Wiedza na temat fotowoltaiki i instalacji fotowoltaicznych

Fotowoltaika w Polsce to ułamek tego co się dzieje w Europie. Może nam się wydawać, że rynek fotowoltaiczny w Polsce jest już nasycony. Wtedy wystarczy spojrzeć na rynek niemiecki, gdzie wchodzą już w fazę wymiany instalacji na nowe.

Ciekawe prawda?

Przeczytaj te artykuł do końca a dowiesz się jeszcze wielu innych ciekawych i przydatnych informacji

Odnawialne źródła energii otwierają program wielu europejskich debat. Tak jak ustalił Parlament Europejski, do 2030 roku muszą one stanowić minimum 40% energii zużywanej w Unii, zmniejszając tym samym emisję gazów cieplarnianych nawet o 55% w porównaniu z rokiem 1990.

Ponadto kryzys energetyczny zachęca nas do poszukiwania alternatywnych źródeł energii, które zmniejszają naszą zależność od krajów trzecich.

W tym kontekście, jak zobaczymy w tym artykule, fotowoltaiczna energia słoneczna odgrywa fundamentalną rolę w transformacji energetycznej naszego kontynentu.

 • Przekażemy Ci wszystkie istotne informacje dotyczące:
 • Aktualnego kontekstu na temat energetyki odnawialnej i słonecznej w Europie
 • Liczba zamontowanych paneli fotowoltaicznych w krajach europejskich i % autokonsumpcji własnej w Europie
 • Aktualne prawodawstwo
 • Firmy i organizacje, które umożliwiają przejście na energię słoneczną.

Wpisz swój adres i otrzymaj darmową wycenę na fotowoltaikę


Energia odnawialna w Europie- aktualna sytuacja fotowoltaiki w Europie

Rok 2022 był okresem przed i po dla europejskiego rynku energii. Dlatego kraje podkreślają potrzebę przyspieszenia tej transformacji energetycznej.

Ten sam rok przyniósł również pozytywne rekordy: 22% energii zużywanej w Unii pochodziło ze źródeł słonecznych lub wiatrowych.

Jednak źródła te są uzależnione od czynników klimatycznych, które powodują niestabilność produkcji.

Aby osiągnąć cele wyznaczone na rok 2030, europejscy przywódcy wyznaczyli następujące priorytety:

 • Przyspieszenie i uproszczenie procedur związanych z instalacją fotowoltaiki
 • Stawianie na wodór jako źródło odnawialne
 • Zwiększyć liczbę obiektów offshore
 • Zwiększenie zrównoważonego charakteru transportu
 • Zainwestuj w infrastrukturę do produkcji zielonej energii
 • Zapewnienie równej i sprawiedliwej transformacji.

Odnawialne źródła energii w Europie- Wielkość rynku

Wśród źródeł odnawialnych energia słoneczna wykazuje szybki wzrost. W 2022 roku kraje Unii Europejskiej zainstalowały łącznie 41,4 Gw, o 47% więcej niż rok wcześniej.

wykres przedstawiający roczną liczbę zainstalowanych instalacji w Europie

Dzięki temu postępowi Europa ma już ponad 208 GW zainstalowanych we wszystkich państwach członkowskich, spodziewając się osiągnąć 484 GW zainstalowanych w 2026 r.


Wyceń swoją instalację fotowoltaiczną w 2 minuty

Domowe instalacje fotoltaiczne w Europie

Ważną część tej mocy zainstalowanej na poziomie europejskim stanowią instalacje mieszkaniowe.

Według najnowszego badania przeprowadzonego przez ResearchAndMarkets.com, w 2021 roku instalacje mieszkaniowe osiągnęły ponad 40 GW, a szacuje się, że w 2027 roku przekroczy 70 GW.

Ponadto ponad 1 milion domów w Europie ma baterię słoneczną.

Krajami o największej pojemności magazynowej są: Niemcy, Włochy, Austria, Wielka Brytania i Szwajcaria.

Postaw na energię słoneczną!

10 krajów Europejskich wiodących pod względem liczby przydomowych instalacji fotowoltaicznych

Zarówno na poziomie przemysłowym, jak i mieszkaniowym, kraje, które najbardziej przyczyniły się do wzrostu liczby instalacji fotowoltaicznych na kontynencie Europejskim to:

 • Niemcy
 • Hiszpania
 • Polska
 • Holandia
 • Francja
 • Włochy
 • Portugalia
 • Dania
 • Grecja
 • Szwecja
Top 10 krajów w Euopie pod wzgledem rynku instalacji fotowoltaicznych

W Poslce, energia fotowoltaiczna stanowiła w 2021 r. 8,1% miksu energetycznego i stanowiła 20% całej energii odnawialnej wytwarzanej w Polsce.

zużycie w Polsce stanowi 30% całkowitej mocy zainstalowanej w kraju. Odsetek ten wzrastał na przestrzeni lat i wyniósł 10% w 2019 r. i 19% w 2021 r.

Szacuje się, że do końca 2030 roku w rezydencjach zainstalowanych zostanie łącznie 9 GW.

Zrób krok w stronę samowystarczalności!

Chcesz poznać specyfikę konsumpcji własnej w Twoim regionie? Dowiedz się więcej o cenach, pomocy i opłacalności paneli fotowoltaicznych!


Wpisz swój adres i otrzymaj darmową wycenę na fotowoltaikę


Ustawodawstwo na rynku fotowoltaicznym w Europie

W ramach planu REPowerEU, który promuje instalacje paneli fotowoltaicznych w Europie, Unia Europejska podejmuje działania mające na celu przyspieszenie procesów.

W tym sensie od stycznia 2023 r. i na okres 18 miesięcy UE ogranicza czas administracyjny do maksymalnie 1 miesiąca w przypadku instalacji poniżej 50 kW.

Limit ten może się różnić w zależności od charakterystyki sieci elektrycznej.

Czas oczekiwania w całej Europie wydłużył się, w Hiszpanii sięga nawet roku, zwłaszcza po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę, kiedy popyt gwałtownie wzrósł

Jednak nasze doświadczenie jako firmy instalującej panele fotowoltaiczne nauczyło nas, że w tej biurokracji pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, nawet w czasach pokoju. Dlatego takie przepisy są więcej niż potrzebne do promowania obiektów przemysłowych i konsumpcyjnych.

Kolejnym środkiem zapewniającym przejście na czystą energię jest wpływ na nowe budownictwo.

Od 1 stycznia 2023 r. wszystkie nowe budynki budowlane, które mają co najmniej 50% powierzchni nieprzeznaczonej do użytku mieszkalnego i których powierzchnia użytkowa przekracza 500 m2, muszą instalować panele fotowoltaiczne na dachu w celu zapewnienia samowystarczalności.

Dotacje i wsparcie na fotowoltaikę w Europie

Wreszcie, aby promować energię słoneczną w Europie, Komisja oferuje szereg pomocy w ramach planu odbudowy NextGenerationEU.

Część z tych sum to europejska pomoc na konsumpcję własną, zarówno dla domów jednorodzinnych, jak i dla firm czy sektora przemysłowego.

W szczególności zachęty te obejmują:

Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) mający na celu finansowanie projektów promujących efektywność energetyczną i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w tym energii słonecznej;

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EuSEF), który finansuje projekty w zakresie zrównoważonej energii i efektywności energetycznej;

Program Horyzont 2020, który finansuje projekty badawcze i innowacyjne w obszarze OZE i energii słonecznej;

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), którego celem jest wspieranie projektów w zakresie energii odnawialnej i efektywności energetycznej w Europie;

Program Erasmus+ mający na celu szkolenie młodych ludzi w zakresie energii odnawialnej.

Ponadto po COVID-19 Unia wprowadziła Mechanizm Naprawy Gospodarczej i Zwiększania Odporności dla wszystkich krajów UE. W tym właśnie kontekście inwestycje w energię odnawialną, w tym energię słoneczną, są priorytetem i wielką szansą dla państw członkowskich, które chcą przyspieszyć transformację energetyczną.

A jeśli spojrzymy tylko na Polskę, wachlarz dopłat do montażu paneli fotowoltaicznych jest szerszy, oferując ulgi podatkowe oraz lizne dotacje sięgające nawet 56 tys zł z dotacją mój prąd 5.0..

Dzięki nim wzrasta opłacalność konsumpcji własnej, co determinuje coraz więcej rodzin do pójścia na głęboką wodę.


Wyceń swoją instalację fotowoltaiczną w 2 minuty

Otovo - ogólnoeuropejska firma instalująca panele fotowoltaiczne

Otovo to jedyna ogólnoeuropejska firma instalująca baterie i panele słoneczne.

Urodzona w Oslo w 2016 roku firma Otovo odnotowała szybki wzrost, osiągając obecność na 13 rynkach w 2022 roku.

Otovo jest obecnie w:

 • Norwegia
 • Szwecja
 • Francja
 • Hiszpania
 • Polska
 • Włochy
 • Niemcy
 • Portugalia
 • Zjednoczone Królestwo
 • Austria
 • szwajcarski
 • Holandia
 • Belgia.

Nasz model biznesowy pozwolił nam na tak szybką ekspansję, dokonując skoku na giełdę w ciągu zaledwie 5 lat od początku naszej działalności.

Ponadto tym, co odróżnia nas od innych konkurentów, jest nasza usługa leasingu paneli słonecznych dla osób prywatnych, która pozwala każdej osobie z miejscem na montaż instalacji fotowoltaicznej, który sobie tego życzy, przejść na czystą energię.

To pozwala nam rozwijać naszą misję: umieścić panele fotowoltaiczne na każdym dachu w Europie!

Jesteś ciekawy jak wygląda sytuacja rynku fotowoltaicznego w Twoim mieście?

Jeżeli tak to sprawdź serie artykułów poświęconych informacjom na temat fotowoltaiki w największych miastach Polski i ich okolicach.

Fotowoltaika Warszawa

Fotowoltaika Poznań

Fotowoltaika Łódź

Fotowoltaika Szczecin

Fotowoltaika Kraków

Fotowoltaika Olsztyn

Fotowoltaika Zielona Góra

Fotowoltaika Białystok

Fotowoltaika Katowice

Fotowoltaika Częstochowa

Fotowoltaika Gliwice

Fotowoltaika Wrocław

Fotowoltaika Lublin

Fotowoltaika Rzeszów

Fotowoltaika Bielsko Biała

Fotowoltaika Gdańsk

Fotowoltaika Kielce

Fotowoltaika Radom

Fotowoltaika Bydgoszcz

Fotowoltaika Opole

Fotowoltaika Toruń

Fotowoltaika Gdynia

Fotowoltaika Zabrze

Fotowoltaika Sosnowiec

Fotowoltaika Gorzów Wielkopolski


Wpisz swój adres i otrzymaj darmową wycenę na fotowoltaikę
Pomyślnie zasubskrybowałeś Blog - Wszystko o fotowoltaice | Otovo.pl
Witaj ponownie! Pomyślnie zalogowano.
Świetnie! Pomyślnie zarejestrowano.
Twój link wygasł
Sukces! Sprawdź swój e-mail i kliknij link, aby zakończyć logowanie.