naszych doradców w razie różnych problemów. Po zakończonej instalacji klient otrzymuje protokół odbioru z kartą pomiarów instalacji PV.

Instalacja fotowoltaiczna – schemat działania

Każdy z rodzajów audytu posiada swój określony schemat działania. Baza ta stale się jednak rozwija i poszerza, wraz z rosnącymi potrzebami klienta.

Rozplanowanie elementów działania:

  • sprawdzenie umiejscowienia budynku i możliwych źródeł zacienienia dachu;
  • analiza ukształtowania i poszycia dachu;
  • dobór odpowiednich komponentów;
  • dobór konstrukcji montażowej;
  • ocena długości prac oraz jej całkowitych kosztów;
  • sprawdzanie zgodności przebiegu prac z ustalonym projektem;
  • wykonywanie dokładnych pomiarów parametrów technicznych;
  • sprawdzenie jakości oraz pomiar wartości uziemienia instalacji;
  • ocena końcowej estetyki i bezpieczeństwa konstrukcji;

Nie czekaj i już teraz zainwestuj w instalację fotowoltaiczną!
Pomyślnie zasubskrybowałeś Blog - Wszystko o fotowoltaice | Otovo.pl
Witaj ponownie! Pomyślnie zalogowano.
Świetnie! Pomyślnie zarejestrowano.
Twój link wygasł
Sukces! Sprawdź swój e-mail i kliknij link, aby zakończyć logowanie.