Instalacja fotowoltaiczna wiąże się z koniecznością dokładnego sprawdzenia miejsca przyszłego montażu, jak również analizy jego kosztów oraz wydajności przyszłego systemu. Te i inne działania, mające na celu wypracowanie jak najkorzystniejszych warunków dla klienta, nazywane są audytem instalacji fotowoltaicznej.

Etap 1- Ustalenie ceny i warunków instalacji fotowoltaicznej

Pierwszy etap to przede wszystkim rozmowa przedstawiciela firmy z klientem oraz przeprowadzenie obszernego wywiadu. Dzięki takim działaniom możliwa jest dokładna ocena możliwości montażowych danego budynku, jak i oszacowanie kosztów całej usługi. Konieczne jest więc sprawdzenie konstrukcji oraz pokrycia dachu, a także usytuowania budynku i potencjalnych źródeł jego zacienienia.

Etap 2 - Zweryfikowanie poprawności poprowadzonych przewodów i poprawności montażu

Etap drugi polega na przeprowadzeniu weryfikacji w trakcie montażu instalacji. Ekipa specjalistów dokładnie sprawdza wszystkie najistotniejsze aspekty – poprawność przeprowadzonej procedury, parametry instalacji oraz zgodność postępujących prac z obowiązującymi normami i ustalonym wcześniej projektem.

Etap 3  – sprawdzenie efektu końcowych prac

Na koniec pozostaje jeszcze przegląd mający na celu wyłapanie ewentualnych nieprawidłowości w montażu bezpośrednio po zakończeniu prac. Raz jeszcze sprawdzana jest zgodność instalacji z ustalonym wcześniej projektem, a także jej wydajność i bezpieczeństwo. Jeżeli wszystko jest w porządku, osoba kierująca audytem może wystawić końcową, pozytywną ocenę całości prac i oddać instalację fotowoltaiczną w ręce klienta. Dodatkowo, w naszej firmie klient cały czas ma kontakt z jednym z naszych doradców w razie różnych problemów. Po zakończonej instalacji klient otrzymuje protokół odbioru z kartą pomiarów instalacji.

Instalacja fotowoltaiczna – schemat działania

Każdy z rodzajów audytu posiada swój określony schemat działania. Baza ta stale się jednak rozwija i poszerza, wraz z rosnącymi potrzebami klienta. Najczęściej zawiera w sobie takie elementy jak:

  • sprawdzenie umiejscowienia budynku i możliwych źródeł zacienienia dachu,
  • analiza ukształtowania i poszycia dachu,
  • dobór odpowiednich komponentów,
  • dobór konstrukcji montażowej,
  • ocena długości prac oraz jej całkowitych kosztów,
  • sprawdzanie zgodności przebiegu prac z ustalonym projektem,
  • wykonywanie dokładnych pomiarów parametrów technicznych,
  • sprawdzenie jakości oraz pomiar wartości uziemienia instalacji,
  • ocena końcowej estetyki i bezpieczeństwa konstrukcji.

Nie zwlekaj i wyceń swoją instalację: https://www.otovo.pl/